Heitvee töötlemine

Veeressursside täiuslik uuendamine

Maailma kliimamuutust silmas pidades on madal energiatarbimine keskse tähtsusega. Hinnasurve kommunaalsetele või eratarnijatele tõuseb pidevalt. Väljakutseid tuleb juurde. Sinna juurde kuulub ka kasvav tahkete osakeste kogus heitvees, rohked eeskirjad ja rangemad seadused. Neid asjaolusid arvestades on Wilo partner, keda võite igas valdkonnas usaldada. Väärtuslike veeressurssidega säästlik ümberkäimine on tänapäeval peaaegu iseenesestmõistetav. Samas tõstab see ka tahkete osakeste hulka heitvees. Seeläbi muutub töötlemata vee pumpamine järjest keerulisemaks. Wilo tähendab kogu maailmas esmaklassilistele Saksa traditsioonidele vastavat masinaehituskunsti. Wilo pumbad ja süsteemid seavad oma tehnilise võimsuse ja tõhususega kohalike omavalitsuste heitvee töötlemisel uusi mõõdupuid. Kekkonnakaitset ja ressursside säilitamist silmas pidades on just heitvee töötlemisel oluline roll.

Intelligentsed lahendused heitvee töötlemise ringlusele

Alates plaanimisest ja häälestamisest kuni kasutuselevõtmise ja hoolduseni: Meie eksperdid toetavad teid isiklikult projekti igas faasis. Seejuures seavad Wilo süsteemid ja tootelahendused uusi mõõdupuid tehniliste lahenduste, kulutõhususe, töökindluse ja pikaealisuse vallas.

Me toetame teid järgmiste lahendustega:

  • vihmavee kogumisbassein
  • pealevoolupumplad
  • mehaaniline puhastamine ja eelsettimine
  • bioloogiline puhastamine
  • bioloogiline puhastamine MBBR-iga
  • järelpuhastamine, äravoolupumplad ja muda töötlemine