Wilo-Rexa SUPRA-V

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Suurenenud töökindlus ja vähendatud hooldusvajadus tänu ummistumiskindlale suure vaba avaga vabavoolu hüdraulikale
 • Töökulud on madalad tänu parimale hüdraulilisele efektiivsusele (kuni 60,7 %) ja valikulisele IE3 mootoritehnoloogiale (vastavalt IEC 60034-30-1)
 • Võimalikud on kliendispetsiifilised versioonid süsteemipõhisteks lahendusteks
 • Pikk tööiga abrasiivsete ja korrodeerivate vedelikega tänu Ceram-kattekihile

Wilo-Digital Data Interface liidesega:

 • Lihtne võrguühendus Ethernet liidese kaudu
 • Lihtne integreerimine olemasoleva juhtimistehnoloogiaga kasutades standard-protokolle
 • Aja kokkuhoid ja lihtsam argipäev tänu tööoleku mugavale kaugseirele ja digitaalsetele tööriistadele nagu tüübisilt, hoolduse logiraamat ja kasutusjuhend

Wilo-Rexa SUPRA-V koos Digital Data Interface liidesega: Suur energiasääst ja digitaalne kasutusmugavus tagavad majanduslikult tõhusa heitveehalduse.

Wilo-Rexa SUPRA-V koos Wilo-Digital Data Interface liidesega ühendavad endas IE3 mootorite (vastavalt IEC 60034-30-1) oma klassi parima hüdraulilise efektiivsuse ja täisintegreeritud digitaalsed ühendusvõimalused. Nii ei taga see mitte ainult minimaalset käituskulu ja suurt töökindlust, vaid pakub ka kaasaegseid sideühendusi. See on argipäevas tõeline kergendus, mis lõpuks kajastub ka väiksemas haldusvajaduses ning seeläbi madalamates kuludes.

Konstruktsioon

Reovee sukelpump aktiivse jahutussüsteemiga ja ilma, püsirežiimiks statsionaarses ja teisaldatavas märgpaigalduses ning statsionaarses kuivpaigalduses.

Rakendamine

Pumbatav meedium

 • Töötlemata heitvesi koos fekaalide ja pikakiuliste osakestega
 • Fekaalidega heitvesi
 • Eelpuhastatud reovesi ilma fekaalide ja pikakiuliste osisteta
 • Protsessivesi
 • Heitvesi

Varustus/funktsioon

 • Raske tugev hallmalmist versioon
 • Pindjahutusega mootor või isejahutusega 1- või 2-kambrilise süsteemiga mootorid
 • Lisavarustusena plahvatusohtlikus keskkonnas töötamise luba vastavalt ATEX-ile või FM-ile
 • Mootorist sõltuvad seireseadised:
  • Mähkimistemperatuur
  • Niiskuse jälgimine tihenduskambris ja mootori-/klemmiruumis
  • Mootorilaagrite temperatuur
 • Sisseehitatud lisavarustus

Tarnekomplekt

 • Ühendamisvalmis heitvee sukelpump
 • Ühenduskaabel vaba kaabliotsaga
 • Sisseehitatud lisavarustus
 • Kasutus- ja hoolduskäsiraamat

Tüübikood

Nt:

Wilo-Rexa SUPRA-V10-738A + FK 17.1-6/16KEx

Hüdraulika:

SUPRA-V10-738A

SUPRA

Heitvee sukelpump

V

Vabavoolu tööratas

10

x10 = rõhuotsaku nimiläbimõõt, nt DN 100

73

Võimsuse tunnusarv

8

Töökarakteristiku number

a

Materjaliteostus (A = standard)

Mootor:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Mootori tüüp:

T = ilma jahutussüsteemita pindjahutusega mootor

FK, FKT, HC = aktiivse jahutussüsteemiga isejahutusega mootor

17.1

Üldsuurus

6

Pooluste arv

16

x10 = paketi pikkus mm-tes

k

Tihendi mudel:

H = võlli kaelustihend / liugrõngastihend

G = kaks eraldi liugrõngastihendit

K = kahe liugrõngastihendiga plokktihendikassett

Ex

Ex-loaga

Tehnilised andmed

 • Võrguühendus: 3~ 400 V, 50 Hz
 • Sukelrežiim: S1
 • Mittesukeldatud töörežiim: S1 või S2
 • Kaitseklass: IP68
 • Isolatsiooniklass: H
 • Vedeliku temperatuur: 3…40 °C, kõrgemad temperatuurid tellimisel
 • Vaba läbivoolu ava 45…130 mm
 • Max sukeldussügavus: 20 m

Materjalid

 • Korpuse osad: EN-GJL või EN-GJS
 • Tööratas: EN-GJL või EN-GJS
 • Staatilised tihendid: NBR või FPM
 • Meediapoolne tihend: Liugrõngastihend SiC/SiC
 • Mootoripoolne tihend:
  • NBR-ist võlli kaelustihend
  • Liugrõngastihend SiC/SiC või süsinik/keraamika
 • Võll: Roostevaba teras 1.4021

Kirjeldus/konstruktsioon

Heitvee sukelpump üleujutatava plokkseadmena statsionaarseks ja transporditavaks märg- ja kuivpaigalduseks.

