Hae
Ottaa yhteyttä
Sähköposti
Tuoteluettelon laatiminen
Suosikkini
Tuotevertailu

Maailmanlaajuisesti ensimmäinen puolikeskitetty vedensyöttö- ja jätteiden hävittämisjärjestelmä tulevaisuuden metropoliin

Megakaupunkeja, veden puutetta ja ilmansaasteita – nämä haasteet edellyttävät innovatiisia ratkaisuja tulevaisuudessa. Yksi tulevaisuuteen katsova ratkaisu on Kiinan Qingdaossa sijaitseva innovatiivinen vedensyöttö- ja jätteiden hävittämisjärjestelmä SEMIZENTRAL. Vedensyöttö- ja jätteiden hävittämisjärjestelmä avattiin keväällä 2014 maailman puutarhanäyttelyn yhteydessä. Se on maailmanlaajuisesti ensimmäinen puolikeskitetyn, integroidun infrastruktuurijärjestelmän vertailulaitos ja huolehtii n. 12 000 ihmisestä.

SEMIZENTRAL on Darmstadtin teknillisen yliopiston yhdessä kiinalaisen Tongij Shanghai -yliopiston kanssa toteuttama projekti. Wilo osallistui projektin suunnitteluun ja toteutukseen pumppujen ja pumppujärjestelmien asiantuntijana ja toimitti kattavan valikoiman pumppujärjestelmiä kiinteistötekniikan ja vesitalouden alueilta. Projekti palkittiin vuonna 2015 GreenTec Awards -palkinnolla kaupungistumisen luokassa. Kyseinen palkinto om yksi arvostetuimmista ympäristö- ja talouspalkinnoista Euroopassa.

Quingdao – metropoli tiellä megakaupungiksi

Kiinan satamakaupunki Qingdao, joka sijaitsee Shangdongin maakunnassa Kiinan itäosassa, on kärsinyt jo vuosia suuresta vedenvähyydestä. Syynä siihen on valtava väestökehitys. Koko metropolialueen asukasluku on kasvanut vähitellen vajaaseen kahdeksaan miljoonaan asukkaaseen. Quingdao on jo megakaupunki ja jatkaa edelleen kasvamista. Valtava asutuksen kehitys huomioon ottaen ja jotta alueelle voidaan toimittaa vettä ja energiaa, oli tarpeen lähteä uuteen suuntaan.

Semizentral – joustava keskitie

Semizentral – joustava infrastruktuurijärjestelmä tulevaisuuden kaupunkeihin, keskitie hajautetun ja keskitetyn jäteveden käsittelyn välillä.Jokaiseen uuteen kaupunginosaan rakennetaan sen tarvitsema infrastruktuuri. Sen sijaan, että vettä puhdistetaan ja jaetaan valtavilla järjestelmillä, joissa on pitkät menosyöttöajat, Semizentral kasvaa megakaupungin tahdissa. Maailman ensimmäinen puolikeskitetty vedensyöttö- ja jätteiden hävittämisjärjestelmä integroi jäteveden ja orgaanisen jätteen virrat modulaariseksi ratkaisukonseptiksi.Tulevaisuuteen katsovalla infrastruktuurijärjestelmällä pienenee sekä käyttövedentarve että jäteveden osuus vesialueella n. 30 – 40 prosenttia. Käyttövettä ei siirretä suoraan puhdistettavaksi, vaan se käytetään uudelleen. Tällä tavalla esimerkiksi suihkun jätevesi käytetään uudelleen WC:n huuhteluun.Tätä varten tarvittava energia tuotetaan itse johtamalla kertyvä jätevesiliete ja kotitalouden biojätteet integroituun biokaasulaitteistoon. Tällöin Wilon high efficiency -pumpuilla on ratkaiseva merkitys projektin pilottilaitoksessa. Ne auttavat tuottamaan käyttövettä ja energiaa jätevedestä ja orgaanisesta jätteestä. Näin tuotettua lämpöä voidaan käyttää lämmittämiseen. Vedensyöttö- ja jätteiden hävittämisjärjestelmä toimii siten energiaomavaraisesti ja pääosin ilmastoneutraalisti.Yhteensä voidaan käyttää n. 56 korkean hyötysuhteen uppomoottori-sekoitinta, pumppuja ja paineenkorotusasemia sekä palonsammutusjärjestelmiä. Mukautumiskykyinen, resurssitehokas vesi-infrastruktuuri on joustavaa, ja se voi kasvaa yhdessä kaupunkiympäristön kanssa. Keskus on näin ollen aina ”niin iso kuin tarvitaan ja niin pieni kuin mahdollista”.

Tiedot ja yksityiskohdat
Projekti Semizentral
Qingdao
China