Jaotamine ja rõhu tõstmine

Ilusad mäed ja pikad orud on iga matkaja unistus. Veevarustuse seisukohast toob see aga kaasa väga keerulisi probleeme. Selleks et suurte kõrgusevahede ja mitme veevõtupunktiga regioone usaldusväärselt varustada, on vaja tõhusaid ühtlast rõhku hoidvaid pumpasid ja head vajaduste planeerimist.

Vett on vaja pikkadel trassidel transportida ja jaotada ka geograafiliselt vähem silmatorkavates piirkondades. Eelkõige suurlinnades, kus on palju kõrgeid ja suuri hooneid, on vee õige rõhuga jaotamine tõsine probleem, mis vajab suurt jaotusvõrku ning torustikku.

Veevõrgu rõhu tõhus haldamine kuni tarbijani välja

Usaldusväärne ja tõrgeteta töötav veevarustus on vajalik, et tagada inimeste elukvaliteet ja tervis. Tihti tekivad probleemid vananenud torustikuga, mis on pideva veesurve tõttu hakanud lekkima. Seetõttu võivad tekkida rebendid, mille kaudu läheb palju vett kaduma. Selliste veekadude vältimiseks uuritakse torujuhtmesüsteemi pidevalt elektrooniliste seadmetega. Veel üks võimalus vähendada veekadusid, mis tulenevad liiga suurest rõhust torudes, on kasutada õiget tõhusa rõhujuhtimisega pumpa. Wilo usaldusväärsed ja nutikad pumbad tagavad, et lõpptarbijani jõuab alati soovitud rõhk ning veekaod ja nendega seotud rahalised kulud on minimaalsed.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Veejaotus ja rõhu tõstmine linnades

Igas hoones on survetõstmissüsteemid osa veejaotussüsteemist. Need tagavad joogi-, tarbe- ja kustutusvee vajaliku surve kõigil korrustel. Nende rakendamine on vajalik eelkõige kõrghoonete ja keerulise asukohaga ehitiste puhul, sest veevõrgu varustusrõhk ei ole piisav või nõuab seadus sellest erinevat survet. Selleks on Wilol pakkuda erinevaid lahendusi, mis lahendavad kõiksugused vee jaotuse ja rõhu tõstmisega seotud probleemid. Peale hoonete kasutatakse survetõstmissüsteeme ka mujal veejaotusvõrkudes, kus on vaja looduslike kõrgusevahede tõttu tõstekõrgust suurendada. Kuna nõudmised ja koormused on komponentidele suured, siis soovitame pooleaastast kuni aastast hooldusvälpa. See tagab kindla ja pikaajalise tõrgeteta töö.