Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu

Pratersternin rautatieasema on n. 100 000 matkailijallaan päivää kohti erityisen vilkas liikenteen solmukohta. (Valokuva: ÖBB/Robert Deopito)

Wienin pohjoinen rautatieasema panostaa pumppaamojensa verkkovalvontaan

N. 25 000 liikekiinteistöllä, 5 000 rakennuksella ja yli 1 000 rautatieasemalla ja pysäkillä Itävallan kansallinen rautatieyhtiö (ÖBB) kuuluu suurimpiin kiinteistöjen omistajiin alppivaltiossa. Noin 760 hyvin koulutettua asiantuntijaa pitävät infrastruktuurin toimintakykyisenä kellon ympäri. Tukea kriittisen jätevedenpoiston varmistamiseksi rautatieasemilla antavat verkkopohjaiset palvelut, jotka toimivat menestyksekkäästi Wienin pohjoisella Pratersternin rautatieasemalla. Wilo on toimittanut sinne sekä pumput että verkottumisinfrastruktuurin. Vuonna 2008 kokonaan uudelleen rakennettu kompleksi tarjoaa matkustajille miellyttävän ilmapiirin, joka sisältää myös saniteettilaitokset. Parhaan mahdollisen tehokkuuden, käyttövarmuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi Itävallan kansallinen rautatieyhtiö valitsi Wilon EMUport-pumppaamon.

Lue lisää

Rautatieaseman WC-tilat – aivan erityinen haaste

”Sisäänpääsyjärjestelmät, puhdistushenkilökunta ja valvontahenkilökunta voivat kyllä ylläpitää saniteettilaitosten ulkoista laatua, mutta myös toiminta on varmistettava”, selittää taustaa Andreas Coufal Itävallan kansallisen rautatieyhtiön Wienin teknisen hallinnan osastolta. Ja kyseistä toimintaa ei ole aina helppo varmistaa julkisilla sanitteettialueilla, joilla on paljon kävijöitä: Käyttäjät jättävät WC:hen monenlaisia esineitä, jotka voivat saada jätevesipumput pois toiminnasta. Ja seuraavalle kävijälle käynti voi osoittautua sen seurauksena epämiellyttäväksi. ”Meidän täytyi aiemmin ajaa viikossa useita korjaussarjoja, jotta saimme puhdistettua pumput kiintoaineista”, sanoo Coufal.

Kiintoaineiden erotusjärjestelmä pumppujen suojelemiseksi

Wilo-pumppaamo EMUport toi huomattavaa helpotusta tukkeutumistiheyteen. Wienin uudelleen rakennetulla päärautatieasemalla 21 EMUports-pumppaamoa varmistaa menestyksekkään jätevedenpoiston. ”Hyvien kokemusten pohjalta olemme päättäneet asentaa myös Pratersternin rautatiasemalle kiintoaineiden erotusjärjestelmän”, sanoi Coufal.

Wilon kehittämässä kiintoaineiden erotusjärjestelmäperiaatteessa virtaava jätevesi ohjataan ensin säiliöön, missä ritilä pysäyttää kiintoaineet. Tällä tavalla esipuhdistettu jätevesi virtaa lepotilassa olevan pumpun läpi edelleen ja otetaan talteen säiliöön. Kun esimääritetty nestepinta on saavutettu, pumppu kuljettaa jäteveden säiliöstä takaisin kiintoainesäiliöön. Sieltä käsin kiintoaineet kuljetetaan paineputken kautta viemäriverkostoon. Järjestelmässä on kaksi kiintoainekammiota ja pumppua. Ne käyvät vuorotellen, mutta häiriön tai huollon yhteydessä sitä vastoin jatkuvasti, jotta lähes keskeytymätön jätevedenpoisto voidaan varmistaa.

Lue lisää

Säännölliset toimintatarkastukset ja ennalta ehkäisevä ylläpito ratkaisevat käyttöiän

Kiintoaineiden erotusjärjestelmällä erotetaan pumpun hydrauliikasta jo materiaaleja, joilla on korkea tukkeutumispotentiaali, mutta pumppaamojen pumput vaativat kuitenkin säännöllisen huollon ja ylläpidon. Lisäksi normissa DIN EN 12056-4 säädetään konkreettisia välejä ja toimenpiteitä. Kaupallisessa käytössä ammattitaitoisen henkilön on huollettava järjestelmä kolmen kuukauden välein. Lisäksi ylläpitäjän on tarkastettava kerran kuukaudessa pumppaamon toimintakyky tarkailemalla vähintään kahta toimintajaksoa.

