Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini

Jäähdytysveden syöttö syrjäisellä alueella

”Inter Mongolia Shangdu” -voimalaitos on 8x600 MW:n kapasiteetillaan yksi sähkön pääasiallisista toimittajista Pohjois-Kiinassa. Ensimmäisinä kahtena käyttövuotenaan voimalaitos on tuottanut virtaa 1,58 miljardia kWh. Suunnitelmissa oli rakentaa välipumppaamo Luan-Flussin ja Shangdun voimalaitoksen välille. Ruohosavannilla sivaitseva välipumppaamo olisi kuitenkin erityisesti talvella aiheuttanut korkeita lisäkustannuksia, esim. tienrakennuskustannuksia. Wilo toimitti sen sijaan vaihtoehtoisen, ammattimaisen ratkaisun, jonka avulla rakentamisen projektien kustannukset ja luonnonvarojen säästö voitiin optimoida.

Kiinalaiseen voimalaitokseen asennettiin viisi pronssi-mallista puhdasvesilaitosta. Vuodesta 2005 lähtien nämä yksiköt ovat jo olleet käytössä vesihuollon pumppaamossa Sisä-Mongoliassa. Ne ovat syöttäneet siitä lähtien Shangdun/Neimengun voimalaitoksen turbiineille häiriöttä jäähdytysvettä.

Pumput ottavat sitä varten 4° – 10° C kylmää jäähdytysvettä patoaltaasta ja siirtävät sen paineputkien (DN 400 – DN 1000) kautta 35 km mäellä sijaitsevaan välipumppaamoon. Sieltä jäähdytysvesi virtaa toista, samoin 35 km pitkää paineputkea pitkin voimalaitokseen.

Kustannussäästöä yksilöllisellä ratkaisulla

Tästä syystä ei ollut enää tarpeen rakentaa välipumppaamoa, joka olisi aiheuttanut paljon kustannuksia. Tällä tavalla säästettiin valtavat investointi-, käyttö- ja huoltokustannukset. Näin säästyttiin myös ongelmalta, jonka välipumppaamon monimutkaiset huoltotyöt olisivat aiheuttaneet talvella. Lisäksi jännitettä voitiin nostaa ja sähkövirtaa laskea suurjännitemoottorin avulla. Tämä pienentää hävikkiä siirtojohdossa, aikaansaa korkeaa tehokkuutta ja auttaa toteuttamaan energiansäästötavoitteita.

Tiedot ja yksityiskohdat
Projekti Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Rakennuttaja Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Tekninen suunnittelu North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Asennetut tuotteet Wilo-EMU KM 3100S-1