Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu

Hampurin kaupunkikehityksen ja ympäristön aluehallintoviranomaisen (BSU) uudisrakennus:

Maalämpöjärjestelmien käyttö yhdistettynä lämpöaktiivisiin kattoihin ja koneistettuun ilmanvaihtojärjestelmään on silmään pistävän kirjavan julkisivun jälkeen se, mikä Hampurin kaupunkikehityksen ja ympäristön aluehallintoviranomaisen (BSU) pääkonttorissa on merkittävää. Ekologisesti kestävässä lämpö-, jäähdytys- ja vesihuollossa korkean hyötysuhteen Wilo-pumpputekniikalla on myös keskeinen merkitys.

Valtion liikelaitoksessa geotietojen ja mittauksen alalla (LGV) työskentelee lähes 1 500 työntekijää yli noin 61 000 m2:n bruttokerrosalalla.Moniosainen rakennuskompleksi vakuuttaa muutenkin kuin vain ulkonäöllään. Se täyttää myös korkeimmat ekologiset vaatimukset ja sitä pidetään yhtenä Saksan taloudellisimmista toimistorakennuksista. Loogista onkin, että uudisrakennus arvostettiin Hampurin kansainvälisessä rakennusnäyttelyssä huippuprojektiksi ja se sai Saksan kestävän rakentamisen yhdistykseltä (DGNB) kultaisen sertifikaatin.”Korkean rakentamisstandardin perustana toimii kattava energiakonsepti, joka koostuu tehokkaasta yhteistyöstä uusiutuvien energioiden ja passiivitalon vaatimusten johdonmukaisen toteutuksen välillä”, selittää Axel Hupfeld, Obermeyer Planen + Beraten GmbH:n projektipäällikkö. Vuotuinen primäärienergiantarve, joka on ainoastaan 58,13 kWh/m2·a, on selvästi alle rakennuttajien alkuperäisen vaatimuksen 70 kWh/m2·a. Myös lämmöntarve on vaadittavan 15 kWh/m2·a:n maksimirajan alapuolella ja vastaa siten passiivitalon määräyksiä.

Hampurin kaupunkikehityksen ja ympäristön aluehallintoviranomaisen (BSU) hallintorakennus kuuluu Saksan energiatehokkaimpiin hallintorakennuksiin.

Maalämpöjärjestelmät kestävän energiakonseptin perustana

Uusiutuvana energialähteenä maalämpöjärjestelmät ovat konseptin perusta, huonelämpötilan säätö tapahtuu lämpöaktiivisten kattojen kautta. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän ilmastoystävällisestä käytöstä ja saniteettialueiden luotettavasta vesihuollosta huolehtii korkean hyötysuhteen Wilo-pumpputekniikka.Rakennus on yhteensä 1 640 ruuvipaalun varassa, niiden ollessa 19 metriä pitkiä. Puolet ruuvipaaluista toimii apuna maalämpöjärjestelmien toteuttamisessa (lähtölämpötila: 13°C vuosikeskiarvona). Kaksi suolavesi/vesi-lämpöpumppua tarjoavat suolavesikierron kautta rakennuksen käytettäväksi kuumaa vettä, jonka loppulämpötila on 50 °C.Peruskuormituksesta vastaavat lämpöpumput. Niitä käytetään Hamburg Energie -yhtiön vihreällä sähköllä, joka tarjoaa lisäksi lähilämpöä kuormitushuippujen kattamiseen. Lämpöpumput ja lähilämpö kattavat siten rakennuksen lämpökuormituksen jopa -12 °C:n ulkolämpötiloissa. Bivalentti konsepti mahdollistaa lisäksi jälkitäytön lähilämmön avulla, jos maalämpöjärjestelmäkenttä puuttuu tai se täytyy tyhjentää. ”Maalämpöjärjestelmäkentän mahdollisen purkautumisen voimme estää kompensoimalla lämmön jäähtymisen talvella siten, että kesän aikana rakennuksesta pois johdettu lämpö luovutetaan maapohjaan”, selittää Jörn Delicat, joka on projektin vastaava suunnittelija Obermeyerilla.

Kaksivaiheinen jäähdytys kesäkuukausina

Jäähdytys koostuu ensiksikin kahdesta katoilta löytyvästä jäähdytystornista, toiseksi maalämpöjärjestelmäkentästä, jos ulkoilman lämpötila ei enää salli paluujäähdyttimen käyttöä.Elektronisesti ohjatut Wilo-inline-pumput huolehtivat lämmitys- ja jäähdytyspiirien luotettavasta ja taloudellisesta käytöstä. Jäähdytyspuolella on CronoTwin-DL-E -mallin kaksoispumput ja lämpöpumppujen suolavesi- ja lämmityspuolella sekä paluujäähdyttimen glykolipiirissä on VeroLine-IP-E -inline-pumput. Kuivamoottoripumppujen integroitu elektroninen tehonmukautus huolehtii korkeasta energiatehokkuudesta.

Lämpöaktiiviset katot lämmitykseen ja jäähdytykseen

Kaksi puskurivarastoa tukee huonelämpötilan säätöä molemmissa olevalla 5 000 litran tilavuudella. Sieltä käsin tapahtuu jako eri rakennuksiin niiden erillisillä lämmitys-/jäähdytyspiireillä lämpöaktiivisia kattoja varten, kokonaispinnan ollessa 22 000 m2.Viisikerroksisten rakennustenosien järjestelmälämpötilat ovat 49 °C/28 °C (lämmitys) ja 14 °C/22 °C (jäähdytys), jolloin VeroLine-IP-E -inline-pumput huolehtivat niiden kierrosta. Kerrostalon lämpöaktiiviset katot toimivat sitä vastoin tulo- ja paluulämpötiloilla 32 °C/28 °C (lämmitys) ja 18 °C/22 °C (jäähdytys). Lopputulokseksi saadaan vakio ∆T on 4 K, jotta molemmissa tapauksissa tarvitaan sama massavirta ja muuten tarpeellinen pumpputekniikan toimintapisteen vaihtokytkentä voidaan poistaa. Kaksi Wilo-Stratos -high efficiency -pumppua huolehtii tässä n. 30 m3/h maksimivirtaamasta.Niillä harvoilla alueilla, joilla ei ole lämpöaktiivisia kattoja, käytetään konvektoreita, lattialämmityksiä ja staattisia kuumennuspintoja. Talvella keskusilmanvaihtolaitteiden lämmitysrekisteri on varustettava ulkoilman jälkilämmitykseen. Siihen kuuluvissa lämmityspiireissä toimivat muut seitsemän.

Wilo-Stratos -high efficiency -pumppua, joiden EC-moottorit säätelevät tarvittavaa kierroslukua tarpeen mukaan ja varmistavat siten energiatehokkaan lämmön ja jäähdytyksen jakaantumisen. Erityisesti osakuorma-alueella, joka muodostaa enintään 94 % toiminta-ajasta, virrankulutus pienenee näin merkittävästi verrattuna säätämättömiin pumppuihin.

Maalämpöjärjestelmät kahdella suolavesi/vesi-lämpöpumpulla ovat energiahuollon keskeinen osatekijä.

Sadeveden talteenotto vähentää käyttövedenkulutusta

Myös käyttövesijärjestelmä sisältää ajatuksen ekologisuudesta ja taloudellisuudesta. Hampurin julkisesta rakentamisesta annettujen määräysten mukaan asennettiin pelkkä kylmävesiverkosto, jota täydennetään ainoastaan erikoistapauksissa hajautetulla lämpimän veden valmistuksella. Paineenkorotusasema Wilo-Comfort-Vario varmistaa kerrostalon käyttövesijärjestelmän. Käyttövedenkulutuksen pienentämiseksi käytetään lisäksi hyväksi kattojen pinnoille kertyvää sadevettä, joka puhdistetaan pyörivärumpuisessa suodatusjärjestelmässä, kerätään sadeveden varastointiin ja johdetaan lopuksi toisen paineenkorotusaseman avulla erilliseen harmaan veden verkostoon. Sadevettä käytetään kaikkien rakennuksen osien WC:issä. Lisäksi varmistettiin myös rakennuskompleksin jäte- ja harmaaveden hallinta. Tässä käytetään mitä erilaisimpia Wilon jäteveden tyhjennyspumppuja ja jäteveden pumppaamoita , jotta myös padotuskorkeuden alapuolella olevat jätevedet voidaan johtaa pois Hampurin vedenottoaltaisiin.

Suuret eteishuoneet huolehtivat ilmanvaihtokonseptin ydinelementteinä myös korkeasta oleskelun tasosta.

Miellyttävä huoneilma korkealla energiatehokkuudella

”Monipuolisten toimenpiteiden ihanteellinen yhteistyö tekee Hampurin kaupunkikehityksen ja ympäristön aluehallintoviranomaisen pääkonttorista yhden Saksan energiatehokkaimmista hallintorakennuksista. 1,5 vuoden käytön jälkeen on havaittu, että vaadittuja viihtyvyysvaatimuksia ja lämpötila-arvoja noudatetaan koko vuoden ympäri”, toteaa Delicat. ”Ylätason säädön avulla varmistetaan kylmän vuodenajan aikana pysyvä 21 °C:n huonelämpötila. Kesällä lämpötilat pysyvät sitä vastoin aina miellyttävällä n. 25 °C:n lämpötila-alueella.”Rakennuksen energiansäästöpotentiaalin optimoimiseksi projektista vastaavat tahot panostavat myös käyttäjien myötävaikutukseen. Käyttäjät saavat esimerkiksi suosituksia tuuletusventtiilien oikeasta käytöstä. Yhteistyössä Hampuri-Harburgin teknillisen yliopiston kanssa kehitetty energian valvonta toimittaa lisäksi rakennuskohtaisia käyttökertomuksia ja tukee näin käyttäjien tietoisuutta. ”Ensimmäiset tulokset osoittavat, että energiantarve on vieläpä merkittävästi alun perin laadittujen ennusteiden alapuolella. Tämän vahvistavat kokemukset, joita olemme keränneet toistaiseksi takuuseurannan yhteydessä”, Hupfeld sanoo.


Tiedot ja yksityiskohdat
Projekti Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
Hamburg
Deutschland
Valmis 2013
Rakennuttaja Sprinkenhof GmbH
Tekninen suunnittelu Sauerbruch Hutton/ Innius RR GmbH
Malli Obermeyer Planen + Beraten GmbH
Asennetut tuotteet Wilo-Stratos
Wilo-CronoTwin-DL-E Inline-Doppelpumpen
Wilo-CronoLine-IL-E Inline-Pumpen
Wilo-VeroLine-IP-E Inline-Pumpen
Wilo-Comfort-Vario Druckerhöhungsanlagen
Wilo-DrainLift M Abwasser-Hebeanlagen
Wilo-Drain TM Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain STS 40 Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TP Abwasser-Tauchmotorpumpen