Se on valtava työkulu monissa Itävallan kansallisen rautatieyhtiön (ÖBB) liikekiinteistöissä. ”Tarkastuksesta riippumatta rautatiaseman kaltaisessa intensiivisessä käytössä esiintyy kuukaudessa useita häiriöjaksoja”, valittaa Andreas Coufal saniteettilaitosten jätteenpoiston väärinkäyttöä. ”WiloCare” -konsepti sisältää kaksi perusajatusta: Norminmukainen huolto ja ylläpito normin DIN EN 12056-4 mukaan ja ennaltaehkäisy järjestelmän tosiaikaisella valvonnalla. Tätä varten pumppaamo varustetaan ylimääräisellä sensoriikalla, joka lähettää tiedonsiirtorasian kautta järjestelmän parametrit Wilo Cloud -palveluun. ”Tietoturvasyistä käytämme omaa verkkopohjaista järjestelmää”, Niko Kösling tarkentaa. ”Se analysoi tosiajassa kaikki ratkaisevat käyttöparametrit. Jos yhden pumpun tehon kulutuksessa tapahtuu epätavallista kasvua, Wilo-huoltoteknikot voivat jo koko tietotilanteen avulla löytää ongelman ja korjata sen paikan päällä ennen kuin se menee epäkuntoon.”Valitun huoltopaketin koon mukaan työkuluja ei oteta huomioon sovittuja kokonaiskuluja lukuun ottamatta tai ne sisältyvät jo huoltomaksuun. ”Kuukausittaisten tilaraporttien tarjoaman teknisen avoimuuden ohella on olemassa myös laskettavissa oleva kustannusten avoimuus”, huomauttaa vastuussa oleva ylläpitäjä Andreas Coufal vielä ylimääräisestä taloudellisesta edusta. Lisäksi tulee vielä oman henkilökunnan työn keventyminen.

”Säännölliset toimintatarkastukset ja ennalta ehkäisevä ylläpito ovat käyttöiän kannalta ratkaisevia tekijöitä”, sanoo Thomas Huber, WILO Pumpen Österreich GmbH:n huoltopäällikkö. ”Jos nämä työt tehdään liian pian”, tuntee Huber käytännön, ”pumput eivät kestä yhtä kauaa ja todelliset elinkaarikustannukset nousevat valmistajasta riippumatta.”

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

Pumppaamo on liitetty sekä viemäriverkostoon (n. kuusi metriä padotuskorkeuden alapuolelle) että tietoverkkoon. ”WiloCare”-palvelun kautta tapahtuva verkkovalvonta lisää järjestelmän käyttövarmuutta ja käyttöikää huomattavasti. (Valokuva: ÖBB/ Andreas Coufal)

Digitalisaatio tukee valvontaa

Käyttämällä EMUports-pumppaamoa yhdessä kiintoaineiden erotusjärjestelmän kanssa huoltokäytöt laskivat n. 50 prosenttia. WiloCare-valvonnan ansiosta ei esiinny enää merkittäviä häiriöitä, koska tämän huollon avulla voitiin optimoida käyttö yhteen käyttöparametriin ja poistaa mahdolliset häiriölähteet. Toiseksi Wilon erikoistuneiden teknikoiden säännöllisesti suorittamat huoltotyöt ja ÖBB-työntekijöiden tekemät kiintoainesäiliön oikea-aikaiset tarkastukset ovat syitä tämänhetkiselle varmalle käytölle.

Wienin pohjoiselle rautatieasemalle ja sen läheisyydessä sijaitsevalle yleisömagneetti Praterille saniteettijärjestelmän toimintakyky ja puhtaus ovat yksi asia, jonka merkitystä ei voi arvioida liian pieneksi, kun pyritään parantamaan mielikuvaa edelleen n. 100 000 matkustajaa päivässä palvelevan liikenteen solmukohdan osalta.

Checkliste Wilo Care

‘WiloCare’

Kolme tarjottua huoltopakettia kohdistuvat ”herkkiin” pumppusovelluksiin – myös jatkuvuuden osalta. Paineenkorotusasemat ja jätepumppaamot ovat malliesimerkkejä siitä, sillä toimintahäiriöt aiheuttavat joka tapauksessa toimitukseen tai poistamiseen pullonkaulan ja sen myötä korkeat korjauskustannukset. Pumppujärjestelmien suorituskyvyn varmistaminen teknisesti ja taloudellisesti on siksi tavoite, joka on asetettu verkkopohjaiselle huollolle, myös huolimatta siitä, onko kyse uudesta järjestelmästä vai pysyvästä järjestelmästä.

Lue lisää

Tiedot ja yksityiskohdat
Projekti Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
Valmis 2016
Rakennuttaja Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
Asennetut tuotteet Wilo-EMUport CORE