Kastmine

Põllumajanduses on vee jätkusuutlik kasutamine üks põhieeldusi looduslike toiduainete kasvatamiseks, võttes eelkõige arvesse pidevalt muutuvat kliimat. Muutuv kliima mõjutab nende tootmist väga tugevalt mitmes regioonis üle maailma. Seetõttu on saagi tagamiseks kastmine vältimatu. Kastmise võivad vajalikuks teha ka muud tingimused, nt vähene või väga kõikuv sademete hulk, mille tõttu on vaja loomulikku veevarustust täiendada. Nii on võimalik hiigelsuuri pindu, mis oleks muidu kuivad ja viljatud, muuta tänu kastmisele kasutatavaks ning vilja kandvaks. Seetõttu haritakse maailmas üle 150 miljoni hektari maad, mida kastetakse kunstlikult.

Moodsad kastmissüsteemid põllumajanduse tarbeks

Põldude tänapäevaseks kastmiseks on mitu lahendust, mis võimaldavad juurestikku piisava veega varustada. Veevajadus oleneb väga palju kasvatatavatest taimedest, pinnasest ja üldisest kliimast.

Kaubandusliku põllumajanduse rakendused

Taimede piisavaks kastmiseks on vaja erinevaid pumba- ja kastmissüsteeme. Eelkõige kuivades piirkondades on tähtis, et põldude kastmiseks vajaliku vee tootmine ja transport toimuks nii tõhusalt kui võimalik. Wilol on vajalik oskusteave ja sobiv tehnoloogia. Wilo puuraugupumbad ja turbiinid tagavad, et vett oleks võimalik pinnasest või veevõrgust kätte saada, ning hoolitsevad seeläbi piisava veevarustuse eest. Kõigil põllumeestel ei ole vee pumpamiseks samad tingimused. Seetõttu töötas Wilo välja pumbad, mis võimaldavad pumba asukohta vabalt valida.

Näiteks võib olla parim lahendus seada pump üles ujuvplatvormile, mille abil saab vee otse jõest või järvest välja pumbata. Wilo kuivrootor-pumbad on end praktikas tõestanud. Nii saate olenemata hetke veetasemest vajaliku veehulga välja pumbata ja transportida sinna, kus seda parajasti vaja on.

Tihti puudub suurtel tasastel pindadel kindla veevarustuse tagamiseks vajalik veesurve, seda eelkõige kõikuva veetaseme korral. Sellisel juhul sobivad kasutamiseks Wilo ülitõhusad survetõstmissüsteemid. Nendega võite kindel olla, et kõik põllutaimed saavad piisavalt ja õige survega kastetud. Nii on ühtlase rõhuga veevarustus tagatud ka kõikuva veetaseme korral ja seda nii energiasäästlikult kui võimalik.