Suunnittele tulevaisuus Wilon avulla – piirustuksista CAD-vaiheeseen ja BIM-mallinnukseen asti.

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) -mallinnuksen käyttö ei ole vielä itsestäänselvyys kiinteistötekniikan alalla. Wilo on maailman ensimmäinen pumppuvalmistaja, joka tarjoaa BIM-tietonsa helposti saataville BIM-projekteihin.

Wilo Revit -liitännäinen

Kun saat suunnittelijana käyttöösi MagiCAD-objektikirjaston, voit jo hyödyntää täydellistä, ajan tasalla olevaa Wilo-tietokantaa. Wilo Revit -liitännäisen avulla voit käyttää älykkäitä Revit Family -perheitä ja ETIM-tuotetietoja suoraan omissa BIM-projekteissasi. Tämä ”Wilo-painike” asennetaan suoraan Revitissä. Se toimii riippumatta käyttämästäsi BIM-piirto-ohjelmasta.

Wilo Revit -liitännäisen tuominen osaksi BIM-mallinnusta kuuluu kattavaan palveluun, jolla tuemme asentajia, neuvojia, tukkukauppiaita, huoltopalveluja ja OEM-kumppaneita.

Tätä kokonaisratkaisua tarjoamme Wilo Competence -nimellä. BIM-tuen lisäksi palveluun kuuluvat myös tekninen tuki, Wilo-tuoteluettelo, Wilo-Select, Wilo-vaihtopalvelu ja -työkalut, Wilo-Brain-koulutuskonsepti sekä GBS-pumppukytkentöjen toteutustuki.

Wilo on BIM ready

 • Helppo pääsy Wilon BIM-tietoihin
 • Wilo-CLABin kautta; Revit Wilo-CLAB toimii kaikissa Autodesk-Revit-versioissa
 • Suora verkkopalvelinyhteys takaa tietojen ajantasaisuuden
 • Kompaktit CAD-mallit, joissa tiedostokoot pysyvät pieninä
 • Tuotetiedot upotettu kansainvälisten standardien mukaisesti
 • Tukivalmius rakennuksen koko elinkaaren ajan

Uudet ratkaisut digitaalista tulevaisuutta varten

Työympäristön digitalisaatio ja kiinteistösuunnittelun monimutkaisuus johtavat tietomäärien kasvuun. Mahdollisten ratkaisujen on taattava, että tiedot ovat helposti saatavilla ja että kaikki asianosaiset voivat työskennellä yhdessä tehokkaasti. Tavoitteena on, että kaikki merkitykselliset tiedot voidaan verkottaa ja yhdistää digitaaliseksi malliksi tuotteen ja kiinteistön koko elinkaaren ajaksi.

x-ray

Mikä on BIM?

Building Information Modelling (BIM) on rakennusalan suunnittelumenetelmä, joka mahdollistaa fysikaalisten ja toiminnallisten ominaisuuksien esittämisen virtuaalisesti digitaalisessa muodossa. BIM on suositeltavaa ymmärtää yrityksissä pitkän aikavälin optimointiprosessiksi ja osaksi projektikulttuurin muutosta. Se soveltuu kaikenkokoisiin projekteihin.

BIM on ratkaisu, jossa koko rakennusprosessin kaikki merkitykselliset tiedot ovat tallennettavissa, käytettävissä ja hallittavissa 3D-mallina.

Yleiset hyödyt:

 • Optimoidut CAD-geometriat
 • Tuottavuutta parantava tietojen helppo saatavuus
 • Virheiden välttäminen ajantasaisten tietojen ansiosta
 • Työprosessien nopeutuminen
 • Rakennusaikojen lyhentyminen ja kustannussäästöt

BIM on mukana rakennuksen koko elinkaaren ajan

Rakennuksen elinkaaren kaikki vaiheet liittyvät toisiinsa: suunnittelu, toteutus, dokumentaatio, käyttö ja ylläpito. BIM-järjestelmä toimii keskitettynä tietomallina koko elinkaaren ajan. Suunniteltujen elementtien visualisointi ja kattava dokumentointi helpottaa prosessin myöhempiä vaiheita. Käyttöönottoon liittyvät parametrit ja kustannustekijät määritetään jo elinkaaren alkuvaiheessa, joten ensimmäiset suunnittelupäätökset vaikuttavat myöhempiin kokonaiskustannuksiin.

Kaikki liikekumppanit hyötyvät BIM:stä

Suunnittelija:

 • Helppokäyttöinen mallinnustyökalu
 • Teknisten tietojen täysi integrointi
 • uusimmat, erittäin tarkat mallit

BIM-suunnittelija:

 • Kaikkien Revit-versioiden kanssa yhteensopiva liitännäinen
 • Integroidut kansainväliset standardit (ETIM, CIBSE)
 • Tuotekirjaston käytettävissä veloituksetta

Ammattiliike/urakoitsija:

 • Yksityiskohtaiset tiedot mallien sisällä
 • Matalaresoluutioiset tiedostot monimutkaisten mallien tarkasteluun
 • Linkit käyttöoppaisiin

Facility Management:

 • Valmiit mallit huoltotarkoituksiin
 • Linkit tuotedokumentaatioon
 • Integroidut huoltotiedot

Miten BIM toimii

 • Wilo tarjoaa nyt BIM-tietonsa käyttöösi veloituksetta ja käyttämästäsi piirto-ohjelmasta riippumatta Autodesk Revit -ohjelman Content Library Access Button -painikkeen (Revit-liitännäinen) kautta.
 • Kun käyttäjä asentaa tämän maksuttoman Revit-liitännäisen, hän pääsee tarkastelemaan Wilon BIM-tietoja suoraan erityisen Wilo-painikkeen kautta.
 • Wilon BIM-ratkaisu tukee asentajia, neuvojia, tukkukauppiaita, huoltopalveluja ja OEM-kumppaneita.
 • He saavat yhdellä Wilo-painikkeen napsautuksella käyttöönsä esimerkiksi kaikki uusien, pitkäikäisten pumppusarjojen tiedot suoraan Revitistä.
 • Haluttu pumppu voidaan valita suoraan ETIM-ominaisuuksien mukaan ja integroida Revit Family -perheenä BIM-malliin.
 • Wilo-tuotekohtaisiin Revit Family -perheisiin on nyt liitetty myös ETIM-tuotetiedot (ETIM-ominaisuudet). BIM-mallin älykäs mallinnus sopivimman ratkaisun perusteella käy nyt huomattavasti aiempaa helpommin ja tehokkaammin.
 • Lisäksi Wilon CAD-tiedot ovat edelleen Wilon Online-CAD-tuoteluettelossa STEP- ja DWG-muodoissa CAD-käyttäjien saatavilla.
 • Jäljempänä on Wilo Revit -liitännäisen suora asennuslinkki. Myös asennusprosessin kuvaus on ladattavissa PDF-asiakirjana "Installatieprocedure Wilo-CLAB".

Wilo Revit -liitännäisen vähimmäisvaatimukset

 • Autodesk Revit 2013 tai uudempi versio
 • Ei yhteensopiva Autodesk Revit LT:n kanssa (Revit LT ei tue Revit-liitännäistä)
 • Internet-yhteys
 • Jos Autodesk Revit on asennettu Citrix-ympäristöön, kysy Revit-liitännäisen asennusta varten neuvoa järjestelmänvalvojalta.

Wilo-tuki

Wilo on tukenasi rakennusten koko elinkaaren ajan seuraavilla tavoilla:

 • Tuotetiedot asennuksen aikana
 • Käyttöoppaiden ja ohjeiden helppo saatavuus huollon aikana
 • Wilo-palvelu käytön aikana
 • Energiatehokkaat ratkaisut lisäoptimoinneissa