Hüdraulika

Survepoolne väljund on teostatud horisontaalse äärikühendusena. Maksimaalselt lubatav kuivmaterjali hulk on 8%. Kasutatakse vabavoolutöörattaid.

Mootor

Pindjahutusega mootoritel (T-mootorid) ei ole oma jahutussüsteemi ja need annavad oma heitsoojuse korpuse osade kaudu otse ümbritsevale vedelikule ära. Seepärast saab neid mootoreid sukeldatult kasutada püsirežiimis. Sõltuvalt suurusest võib neid lühiajaliselt ka sukeldumata käitada.

Isejahutusega mootoritel (FK, FKT, HC-mootor) on aktiivne jahutussüsteem ning need edastavad oma liigse soojuse integreeritud soojusvaheti kaudu pumbatavasse vedelikku. Seega sobivad need mootorid püsirežiimiks niihästi sukeldatud kui sukeldamata olekus või ka kuivpaigalduse jaoks.

Kõikide mootorite puhul on olemas tihendamiskamber, mis kaitseb mootorid vedeliku sissetungimise eest. Sellele pääseb väljast ligi ja seda saab soovi korral kontrollida varraselektroodiga. Kõik kasutatavad täitevedelikud on potentsiaalselt bioloogiliselt lagundatavad ega ohusta keskkonda.

Ühenduskaablil on lahtised kaabliotsad ja pikkus on kliendi valitav. T-, HC- ja FKT-mootorite kaabliavad on pikisuunas veekindlalt valatud.

Tihend

Sõltuvalt mootoritüübist on vedeliku- ja mootoripoolsete tihendite jaoks võimalikud järgnevad variandid:

 • Variant H: vedelikupoolselt võllitihendiga, mootoripoolselt radiaalvõlli rõngastihendiga
 • Variant G: kaks sõltumatu toimega võllitihendit
 • variant K: plokktihend-kassett kahe sõltumatult mõjuva võllitihendiga

Suure kasuteguriga mootorid

Lisaks standardsetele mootoritele on kasutusel on ka kõrgefektiivsed mootorid, mis vastavad IE3 nõuetele (vastavalt standardile IEC 60034-30). Kuna need põhinevad samasugusel alusel kui standardmootorid, on nende varustus ja funktsioonid samad. Seega on kasutusel ka samasugune hüdraulika.

Ex-luba

Mootorid on saadaval Ex-loaga ATEX-i ja FMi järgi.

Üldine parameeter

Wilo-Rexa SUPRA-V

Allalaadimised

Wilo-EMU FA

Kaubaartikli number 6074691
Väljaanne 1606
Versiooni number 03
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 76

PDF (7 MB)

Lae alla

Wilo-EMU FA

Kaubaartikli number 6074692
Väljaanne 1606
Versiooni number 04
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 56

PDF (5 MB)

Lae alla

Wilo-EMU FA

Kaubaartikli number 6072704
Väljaanne 1606
Versiooni number 05
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 96

PDF (8 MB)

Lae alla

Wilo DDI-I

Kaubaartikli number 6086017
Väljaanne 2019-10
Versiooni number 01
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 60

PDF (4 MB)

Lae alla

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Kaubaartikli number 6086014
Väljaanne 2019-10
Versiooni number 01
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 56

PDF (4 MB)

Lae alla

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Kaubaartikli number 6086012
Väljaanne 2019-10
Versiooni number 01
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 56

PDF (3 MB)

Lae alla

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Kaubaartikli number 6067561
Väljaanne 2019-01
Versiooni number 04
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 64

PDF (5 MB)

Lae alla

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Kaubaartikli number 6073324
Väljaanne 2019-01
Versiooni number 02
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 52

PDF (3 MB)

Lae alla

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Kaubaartikli number 6074704
Väljaanne 2019-01
Versiooni number 04
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 52

PDF (3 MB)

Lae alla

PDF: Wilo-Rexa SUPRA-V

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine