Wilo-Star-Z

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Elektrilise kiirühendusega vahelduvvoolupumbad
 • Kõik vedelikuga kokkupuutuvad plastikdetailid vastavad KTW-soovitustele
 • Seeriaviisiline soojusisolatsioon Star-Z 15 TT jaoks.
 • Star-Z 15 TT integreeritud taimeri ja termostaadiga, sümbolkeeles LCD-ekraan, rohelise nupu tehnoloogia ja automaatne joogiveeboileri termilise desinfitseerimise tuvastus, samuti imipoolne kuulventiil ja survepoolne tagasilöögiklapp.

Konstruktsioon

Keermesliitega märja rootoriga ringluspump

Rakendamine

Joogivee ringlussüsteemid tööstuses ja hoonetehnoloogias.

Varustus/funktsioon

Töörežiimid

 • Pöörlemiskiiruse astme lülitamine (ainult Star-Z -3 puhul)

Manuaalsed funktsioonid

 • Pöörlemiskiiruse astme seadistamine (1 pöörlemiskiiruse aste, 3 pöörlemiskiiruse astet Star-Z...-3 pumpade puhul)

Automaatsed funktsioonid

 • Aeglülitusfunktsioon 3 sisse- või väljalülitusaja programmeerimiseks (ainult Z 15 TT, Z TTPress puhul)
 • Temperatuuri juhtsüsteem tagasivoolutemperatuuri konstantsena hoidmiseks joogivee ringlussüsteemis (ainult Z 15 TT puhul)
 • Tavapärane termiline desinfektsioon (soojaveeboileri termilise desinfektsiooni tuvastamine ja toetamine) (ainult Z 15 TT puhul)
 • Blokeerimiskaitse (ainult Z 15 TT puhul)

Teate- ja näidufunktsioonid

 • LC-ekraan pumbaandmete ja rikkekoodide kuvamiseks (ainult Z 15 TT puhul)

Varustus

 • Keermesülekande kate pumbakorpusel (ainult Star-Z 25 puhul)
 • Kaablisisestus võimalik mõlemalt poolt (ainult Star-Z 20, Star-Z 25 puhul)
 • Kiirühendus vedruklemmidega
 • Blokeervoolukindel mootor
 • Integreeritud survepoolne tagasilöögiklapp (ainult Star-Z 15 TT puhul)
 • Integreeritud imemispoolne kuulventiil (ainult Star-Z 15 TT puhul)
 • Koos taimeriga (ainult Z 15 TT)

Tarnekomplekt

 • Pump
 • Tihendid keermesliite korral
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend
 • Soojusisolatsioon (ainult Star-Z 15 TT)

Tüübikood

Näide:

Wilo-Star-Z 20/1Wilo-Star-Z 15 TT

Star

Standardpump

Z

Ringluspump

20/

Ühenduse nimiläbimõõt

1

Nimitõstekõrgus [m]

TT

integreeritud taimeriga ja temperatuuri juhtsüsteemiga (ainut Z 15 TT)

EM

Vahelduvvoolu mootor (1~)

DM

Kolmefaasiline mootor, (3~)

-3

3 pöörlemiskiiruse astet

Tehnilised andmed

 • Konstantne pöörlemiskiirus või Star-Z...-3 puhul kolm valitavat pöörlemiskiiruse astet
 • Pumbatava vedeliku temperatuur:
  • Joogivesi kuni 3,21 mmol/l (18 °dH): max +65 °C, lühiajalisel töötamisel (2 h) kuni +70 °C
 • Võrguühendus 1~230 V, 50 Hz või Star-Z 25/2 puhul kolmefaasiline vool 3~400 V, 50 Hz
 • Kaitseklass IP 44 (IP 42 Star-Z 15 TT puhul)
 • Nimiläbimõõt Rp ½, Rp 1
 • Max töörõhk 10 baari

Materjalid

 • Pumbakorpus:
  • messing: Star-Z 15
  • punamessing: Star-Z 20, Star-Z 25
 • Tööratas: plast
 • Võll:
  • roostevaba teras: Star-Z 15
  • oksiidkeraamika: Star-Z 20, Star-Z 25
 • Laagrid: süsinik, tehisvaiguga impregneeritud

Üldine parameeter

Star-Z

Star-Z

Toode

PDF: Wilo-Star-Z

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine