Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini

Tehokkuus vedenpuhdistamossa on lisäksi parantunut.

Kunnallinen vedenpuhdistamo AWZI käsittelee alankomaalaisessa Almeren kaupungissa jätevettä n. 190 000 asukkaalle. Tavoite oli saada järjestelmän yksilöllinen käyttö uudenaikaisen tyhjennysmoottori-sekoittimen avulla biologisessa puhdistusvaiheessa vielä tehokkaammaksi. Wilo Try & Buy -palvelujen ansiosta vedenpuhdistamon ylläpitäjä ei ajatellut pelkästään luotettavaa järjestelmän käyttöä numeroina, vaan yhtä lailla katsauksena vaihtoon ja kustannuksiin.

Luotettavuus ja tehokkuus jatkuvassa käytössä ovat varsinaiset haasteet

Uusi Wilon tyhjennysmoottori-sekoitin pienentää korkean hyötysuhteen mottooritekniikallaan järjestelmän energiakustannuksia ja takaa samalla jatkuvan käynnin varman toiminnan ehdottoman kriittisessä aineessa. Vaaditun sekoitustuloksen aikaansaaminen koko altaassa oli mahdollista, kun käytettyjen sekoittimien kokoonpano ja asettelu säädettiin optimaalisesti toisiinsa nähden.

„Try & Buy“ – varmuus päätöksen taustalla

Juuri suuret investoinnit on tehtävä harkiten. Oikean päätöksen tekemiseksi Wilo tarjoaa Try & Buy -palvelulla etukäteen tehtävän käytännön testin: Sitä varten Almereen annettiin kolmen kuukauden ajaksi käytettäviksi kaksi tyhjennysmoottori-sekoitinta ja koneet tarkastettiin aina puolentoista kuukauden jälkeen. Mukautukset olisivat siten olleet pian toteutettavissa. Tavoite oli antaa asiakkaalle mahdollisuus tuotteiden perusteelliseen testaamiseen arkipäiväisessä käytössä. Sillä juuri herkillä alueilla, kuten vedenpuhdistamoissa, tulee käyttää vain tuotteita, jotka antavat sataprosenttisen varmuuden.

Lopputulos – asiakkaan täydellinen tyytyväisyys

Kumpikaan asennetuista tyhjennysmoottori-sekoittimista ei osoittanut tarkastuksessa minkäänlaisia kulumisilmiöitä tai tekniikan heikkenemistä. Ja myös halutuin tehokkuuden parannus saavutettiin: jo ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä Wilo-tuote säästi n. 0,9 kW. 365 päivän jatkuvassa käytössä säästö on 876 euroa sekoitinta ja vuotta kohti. Tässä tapauksessa säästetään vuosittain jopa 1 752 euroa.

”Asiakas oli täysin vakuuttunut tuotteistamme. Try & Buy -palvelulla hänen investointinsa ovat oikeassa suunnassa,” iloitsee Ron Uijlenbrook, kunnallisen ja teollisen vesitalouden liiketoimintayksikön johtaja testauksen positiivista kulkua.

”Try & Buy -palvelun ansiosta voimme olla varmoja valinnastamme.” Bart van der Stoep

Tältä tilanne näyttää asiakkaan näkökulmasta Almeressa:

”Olimme erittäin tyytyväisiä toimitettujen sekoittimien toimintaan ja ne ylittivät odotuksemme. Myös aiempi yli kolmen kuukauden testivaihe oli mielestämme erittäin hyvä”, selittää Bart van der Stoep, vedenpuhdistamon ylläpitäjä.

Tyhjennysmoottori-sekoittimet ovat 365 päivää vuodessa ja suunnilleen kellon ympäri käytössä – tuotteen luotettavuus ja tehokas käyttö ovat silloin etusijalla. Vesitaloudessa investoinnit olemassa olevien järjestelmien tehostamiseksi ovat välttämättä tarpeen myös tulevaisuudessa, jotta voidaan tarjota paras mahdollinen puhdistustulos alhaisilla energiakustannuksilla.

Try & Buy -palvelulla asiakkaat testaavat tuotteita enintään kuusi kuukautta ja voivat tehdä päätöksensä siksi ilman investointiriskiä.

Tiedot ja yksityiskohdat
Projekti Kommunale Kläranlage AWZI
Almere
Niederlande
Valmis 2015
Asennetut tuotteet Wilo-EMU TR 212