Rõhu tõstmine

Pidev tootlikkus kõrgeimal tasemel

Vee hankimine geodeetiliselt kõrgel asuvatest väljavõtupunktidest. Erinevates hoonetes, nt koolides, haiglates või hotellides on veetarbimine kõikuv ning seetõttu on vaja paindlikke süsteeme, mis vastavad individuaalsetele nõuetele. Kui ruumiliste iseärasuste tõttu ei saa veevarustuseks kasutada gravitatsioonipõhiseid süsteeme, nt veetorne, siis tuleb kasutada rõhu tõstmise süsteeme. Need tagavad piisava veerõhu kõrghoonetes, kõrgemal asuvates piirkondades ja tehastes. Seadmed on saadaval kas varustus- või ringlussüsteemidena. Wilo survetõstesüsteemid tagavad usaldusväärse veevarustuse ka suurte kõrguste puhul.

Wilo individuaalsed lahendused tagavad optimaalse veesurve

Ajalooliselt kasvanud elurajoonides või korruste laiendamise korral ei ole võimalik hoida survet veemahutist kõrgemal ja vahetult selle all. Nii võib ka ühe- ja kahepereelamutes osutuda vajalikuks survetõstmissüsteem. Suured hooned, nagu mitmepereelamud, koolid, haiglad ja hotellid esitavad väljakutse, tagamaks veevarustus kõigil korrustel. Wilo pakub igaks otstarbeks paindlikke rõhu tõstmise süsteeme, mis tagavad mugava ja töökindla veevarustuse. Üldist: Wilo iseimevad pumbad on ideaalne lahendus puhastustöödeks välitingimustes või taimede kastmiseks. Neid võib üles seada tiikide, järvede, ojade ja vihmaveetünnide juurde. See säästab kallist ja väärtuslikku joogivett.