Heitvesi

Kindel partner tõhusa ja keskkonnateadliku heitveetehnika alal

Nõuded pumpadele, pumbasüsteemidele ja eelkõige puhastamata kanalisatsiooniveele on viimastel aastatel palju rangemaks läinud. See on seotud eelkõige ülemaailmse linnastumise ja veepuudusega. Sisendtingimused muutuvad, tahkete osakeste osakaal kanalisatsioonivees suureneb ja vesi jääb kauemaks kanalisatsioonivõrku. Seetõttu muutuvad lisaks pumba hankimise, hooldamise, rikete ja remondikuludele käitaja jaoks tähtsaks ka kasutustsükli kulud.

Aastatepikkune kogemus heitveetehnika projektidega võimaldab meil pakkuda tõrgeteta protsesse ja usaldusväärseid terviklahendusi. Pole tähtis, kas pumpa kasutatakse (heit)vee pumpamiseks, segamiseks, õhutamiseks, filtrimiseks või desinfitseerimiseks – meie lai toote- ja süsteemivalik sisaldab igal juhul töökindlaid ning energiatõhusaid lahendusi. Olenevalt nõudmistest, vooluhulgast ja tõstekõrgusest leiate Wilo pumpade hulgast sobiva lahenduse kõiksugustele vedelikele, nt heitveele, mudale ja mudaveele või abrasiivsetele ja kiude sisaldavatele vedelikele. Oma lahendustes paneme eriti suurt rõhku võimalikult vähesele kulumisele ja komponentide vastupidavusele.

Tõhusad lahendused annavad puhta südametunnistuse

Kõik maailma hooned ja majapidamised toodavad heitvett, mida tuleb usaldusväärselt, hügieenieeskirju järgides ning lõhnaprobleeme vältides käidelda. Seetõttu tuleb kõikjal, kus heitvee kanalisatsiooni suunamine on probleemne, kasutada tõhusat hoonetehnoloogiat. Tulevikutehnoloogiate ja heitvee kontseptsioonide puhul tuleb meeles pidada järgmisi põhimõtteid:

  • Kahjulike ainete osakaalu minimeerimine kanalisatsioonivees
  • Heitvee lahjendamise vähendamine (võõrveega)
  • Heitvee voogude eraldamine (vihma-, reo- ja heitvesi)
  • Jääkainete vähendamine töödeldud heitvees
  • Heitvee erinevate voogude (reovesi, uriin, jne) kasutamine

Tuleviku heitveekontseptsioonid nõuavad planeerijalt ja käitajalt laiemat lähenemist, et tõsta kulude ja tulude suhet inimeste ja keskkonna huvides.

Meie tõhusaid lahendusi kasutatakse eelkõige järgnevates valdkondades: