Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Eripärad / toote eelised

 • Tugev süsteem roostevabast terasest kõrgsurve-tsentrifugaalpumpadega seeriast Helix VE ning integreeritud õhkjahutusega sagedusmuunduriga
 • Kõrgefektiivne pumbahüdraulika
 • Sagedusmuunduri ülevõrdeliselt suur reguleerimisulatus 25 Hz kuni maksimaalselt 60 Hz (olenevalt versioonist)
 • PTC kaudu integreeritud mootorikaitse

Seeria kirjeldus

Konstruktsioon

Kõrgtõhus ühendamisvalmis veevarustusseade (normaalimev) ühe vertikaalselt paigaldatud, roostevabast terasest kuivrootoriga kõrgrõhu-tsentrifugaalpumbaga seeriast Helix VE.

Rakendus

 • Täisautomaatne veevarustus sisestusrežiimis avalikust veevõrgust või mahutist
 • Joogivee, tarbevee, jahutusvee, kustutusvee (v.a. tulekustutid vastavalt standardile DIN14462 ja kohaliku tuletõrjeameti kooskõlastusega) või muu tarbevee pumpamine, mis ei riku keemiliselt ega mehaaniliselt kasutatud materjale ega sisalda abrassiivseid või pikakiulisi koostisosi

Tüübikood

nt: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 1004
SiBoost SmartIntegreeritud pöörlemiskiiruse regulaatoriga kompaktne survetõstmissüsteem
1Pumpade arv
Helix VEPumbaseeria
10Üksikpumba nimivooluhulk [m3/h]
04Üksikpumba astmete arv

Tehnilised andmed

 • Toitevõrguühendus 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10%, 60 Hz
 • Vedeliku temperatuur max +50 °C (+70 °C valikuliselt)
 • Keskkonnatemperatuur max 40 °C
 • Töörõhk 16 bar (25 bar valikuliselt)
 • Sisestusrõhk 10 bar
 • Ühenduse nimiläbimõõdud lõppsurvepoolel R 1¼" - R 1½"
 • Ühenduse nimiläbimõõt pealevoolupoolel Rp 1¼" - Rp 2"
 • Pöörlemiskiiruste vahemik 1500-3770 1/min
 • Kaitseklass: IP 54
 • Toitepoole kaitse A, AC 3 vastavalt mootori võimsusele ja energiavarustusettevõtte eeskirjadele
 • Lubatud pumbatavad vedelikud (muud vedelikud tellimisel):
  • Joogivesi ja soe tarbevesi
  • Jahutusvesi
  • Kustutusvesi
  Märkus pumbatavate vedelike kohta: Lubatud pumbatavad vedelikud on veed, mis ei kahjusta kasutatavaid materjale keemiliselt ega mehaaniliselt ja mis ei sisalda abrasiivseid või pikakiulisi osiseid.

Varustus/funktsioon

 • 1 Helix VE 2 kuni Helix VE 52 seeria pump, millel on IE4-ga ekvivalentne normmootor ja sujuvreguleerimine integreeritud sagedusmuunduriga
 • Tsingitud terasest alusraam seatava kõrgusega võnkesummutitega müra isoleerimiseks
 • Töövedelikega kokkupuutuvad osad on korrosioonikindlad
 • Torustik roostevabast terasest 1.4301
 • Sulgurarmatuur, survepoolel
 • Tagasilöögiklapp survepoolel
 • Membraansurvepaak 8 l, PN16 survepoolel
 • Manomeeter survepoolel
 • Valikuline kuivkäigukaitse ja manomeeter (imipoolel)

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Alusraam: tsingitud terasest, müra ulatuslikuks isoleerimiseks varustatud reguleeritava kõrgusega amortisaatoritega;
 • Torustik: komplektne roostevabast terasest torustik, sobib ühendamiseks kõigi harilikult kasutatavate torumaterjalidega; torustik on dimensioonitud vastavalt rõhutõstmissüsteemi hüdraulilisele koguvõimsusele
 • Pumbad: Kasutatakse 1 pumpa seeriatest Helix VE 2 kuni Helix VE 52. Pumbamootorile paigaldatud õhkjahutusega sagedusmuundurid võimaldavad kõigi selle seeria pumpade sujuvat reguleerimist 25 Hz ja max 60 Hz vahel. Kõik meediumiga kokkupuutuvad pumbaosad on roostevabast terasest seeriates Helix VE 2 kuni VE16 puhul või roostevabast terasest / kataforeeskihiga hallmalmist seeriate Helix VE 22 kuni Helix VE 52 puhul; teised versioonid tellimisel. WRAS/KTW/ACS kasutusluba kõigile meediumiga kokkupuutuvatele detailidele
 • Armatuurid: pumbad on imi- ja survepoolel varustatud DVGW kontrollimistähisega seeriale vastava sulgearmatuuriga ning survepoolel DVGW KTW-kasutamisloaga tagasivoolutõkisega
 • Membraansurvepaak: 8 l/PN 16 lõppsurvepoolele paigutatud, butüülkautšukist membraaniga, DVGW/KTW-loaga, ohutu toiduainete kaitse seaduse tähenduses kontrolli ja revisjoni otstarbeks, varustatud tühjendus- ja läbivooluliitmikuga kuulkraaniga, DVGW/KTW-loaga vastavalt standardile DIN 4807
 • Rõhuandur: 4 kuni 20 mA, lõppsurvepoolele paigutatud, sagedusmuunduri juhtimiseks

