Heitvee kogumine ja transport

Usaldusväärsed ja jätkusuutlikud süsteemid heitvee kogumiseks

Wilo tooted ja süsteemid seavad uue mõõdupuu võimsuses ning tõhususes. Sellele lisaks aitame teid nii süsteemi projekteerimisel kui ka kasutuselevõtmisel, aga ka hilisemal hooldamisel. Wilo puhul leiate kõik lahendused ühest kohast: alates majapidamise drenaažist kuni kanalisatsioonipumplateni ja vahe- ning kogumispumpadest kuni vee eemaldamiseni survega.

Süsteemsed lahendused nõudlike tingimuste jaoks

Kõikjal, kus pole kanalisatsiooni ja seda pole võimalik ehitada või see ei ole majanduslikult otstarbekas, soovitame kasutada väikse läbimõõduga torustikest koosnevaid survega vee eemaldamise süsteeme. Uued pumbašahtid Wilo-Port 600 ja Wilo-Port 800 on täpselt selle rakenduse jaoks välja töötatud. Vastupidavast ja korrosioonivabast polüetüleenist kogumiskaevud on kuni ülaservani ülestõukejõukindlad. Lisaks on need pika elueaga ja töökindlad.

Oleme asjatundlikud tahkete ainete eraldussüsteemidega

Kaubandus- ja tööstuskomplekside drenaažid vajavad usaldusväärseid lahendusi, mis on ka majanduslikult mõistlikud. Wilo-EMUport tahkete ainete eraldussüsteemid on uuenduslik lahendus heitvee ärajuhtimiseks. Need töötavad väga tõhusalt, töökulud on madalad ja neid on lihtne hooldada. Kuna pumba hüdraulikasüsteemi pääseb ainult eelpuhastatud heitvesi, siis väldib see ummistusi ja seeläbi suureneb töökindlus.