Drenaaž

Kõikjal, kus inimesed majades elavad, tekib heitvesi, mida saab omakorda jagada heit- ja vihmaveeks. Heitvesi juhitakse üldjuhul otse kanalisatsiooni ja sealt edasi veepuhastusjaama, kus seda töödeldakse ja uuesti veeringlusse suunatakse. Vihmavee saab ära juhtida eraldi süsteemi kaudu või segatuna tavalise heitveega. Ehitajatel ja hoonete haldajatel soovitatakse drenaaži planeerimisel alati spetsialistiga konsulteerida, mis aitab hiljem üllatusi vältida.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Selleks et drenaažisüsteem püsivalt töökorras hoida, tuleb selle kõiki elemente, nt kanalisatsioonivee tõsteseadet, tagasivooluklappe ja torustikke regulaarselt hooldada ning puhastada. Kui tugevate sademete korral keldrid üleujutatakse, siis on enamasti probleem drenaaži puuduvas tagasivoolusüsteemis. Kuna arvestatav osa hoonete

väljaehitatud drenaažisüsteemidest lekivad või on aja jooksul lekkima hakanud, siis soovitame teha regulaarseid lekkekontrolle. See aitab välistada, et teie kanalisatsioonivee tõsteseade pumpab heitvett müüridesse ja põhjustab väga suuri kahjusid. Wilo kui ülikvaliteetsete pumbasüsteemide juhttootja on hea meelega teie partner nii kliendile orienteeritud teenuste kui ka terviklike süsteemlahenduste pakkumisel.

Kruntide ja hoonete drenaaž

Enamiku inimeste jaoks on tõrgeteta töötav heitveesüsteem täiesti iseenesestmõistetav. See, kui tähtsad on hoonete ja kruntide hästi töötavad drenaažisüsteemid, saab enamasti alles siis selgeks, kui vesi enam korralikult ära ei voola.

Enamasti tekivad drenaažisüsteemides probleemid kahjustatud või lõhkenud torustiku tõttu, misläbi jõuab heitvesi ja kaasa uhutud pinnas põhjavette. See tekitab reostuse, mille likvideerimine nõuab veepuhastusjaamades pumpade pikki tööaegu ning suuri kulutusi. Kui tänavate alt kantakse pinnas suures osas minema, siis võib see ohustada ka lähedalasuvaid hooneid. Seetõttu on krundi omanik kohustatud tagama drenaažisüsteemide nõuetekohase seisukorra. Nõustame teid hea meelega hoolduse ja korrashoiu asjus.

Drenaažisüsteemide kasutusvaldkonnad

Drenaažisüsteeme kasutatakse nii kodumajapidamistes ja kruntidel kui ka avalikes rajatistes. Wilo drenaaži-pumpasid kasutatakse juba palju aastaid edukalt maa-alustes rajatistes, kõrghoonetes, maastikuehituses ning spordirajatistes. Peale selle kasutatakse meie pumpasid vee võtmiseks järvedest ja jõgedest, samuti ka pindade kuivana hoidmiseks ja drenaažiks.

Entwässerung Regenwasserentsorgung