Materjalid

Helix VE 2 kuni Helix VE 16

 • Töörattad, juhtrattad, järgukorpus roostevabast terasest 1.4307
 • Vääristerasest pumbakorpus 1.4301
 • Vääristerasest võll 1.4057
 • Võlli kaitsehülss 1.4404
 • EPDM-O-rõngastihendid (FKM-tihend tellimisel)
 • Vääristerasest torustik 1.4301

Helix VE 22 kuni Helix VE 52

 • Töörattad, juhtrattad, järgukorpus roostevabast terasest 1.4307
 • Pumbakorpus kataforeeskihiga hallmalmist EN‐GJL 250, hallmalm
 • Vääristerasest võll 1.4057
 • Võlli kaitsehülss 1.4404
 • EPDM-O-rõngastihendid (FKM-tihend tellimisel)
 • Vääristerasest torustik 1.4301

Tarnekomplekt

 • Tehases koostatud, funktsioonikontrolli ja lekete puudumise kontrolli läbinud, ühendamisvalmis survetõstmisseade
 • Pakend
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Suvandid

Edasised võrguühendused tellimisel

Planeerimisjuhised

Sisestusrõhk

Seadme tehnilise lahenduse juures tuleb arvestada maksimaalset sisestusrõhku (vt Tehnilised andmed). Max lubatud sisestusrõhku saab välja arvutada lahutades seadme max töörõhust pumba tõstekõrguse Q = 0 puhul.

Survetõstmissüsteemi kasutamisel tuleb jälgida standardiga DIN 1988 (EN 806) etteantud väärtusi.

Reduktsiooniklapp

Kõikuvat sisestusrõhku kompenseerib igasse üksikpumpa integreeritud pöörlemiskiiruse reguleerimisseadis, eeldusel et rõhu kõikumine ei ole suurem kui nimirõhu ja üksikpumba null-tõstekõrguse vahe minimaalse pöörlemiskiiruse (20 Hz või 25 Hz-töö) juures. Kui rõhu kõikumine on suurem, siis tuleb seadme ette paigaldada rõhualandusventiil.

Rikkevoolu kaitselüliti

Rikkevoolu kaitselülitite paigaldamisel koos sagedusmuunduritega tuleb arvestada, et ette on nähtud vaid universaalselt voolutundlikud rikkevoolu kaitselülitid vastavalt standardile DIN/VDE 0664.

Kuivkäigukaitse Wilo-WMS

Kasutatud Helix VE seeria pump on juba varustatud integreeritud kuivtöötamistuvastusega, mis on pumba kaitseseadiseks.

Elektroonika/EMV andmed

Üksikpumbad mootori võimsusega kuni 7,5 kW (k.a.):

 • Vea väljasaatmine vastavalt standardile EN 61000-6-3
 • Rikkekindlus vastavalt standardile EN 6100-6-1

Nõuanne: Elamutes kasutamisel tuleb lasta paigaldada elektromagnetilise ühilduvuse alal väljaõppinud personalil.

Üldine parameeter

Üldine tunnusväli

Allalaadimised

General overview

Väljaanne 2017
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 72

PDF (46 MB)

Lae alla

Wilo-Helix VE 22-36-52

Kaubaartikli number 4151995
Väljaanne 1601
Versiooni number 05
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 44

PDF (9 MB)

Lae alla

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Kaubaartikli number 4151993
Väljaanne 1601
Versiooni number 04
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 40

PDF (8 MB)

Lae alla

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Kaubaartikli number 2535459
Väljaanne 2013-07
Versiooni number 02
Lehekülje formaat A4
Lehekülgede arv 38

PDF (3 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine