Soe tarbevesi

Kasutage hinnalist joogivett

Vesi on toiduaine, millele kehtivad kõrgeimad kvaliteedinõuded. See käib ka tehnika kohta, mis tagab sooja tarbevee varustuse ja reguleerib seda. Wilo ringluspumbad on lahendus kõigile, kes seavad maksimaalsed nõuded materjalile, juhtimisele ja mugavusele.

Vesi on maailmas üks väärtuslikemaid tooraineid. Seetõttu on selle ressursi jätkusuutlik kasutamine eriti tähtis. Enam kui 70 % maailma pinnast on veega kaetud, kuid ainult murdosa sellest kogusest on piiranguteta joogiveena kasutatav. 70 % joogiveest pärineb kas põhja- või allikaveest.

Sooja vee mugavus, mis tasub end ära

Puuduv ringlus või liiga pikk torustik on tihti põhjus, miks tuleb veekraanist külma vett ja veetemperatuur tõuseb alles järk-järgult. Nii kaua, kuni saavutatakse soovitud veetemperatuur, voolab nii mõnigi liiter joogivett juba kanalisatsiooni. Kodus joogivee raiskamise piiramiseks tasub hankida ringluspump. Ka kommertskasutuses on sooja tarbevee usaldusväärne varustus väljakutse. Wilo ringluspumbad täidavad ka kõige kõrgemad kvaliteedinõuded, mida esitatakse joogivee töötlemisele. Need tagavad häireteta töö ja on eriti tõhusad ning seeläbi säästavad ka elektrit. Nutikas tehnoloogia suudab mõlemat: See annab kiiresti sooja vett ja säästab samal ajal energiat ning ressursse.

Joogivee kvaliteet

Vee kvaliteeti reguleerivad ja juhivad seadusega erinevad määrused, suunised, soovitused ja eeskirjad. Joogivee maitse varieerub piirkonniti eelkõige erinevate mineraalide tõttu, mis pinnasest ja kivimitest vette satuvad ja seal lahustuvad. Tervislik ja puhas joogivesi on värvitu ja selge ning maitse- ja lõhnavaba.

Joogiveega varustamine hõlmab vee kättesaamist, selle töötlemist ja lõpuks jaotamist. Joogiveega varustamise kogu protsessiahela puhul on väga tähtis säilitada barjäärid saastumise vastu, mis hoiab vee tehnilise töötlemise vajaduse võimalikult väiksena. Tehniliselt laitmatult paigaldatud jaotussüsteemides, mida regulaarselt hooldavad ja käitavad spetsialistid, ei teki saastumist materjalide, ainete või Legionella tõttu. Joogivee väga hea kvaliteedi tagamiseks on otsustava tähtsusega süsteemide suurepärane haldamine, mille eest vastutavad veevarustusettevõte ja hoonete omanik või haldaja. Nende ülesannete täitmiseks on Wilol pakkuda individuaalsed ja ülikvaliteetsed lahendused, mille peale võite kindlad olla.

Veevarustuse tagamine

Vanemate hoonete seadmetega tekib tihti probleem, et surve on veetorudes liiga väike. Suurem veesurve on vajalik, et tagada kõigi seadmete tõrgeteta töö. Wilol on väga lai tootevalik pumbasüsteeme, mis selliseid probleeme lahendavad. Sinna hulka kuulub joogiveega varustamiseks loomulikult suur valik pumbamudeleid. Meie tooted tagavad vee väga hea kvaliteedi, mis vastab kõigile eeskirjadele. Tänu meie väga põhjalikule oskusteabele ei mängi see rolli, kas vesi pärineb maapinnalt või põhjaveest. Meie suured kogemused hoonetehnoloogia projektide vallas annavad kindlustunde, et võite meid nii oma projektide kavandamisel kui ka rakendamisel usaldada.

Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Oskuslik paigaldamine

Pumbasüsteemide asjatundlik paigaldus sertifitseeritud spetsialistide või ettevõtete poolt aitab tulevikus probleeme vältida, mis aitab teie joogivett kaitsta ning saastumist vältida. Paigaldusettevõte peab oma teenuste osutamisel kasutama ainult tooteid, millel on akrediteeritud sertifitseerija kontrollmärgis. Selles suhtes võite Wilo toodete peale kindlad olla.

Joogivee seadmete õige paigaldus

Kuni teie hoone süsteemideni vastutab vee kvaliteedi eest veevarustusettevõte. Sealt edasi, kuni lõpptarbija veekraanini, peab aga vee kvaliteedi eest hoolitsema maja omanik või haldaja. Selle kohustuse täitmiseks ja piirväärtustest kinnipidamiseks on eriti tähtis torustike ja pumpade valik ning paigaldus väga hästi läbi mõelda.

Meie nõuanded

  • Laske oma joogiveeseadmed paigaldada ainult eriala spetsialistidel.
  • Sooja veega austav ja jätkusuutlik ümberkäimine säästab nii raha kui ka energiat.
  • Selleks et joogivee ressursse säästa ja hoida, tuleb vältida mürgiste ainete või jäätmete sattumist kanalisatsiooni.
  • Tilkuva veekraani parandamine ei säästa mitte ainult närve, vaid ka keskkonda ja rahakotti. Tilkuva kraani kaudu võib aastas kaduma minna üle 1000 liitri joogivett.
  • Torudes pikemat aega seisnud stagnatsioonivett võib veel julgelt lillede kastmiseks kasutada.