Kommerts-põllumajandus

Taimede piisavaks kastmiseks

Eelkõige kuivades piirkondades on tähtis, et põldude kastmiseks vajaliku vee tootmine ja transport toimuks nii tõhusalt kui võimalik. Meie pakume selleks sobivat tehnikat. Wilo puuraugupumbad ja turbiinid tagavad, et vett oleks võimalik pinnasest või veevõrgust kätte saada. See tagab vajaliku veevarustuse.

Kõikidel talunikel ei ole vee transportimiseks alati samu tingimusi. Seetõttu töötas Wilo välja pumbad, mis võimaldavad pumba asukohta vabalt valida. Näiteks võib olla parim lahendus seada pump üles ujuvplatvormile, mille abil saab vee otse jõest või järvest välja pumbata. Wilo kuivrootorpumbad on end praktikas tõestanud. Nii saate olenemata hetke veetasemest vajaliku veehulga välja pumbata ja transportida sinna, kus seda parajasti vaja on.

Tihti puudub suurtel tasastel pindadel kindla veevarustuse tagamiseks vajalik veesurve. Seda eriti kõikuvate veetasemete puhul. Sellisel juhul on sobilik kasutada rõhu tõstmise süsteeme, nt ülitõhusaid Wilo süsteeme. Nendega võite kindel olla, et kõik taimed põllul saavad piisavalt ja õige survega kastetud. Nii on ühtlase rõhuga veevarustus tagatud ka kõikuva veetaseme korral. See kõik toimub nii energiasäästlikult kui võimalik.