Kustutusveega varustamine

Tulekaitse ja joogivesi

Tulekustutus- ja tulekaitsesüsteeme kasutatakse ainult tulekahju korral. Kui need on vett täis ning puudub läbivool, võib vesi muutuda ebahügieeniliseks. Kui sellised süsteemid on ühenduses joogiveevarustussüsteemiga, ohustavad need joogivee puhtust. Kustutusveesüsteemides tekib reeglina seisev vesi. Seisvas vees võivad areneda haigusi tekitavad bakterid. DIN 1988 ja DIN EN 1717 järgi tuleb tarbeveesüsteemid, nt kustutusveesüsteemid, avalikest joogiveevõrkudest eraldada nt vaba väljavoolu turvaarmatuuriga (tüüp: AA, AB). Seaduse järgi tuleb välistada majapidamiste või avalike joogiveevõrkude bakterioloogiline saastumine. WILO IndustrieSysteme joogivee eraldusjaama on ühendatud sertifitseeritud vaba väljavool (tüüp: AB).

Alati kasutusvalmis

Erinevad olukorrad hoonetes ning erinevad piirkondlikud eeskirjad tekitavad vajaduse spetsiifiliste lahenduste järele. Wilo kvaliteetsete komponentidega saab koostada individuaalseid tulekustutussüsteeme. Kasutage meie oskusteavet ja ülitõhusat pumbatehnikat. Näiteks täisautomaatsete veevarustussüsteemidega - vastupidav süsteem energeetiliselt efektiivsetest kõrgsurve-tsentrifugaalpumpadest ja standardmootoritest.

Wilo energeetiliselt ülitõhusad pumbad pakuvad kustutusveega varustamiseks spetsiifilisi lahendusi ja peavad kinni piirkondlikest eeskirjadest. Meie lahendused täidavad standardi DIN 14462 nõudeid, et kaitsta inimesi, kaupa ja hooneid. Sama tähtis on ka täielik töökindlus tulekahju korral.

Kustutusvee rakenduste jaoks pakub Wilo töökindlaid ja kvaliteetseid süsteemikomplekte. Wilo kustutusvee varustussüsteemid sobivad eelkõige

  • seina- ja välishüdrantidele
  • sprinklersüsteemidele seina- ja välishüdrantide lisana
  • kõrghoonetele ja suurkinnistutele