Wilo-RainSystem AF 400

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Müravaene tänu voolu ja müra suhtes optimeeritud kontseptsioonile (mitmeastmelised tsentrifugaalpumbad)
 • Väga töökindel tänu täiselektroonilisele regulaatorile RainControl Hybrid
 • Suur ökonoomsus tänu värske vee juurdevoolule vastavalt vajadusele
 • Toitepumba automaatne juhtimine
 • Süsteemi/nivoo reguleerimine madalpingealas
 • Katsetatud vastavalt RAL-kvaliteedidirektiivile GZ 994

Konstruktsioon

Automaatne vihmaveekasutusseade vastuvõtumahuti ja 2 tavaimeva pumbaga

Rakendamine

Vihmavee kasutamine äri ja tööstuse jaoks joogivee säästmise eesmärgil hübriidsüsteemina tsisternide või anumate abil

Varustus/funktsioon

 • Ühendamisvalmis kompaktne moodul
 • Täielikult elektriliselt ja hüdrauliliselt ühendatud ning võnkesummutusega alusplaadile paigaldatud:
  • 2 normaalimevat, korrosioonikindlat, müravaest tsentrifugaalpumpa seeriast MultiPress
  • Survepoolne koondtorustik R 11/2, andurielement, 8 l läbivoolupõhimõttel töötav membraansurvepaak ning tühjendamiskraaniga sulgeseadis, manomeeter 0–10 bar
  • Imi- ja survepoolne kuulkraan ning tagasivoolutõkis
  • Suuremahuline, kõigi ühendustega, rahustatud pealevooludega ja sifooniga ülevooluga hübriidpaak
  • Keskne lülitusseade RainControl Hybrid koos juhtelektroonikaga, rõhuanduriga 4–20 mA ning taseme regulaatoriga madalpingepiirkonnas
  • Töö- ja veateated
  • Ühtlane seadme juhtimine tsüklilise pumbavahetuse ja integreeritud proovikäivitusega mittetöötavaltel pumpadel
  • Automaatne ümberlülitus rikke korral ja juurdelülitus tippkoormuse puhul
  • Automaatne veevahetus järeltäitepaagis
  • Tsisterni täitetaseme, süsteemi rõhu ja tööseisundi pidev LCD-näit (valikuna)
  • koos DVGW sertifikaadiga puhta vee juurdevoolu magnetventiiliga R 1

Tarnekomplekt

 • Kaks redutseeritud müratasemega, tavaimevat, mitmeastmelist tsentrifugaalpumpa
 • Eraldi tuleb tellida 400 l hübriidpaak kõigi vajalike ühendustega, anduriüksus 8 l membraansurvepaagiga, keskne lülitusseade RainControl-Hybrid juhtelektroonikaga ja tsisternipumpade taseme juhtimisega, tsisternipumbad Wilo-Drain TM või TS kolmefaasilise versioonina (valikuna vahelduvvooluga versioon)

Tüübikood

Tehnilised andmed

 • Töörõhk maks 10 baari
 • Kaitseklass IP 54
 • Ühendused:
  • üldtorustiku R 1 ½ survetoru/survepool
  • Sissevoolutoru HT 50
  • Ülevoolu ühendus DN 100

Materjalid

 • Pumba korpus roostevabast terasest 1.4301
 • Tööratas Noryl
 • Võll roostevabast terasest 1.4028
 • Võllitihend keraamika/süsinik
 • Järgukambrid Noryl
 • Membraanpaisupaak terasest, lakitud

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Üendusvalmis veevarustussüsteem 2 veevarustuspumbaga kompaktmoodulina tootmises ja tööstuses vihmavee kasutamiseks
 • täisautomaatseks vihmaveega varustamiseks maa-alusest paagist või tsisternist sukelpumpade kasutamisel toitepumpadena
 • olenevalt pumba tehnilisest lahendusest saab selle hübriidsüsteemiga ka suuremaid vahemaid seadme ja tsisterni vahel ületada (vt selle kohta Wilo sukelpumpasid seeriast Wilo-Drain)
 • mahukas hübriidpaak koos kõigi integreeritud funktsioonidega pakub vajadusele vastavat joogivee juurdevoolu tarbimisvõrku, kui sistern ei ole täidetud
 • täiselektrooniline juhtsüsteem veevarustus- ja tsisternipumpade juhtimiseks, varustatud pealüliti, iga pumba manuaalne-0-automaatne-funktsiooniga juhtlülitiga ning tööoleku/rikkenäidikuga iga pumba jaoks ja kuivkäigunäidikuga
 • Rõhust sõltuvalt lülitatakse pumbad vastavalt veetarbele kaskaadina sisse või välja
 • Membraansurvepaak energia säästmiseks väikeste lekete korral hoones
 • ühtlane seadme juhtimine tsüklilise pumba ümberlülituse ja integreeritud proovikäivitusega mittetöötaval pumbal
 • automaatne rikkejärgne ümberlülitus ja peakoormuse juurdelülitus tagavad seadme kõrgeima töövalmiduse
 • kuivkäigu korral lülitub seade integreeritud kuivkäigukaitse abil välja
 • koos integreeritud elektroonilise mootorikaitsmega
 • Juhtseade edastab arvukaid teated; see juhib ka potentsiaalivabade kontaktide koondtööteateid ja koondveateateid.
 • Seade sobib ideaalselt ühendamiseks hoone juhttehnikaga (GLT/DDC)

Toode

PDF: Wilo-RainSystem AF 400

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine