Wilo-Stratos MAXO-Z

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

 • Intuitiivselt kasutatav tänu rakendustele keskendunud Setup Guide'i seadistustele, mis on kombineeritud uue ekraani ja rohelise nupu tehnoloogiaga käsitsemisnupuga.
 • Rangeim joogivee hügieen ja energiatõhusus tänu uuele innovaatilisele intelligentsele reguleerimisfunktsioonile T-const.
 • Optimaalne hügieeni tagamine tänu termilise desinfektsiooni tuvastamisele.
 • Uusimad sideliidesed (nt Bluetooth) mobiilse lõppseadmega ühendamiseks ja pumba otse ühendamiseks Wilo Neti abil, et juhtida mitut pumpa.
 • Elektriühenduste loomine on tänu ülevaatlikule ja suurele klemmiruumile ja optimeeritud Wilo-Connectorile väga mugav.

Targad lahendused, kõrgeim kvaliteet.

Spetsiaalselt joogiveelahenduste jaoks väljatöötatud Wilo-Stratos MAXO-Z ühendab endas Wilo-Stratos MAXO ja roostevabast terasest korpuse uuenduslikud omadused. Vastupidav ja hügieeniline materjal eristab seda teistest turul olevatest sooja tarbevee ringluspumpadest.

Konstruktsioon

Nutikas keermes- või äärikliitega märgrootoriga ringluspump, EC-mootor integreeritud elektroonilise võimsuskontrolliga

Rakendamine

Kõikide versioonide joogiveeringlussüsteemid , kõikide süsteemide, jahutusseadmete, suletud jahutusringluste, tööstuslike ringlussüsteemide veesoojendus

Varustus/funktsioon

Kasutusvaldkonnad

Pump võimaldab seadet väga tõhusalt kasutada tänu asjakohase seadmespetsiifilise rakenduse (küttekeha, põrandaküte, laeküte) reguleerimisviisi täpsele seadistamisele.

Küte

 • Küttekeha
 • Põrandaküte
 • Laeküte
 • Õ;hu soojendaja
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Soojusvaheti

Jahutus

 • Laejahutus
 • Põrandajahutus
 • Õ;hkkonditsioneerid
 • Hüdrauliline kompensaator
 • Soojusvaheti

Kütmine ja jahutamine kombineeritult

 • Automaatne ümberlülitus

Sõltuvalt valitud rakendusest on saadaval järgmised reguleerimisviisid.

Reguleerimisviisid

 • Konstantne pöörlemiskiirus (juhtrežiim)
 • Δp-c rõhkude konstantse vahe puhul
 • Δp-v rõhkude muutuva vahe puhul
 • Dynamic Adapt plusi pumpamisvõimsuse pidevaks (dünaamiliseks) hetkelisele vajadusele vastavaks kohandamiseks
 • Püsiva termoregulaatori konstant T-const.
 • ΔT temperatuuride vahe reguleerimine
 • Püsiva vooluhulga reguleerimise konstant Q
 • Multi-Flow Adaptation: Vooluhulga summa tuvastamine täitmispumba kaudu, varustamaks kütteringluse jaoturite sekundaarpumpasid vastavalt vajadusele
 • Kasutaja defineeritud PID juhtseade

Valikulised funktsioonid

 • Q-Limitmax maksimaalse vooluhulga piiramiseks
 • Q-Limit min minimaalse vooluhulga piiramiseks
 • No-Flow Stopp (null-vooluhulga väljalülitamine)
 • Automaatne langusrežiim
 • Negatiivse punkti reguleerimine (Δp-c reguleerimine välise tegeliku väärtuse anduriga)
 • Termiline desinfektsioon
 • Muutuv Δp-v pumba töökarakteristiku tõus

Manuaalsed seadistused

 • Kasutusvaldkondade valimine Setup Guide kaudu
 • Juurdekuuluvate tööparameetrite seadistamine
 • Nominaalne tööpunkt: arvutatud tööpunkti vahetu sisestamine Δp-v puhul
 • Olekunäit
 • Energiatarbe mõõtmise seadistamine ja lähtestamine (soe ja külm)
 • Pumba õhueemaldusfunktsioon
 • Klahvilukk seadistuste lukustamiseks
 • Funktsioon tehaseseadistustele või salvestatud taastamispunktidele (parameetritele) lähtestamiseks
 • Analoogsisendite parameetrimine
 • Binaarsisendite parameetrimine
 • Releeväljundite parametreerimine

Automaatsed funktsioonid

 • Võimsuse sujuv kohandamine energiatõhusa käitamise tagamiseks sõltuvalt töörežiimist
 • Öise langusrežiimi tuvastus
 • Väljalülitamine null-läbivoolutuvastuse korral (No-Flow Stop)
 • Sujuvkäivitus
 • Automaatsed veakõrvaldused (nt blokeerimisvastane funktsioon)
 • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus
 • mootori täiskaitse integreeritud rakenduselektroonikaga

Välised juhtsisendid ja nende funktsioonid

2 analoogsisendit:

 • Signaalitüübid: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000
 • Rakendused: temperatuuri, rõhkude vahe või kasutaja defineeritud PID-režiimis oleva vaba anduri seadeväärtuse kaugreguleerimine iga reguleerimisviisi korral (v.a Multi-Flow Adaptation)

2 digitaalsisendit:

 • Potentsiaalivabadele juhtväljunditele või lülititele
 • Muudetavate parameetritega funktsioonid:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAALNE (BMS-VÄLJAS)
  • Klahvilukustus
  • Kütte-/jahutusrežiimi ümberlülitus

Wilo Net 2 üksikpumba kaksikpumbana haldamiseks, mitme pumba omavahelise side tarbeks ja pumpade kaugreguleerimiseks Gateway (lüüsi) kaudu

Teate- ja näidufunktsioonid

 • Töönäidiku ekraani olek:
  • Seadeväärtus
  • Tegelik tõstekõrgus
  • Tegelik vooluhulk
  • Võimsustarve
  • Elektritarve
  • Temperatuurid
 • LEDi olekunäit: Tõrkevaba töö (roheline LED), pumba kommunikatsioon (sinine LED)
 • Ekraaninäidu olek – viga (ekraani värv on punane):
  • Veakood ja tõrke kirjeldus täistekstina
  • Korrigeerivad meetmed
 • Ekraaninäidu olek – hoiatus (ekraani värv on kollane):
  • Hoiatuskoodid ja hoiatuste kirjelduse täistekst
  • Korrigeerivad meetmed
 • Ekraaninäidu olek - protsessinäit (ekraani värv sinine):
  • Pumba õhutus
  • Värskendusprotsess
 • Ekraaniolek – BMS-side (ekraani värv on sinine):
  • Aktiivsete BMS-parameetrite kokkuvõte (boodikiirus, aadress jne)
 • Koondveateade SSM (potentsiaalivaba ümberlülituskontakt)
 • Koondtööteade SBM (potentsiaalivaba sulgekontakt)

Andmevahetus

 • Bluetooth-liides juhtmevabaks andmevahetuseks ja pumba käitamiseks nutitelefoni või tahvelarvutiga kaugjuhtimise teel.
 • Digitaalne jadaliides Modbus RTU ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik Wilo-CIF-mooduli Modbus RTU kaudu).
 • Digitaalne jadaliides BACnet MS/TP ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Digitaalne jadaliides LON ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi LONWorks kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF LON).
 • Digitaalne jadaliides PLR ühendamiseks hooneautomaatikaga firmaspetsiifiliste ühendusmoodulite kaudu (võimalik mooduliga Wilo-CIF PLR).

Varustus

 • Äärikliidesega pumpade korral: Ääriku versioonid
  • Standardversioon pumpadele DN 32 kuni DN 65: Kombineeritud äärik PN 6/10 (äärik PN 16 vastavalt EN 1092-2) vastasäärikutele PN 6 ja PN 16
  • Standardversioon pumpadele DN 80 / DN 100: Äärik PN 6 (PN 16 teostus vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 6
  • Eriversioon pumpadele DN 32 kuni DN 100: Äärik PN 16 (vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 16
 • Mitu integreeritud kommunikatsiooniliidest ja valikuliselt kasutatav CIF-mooduli pistik
 • 5 kaablisisestuskohta andmevahetusliideste ühendamiseks
 • Bluetooth-liides
 • Kõrglahutusega ekraan rohelise nupu ja 2 klahviga
 • Kasutajasõbralik klemmiruum
 • Integreeritud temperatuuriandur
 • Tavaline soojusisolatsioon küttesüsteemides kasutamiseks
 • Elektri kiirühendus optimeeritud Wilo-Connectoriga toiteks

Tarnekomplekt

 • Pump
 • Optimeeritud Wilo-Connector
 • 2x kaabli keermesühendus M16 × 1,5
 • Tihendid äärikpoltidele (ühenduse nimiläbimõõtude korral DN 32 - DN 65)
 • Koos tihenditega keermesliite korral
 • Soojusisolatsioon
 • Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tüübikood

Näide:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Energeetiliselt kõrgefektiivne pump (keermes‐ või äärikliitega pump), elektrooniliselt reguleeritav

Z

Üksikpump joogivee tsirkulatsiooni jaoks

40/

Ühenduse nimiläbimõõt

0,5-8

Nominaalse tõstekõrguse vahemik [m]

Tehnilised andmed

 • Lubatud temperatuurivahemik
  • Joogivesi kuni 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C kuni +80 °C
  • Küttevesi –10 °C kuni +110 °C
 • Võrguühendus 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kaitseklass IPX4D
 • Keerme- või äärikühendus (olenevalt mudelist) Rp 1 kuni DN 65
 • Max töörõhk standardmudelil: 6/10 baari (erimudel: 16 baari)
 • Isolatsiooniklass: F
 • Tekitatud häired vastavalt standardile: EN 61800-3:2004+A1:2012 / olmekeskkond (C1)
 • Häirekindlus vastavalt standardile: EN 61800-3:2004+A1:2012 / tööstuskeskkond (C2)

Materjalid

 • Pumba korpus roostevabast terasest
 • Soojusisolatsioon: polüpropüleen
 • Tööratas: Plast
 • Võll: Vääristeras
 • Laagrid: süsinik

Kirjeldus/konstruktsioon

 • Nutikas märgrootoriga ringluspump EC-mootoriga ja integreeritud elektrooniline võimsuse kohandamine
 • Rohelise nupu tehnoloogia ja graafiline ekraan
 • Elektroonilise rakendusseadmega mootorikaitse
 • Pistikühendus funktsioonide laiendamiseks valikuliste CIF-moodulitega hooneautomaatika jaoks
 • Tööratas kolmemõõtmeliselt painutatud labadega ja süsinikkiud-komposiitmaterjalist kestaga

Üldine parameeter

Wilo-Stratos MAXO-Z

Allalaadimised

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 40

PDF (6 MB)

Lae alla

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Kaubaartikli number 2172323
Väljaanne 2018-11
Versiooni number 01
Lehekülje formaat 209.9 x 297.0 mm
Lehekülgede arv 2848

PDF (21 MB)

Lae alla

Toode

PDF: Wilo-Stratos MAXO-Z

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine