Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Comfort CO-5 Helix V 5205/K/CC

Tietolehti

Hydrauliset tiedot
 • Imuputken paine
  10 bar
 • Suurin sallittu käyttöpaine p
  16 bar
 • Painepuolen putkiliitäntä DNd
  DN 200
 • Imupuolella putkiliitäntä DNs
  DN 200
 • Vaihemäärä
  5
 • Varapumppujen määrä
  1
 • Käyttöpumppujen määrä
  4
 • Pumppujen määrä Q
  320.0 m³/h
 • Aineen min. lämpötila T
  3 °C
 • Aineen maks. lämpötila T
  50 °C
 • Ympäristölämpötila min. T
  5 °C
 • Maks. ympäristölämpötila T
  40 °C
Moottorin tiedot
 • Verkkoliitäntä
  3~400 V, 50 Hz
 • Jännitetoleranssi
  ±10 %
 • Moottorin nimellisteho P2
  18.50 kW
 • Nimellisvirta IN
  31.40 A
 • Nimelliskierrosluku n
  2900 rpm
 • Eristysluokka
  F
 • Kotelointiluokka
  IP55
 • Moottorin hyötysuhde ηm 50 % ηM 50%
  90.4
 • Moottorin hyötysuhde ηm 75 % ηM 75%
  92.3
 • Moottorin hyötysuhde ηm 100 % ηM 100%
  92.4
Materiaalit
 • Pumpun pesä
  1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
 • Juoksupyörä
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Akseli
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Liukurengastiiviste
  Q1BE3GG
 • Tiivisteen materiaali
  FKM
 • Suojaputkiston materiaali
  1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Tietoja tilausten tekemisestä
 • Nettopaino n. m
  1574 kg
 • Valmiste
  Wilo
 • Tuotekuvaus
  Comfort CO-5 Helix V 5205/K/CC
 • Tuotenumero
  2530697

Erittelyteksti

Kompakti paineenkorotusasema standardien DIN 1988 ja DIN EN 806 mukaan, välittömään tai välilliseen liitäntään. Se muodostuu normaalisti imevistä, rinnakkain kytketyistä, pystyasenteisista jaloteräksestä valmistetuista suurpaine-keskipakopumpuista kuivamoottoriversiona. Liitäntävalmis jaloteräsputkistolla perusrunkoon asennettuna, sis. ohjaus-/säätölaite, jossa kaikki vaadittavat mittaus- ja säätölaitteet.

Täysautomaattiseen vesihuoltoon ja paineenkorotukseen asuin-, toimisto- ja hallintorakennuksissa sekä hotelleihin, sairaaloihin, tavarataloihin ja teollisuuden järjestelmiin.

Käyttöveden, muun kuin juotavaksi tarkoitetun käyttöveden, jäähdytysveden, sammutusveden (lukuunottamatta normin DIN 14462 mukaisia sammutuslaitteita ja paikallisten paloviranomaisten luvalla) tai muiden käyttövesien pumppaamiseen, jotka eivät vahingoita rakenneosia kemiallisesti tai mekaanisesti eivätkä sisällä hankaavia tai pitkäkuituisia ainesosia.

Erityisominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Lujatekoinen järjestelmä vastaa kaikkia normin DIN 1988 (EN 806) vaatimuksia
 • Pumppujen WRAS/KTW/ACS-hyväksyntä kaikille aineen kanssa kosketuksiin joutuville osille (EPDM-malli)
 • Korkean hyötysuhteen pumppuhydrauliikka mallisarjassa Helix V yhdessä IE2 IEC-normimoottorien sekä 7,5 kW:n ja suuremman IE3-normimoottorin kanssa (valinnaisesti pienempään moottoritehoon)
 • Pyörimissuunnasta riippumaton pumppujen liukurengastiiviste kasettiversiona helppoa huoltoa varten
 • Joustava tiivistelaipan muotoilu mahdollistaa suoran pääsyn liukurengastiivisteeseen
 • Välikekytkin liukurengastiivisteen vaihtamiseen moottoria irrottamatta (alkaen 7,5 kW)
 • Painehäviöoptimoitu kokonaisjärjestelmän hydrauliikka
 • Nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat korroosionkestäviä
 • Comfort ohjaus-/säätölaite CC, laajennetuilla toiminnoilla, muistiohjelmoitavalla tietokoneohjauksella ja grafiikkakykyisellä kosketusnäytöllä
 • Tehtaalla tehty tarkastus ja esisäätö optimaaliseen työalueeseen (sisältäen standardiin EN10204 - 3.1 perustuvan luovutustarkastustodistuksen)

Varustelu/toiminto

 • Jaloteräksestä valmistetut mallisarjan Helix V suurpaine-keskipakopumput
 • Perusrunko elektrolyyttisesti galvanoitua terästä korkeussäädettävin tärinänvaimentimin runkoäänien eristämiseksi
 • Sulkuventtiili jokaisen pumpun imu- ja painepuolella
 • Takaiskuventtiili jokaisen pumpun painepuolella
 • Kalvopaineastia 8 l, PN16 mukaanl. läpivirtaushanat DIN 4807 mukaan, painepuoli
 • Paineanturi (4-20 mA), painepuoli
 • Painemittari, painepuoli
 • Automaattinen pumppuohjaus täysin sähköisellä

Comfort-ohjaimella (CC) teräslevyrungossa RAL 7035 -rakenne, kotelointiluokka IP 54, johon kuuluvat sisäinen ohjausjännitteen syöttö, CPU, analogiset ja digitaaliset tulo- ja lähtömoduulit.

Käyttö/näyttö

 • Täysin grafiikkakykyinen kosketusnäyttö 3-värisellä taustavalaistuksella käyttötilojen käyttö/häiriö/kuitattu häiriö ilmoittamista varten sekä symboli- ja selkokieliseen valikko-ohjaukseen kuudella kielellä (valittavissa jopa 27 eurooppalaisesta tai aasialaisesta kielestä)
 • Valikko-ohjaus selkokielisenä ja symboliesityksenä
 • 3 käyttäjätasoa, valikkokielen, salasanojen, käyttöparametrien, säädinparametrien näyttö ja asetukset
 • Tehtaalla valmiiksi asetetut parametrit yksinkertaista käyttöönottoa varten
 • Vakiona on säädettävissä kolme asetusarvoa, asetusarvot 2 ja 3 aktivoitavissa koskettimen tai ajan avulla, ulkoinen asetusarvon määritys 0/4-20mA -signaalilla
 • Pumpun tilan ja paineen tosiarvon näyttö
 • Lukittava pääkytkin
 • Käyttö varapumpulla/ilman sitä valittavissa
 • Käyttötuntilaskuri/pumppu
 • Kokonaislaitteiston käyttötuntilaskuri
 • Kytkentäjaksolaskuri/pumppu
 • Kokonaislaitteiston kytkentäjaksolaskuri
 • Häiriömuisti viimeiselle 35 häiriölle aikaleimalla reaaliaikakellon avulla

Säätö

 • Täysautomaattinen säätö 1 - 6 säätämättömälle pumpulle asetus-/tosiarvovertailun avulla
 • Päiväkellokytkin esim. 2. tai 3. Ohjearvo
 • Automaattinen, kuormantunnistava 1 - n huippukuormapumpun (-pumppujen) lisäkytkentä riippuen säätösuureesta paine - vakio, p-c
 • Pumppujen käyttötapa vapaasti valittavissa (käsikäyttö, pois, automaattikäyttö)
 • Käsi-0-automatiikka-kytkin: Jokaisen pumpun käyttötavan valinta ja manuaalinen käyttö säädinhäiriön sattuessa "Käsi" (vara-/koekäyttö verkossa, moottorinsuoja olemassa), "O" (pumppu pois päältä - ohjauksen suorittama päällekytkentä ei mahdollista) ja "Auto" (ohjaus vapauttanut pumpun automaattikäyttöön).
 • Automaattinen, säädettävä pumpunvaihto
 • Pumpunvaihto toimintarajan optimoinnin kautta käyttötuntien mukaan
  • Vaihtoehtoisesti: jaksottainen pumpunvaihto säädetyn ajan jälkeen käyttötunteja huomioonottamatta
  • Vaihtoehtoisesti pulssin kautta: peruskuormapumppu vaihdetaan jokaisen uuden käskysignaalin yhteydessä käyttötunteja huomioonottamatta
  • Vaihtoehtoisesti pumpun esivalinnalla: Pumppu voidaan määritellä pysyväksi peruskuormapumpuksi. Kaikki huippukuormapumput vaihdetaan käyntiaikaoptimoinnin mukaan
 • Automaattinen, säädettävä pumpun koekäyttö (pumpun irtiravistus)
  • Aktivoitavissa/deaktivoitavissa
  • Aika kahden koekäytön välillä vapaasti ohjelmoitavissa
 • Sulkuajat vapaasti ohjelmoitavissa

Valvonta

 • Järjestelmän tosiarvon ilmoitus analogisignaalilla 0-10 V ulkoiselle mittaus-/näyttömahdollisuudelle, 10 V vastaa anturin loppuarvoa
 • Anturiosuuden johdinkatkoksien valvonta
 • Moottorin suojakytkin/ -kontaktoriyhdistelmä (alkaen 5,5 kW termisestä ylikuormitusreleestä)
 • Käyttöpumpun häiriön yhteydessä automaattinen vaihtokytkentä varapumpulle
 • Järjestelmän maksimi- ja minimiarvojen valvonta säädettävillä viiveajoilla ja rajoilla
 • Järjestelmän maksimi- ja minimivarojen valvonta säädettävällä erottuvan ajan näytöllä
 • Nollavirtaamatesti järjestelmän poiskytkennälle, kun vedenottoa ei tapahdu (parametrit säädettävissä)
 • Putken täyttötoiminto tyhjien putkien täyttämistä varten (kulutusverkon ensitäyttö)
 • Kuivakäyntisuoja koskettimella esim. uimurikytkimille tai painekytkimille

Rajapinnat

 • Potentiaalivapaat koskettimet yksittäiskäyttöilmoituksille ja yleishälytyksille SBM/SSM
 • Logiikan kääntö SBM ja SSM mahdollinen
 • Koskettimet ulkoisia järjestelmiä varten PÄÄLLE/POIS-kytkentä ja kuivakäyntisuoja
 • Ulkoinen päälle/pois-kytkentä koskettimella järjestelmän automaattikäytön deaktivointia varten
 • Tulot käämityksen suojakoskettimen (WSK) liitännälle

Valinnaiset lisävarusteet (asennus tehtaalla tai jälkeen päin teknisen selvityksen jälkeen)

 • Signaalinmuunnin 0/2 -10 V tai 0/4 - 20 mA
 • Mittausrele PTC-moottorinsuojalle
 • Yksittäiskäyttöilmoitus tai häiriöilmoitus
 • Ohjausmoduuli DDC (ulkoinen pumpunvaihto, ulkoinen pumpun koekäyttö, ulkoinen kuittaus, ulkoinen huippukuormapumppujen päälle-/poiskytkentä)
 • Puskuroitu verkkolaite
 • Redundantti anturi
 • Liitäntä kiinteistöautomaatiojärjestelmiin VDI 3814 mukaan

Suositeltu lisävaruste (tilattava erikseen)

 • Valinnainen sarja WMS kuivakäyntisuojaan
 • Joustavat liitosjohdot tai kompensaattorit
 • Säiliö järjestelmäerotukseen
 • painetarkastus
 • Kierrekorkit järjestelmissä, joissa on kierteinen kokoomaputkisto

Väyläjärjestelmät (lisävarusteena)

 • BACnet, ProfiBus, LON-väylä, CAN-väylä, Modbus RTU, Web-palvelin (Ethernet), GSM-modeemi
 • Etätiedonsiirto GPRS-modeemilla mahdollista

Muita tiedustelun perusteella

Noudatetut normit:

 • Käyttövesiasennusten tekniset säännöt (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Kalvopaineastiat/kalvopaisuntasäiliöt DIN 4807
 • Vahvavirtajärjestelmien varustaminen standardin EN 50178 mukaisilla sähkölaitteilla
 • Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto EN 60204-1
 • Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus EN 60335-1
 • Pienjännitekytkentälaiteyhdistelmät EN 60439-1/ 61439-1
 • Häiriönsieto teollisuusympäristöissä EN 61000-6-2
 • EMC häiriösäteily kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden sekä pienyritysten ympäristöissä, EN 61000-6-3
Käyttötiedot
 • Aine
  Water
 • Suurin sallittu käyttöpaine PN
  16 bar
 • Imuputken paine
  10 bar
Moottorin tiedot
 • Verkkoliitäntä
  3~400 V, 50 Hz
 • Moottorin nimellisteho P2
  18.50 kW
 • Nimellisvirta IN
  31.40 A
 • Nimelliskierrosluku n
  2900 rpm
 • Eristysluokka
  F
 • Protection class motor
  IP55
Materiaalit
 • Pumpun pesä
  1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
 • Juoksupyörä
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Akseli
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Akselin tiiviste
  Q1BE3GG
 • Tiivisteen materiaali
  FKM
 • Suojaputkiston materiaali
  1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Asennusmitat
 • Imupuolella putkiliitäntä DNs
  DN 200
 • Painepuolen putkiliitäntä DNd
  DN 200
Tietoja tilausten tekemisestä
 • Valmiste
  Wilo
 • Tuotekuvaus
  Comfort CO-5 Helix V 5205/K/CC
 • Nettopaino n. m
  1574 kg
 • Tuotenumero
  2530697

Ominaiskäyrät

Comfort CO(R)-5 Helix V 5202-5206/CC

Comfort CO(R)-5 Helix V 5202-5206/CC

---- sisältäen varapumpun

Comfort CO(R)-5 Helix V 5202-5206/CC

Liitinkaavio

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Tilaustiedot

Information for order placements
 • Valmiste
  Wilo
 • Tuotekuvaus
  Comfort CO-5 Helix V 5205/K/CC
 • EAN-numero
  4048482044095
 • Tuotenumero
  2530697
 • Bruttopaino n. m
  1684.0 kg
 • Nettopaino n. m
  1574 kg
 • Kokonaispituus L
  2511.0 mm
 • Korkeus ilman pakkausta H
  1900 mm
 • Väri
  vihreä/musta/hopea
 • Pakkausominaisuus
  Kuljetuspakkaus
 • Pakkaustapa
  Kuljetuspalkki
 • Määrä/kerros
  1
 • Leveys ilman pakkausta L
  1456.0 mm
 • Vähimmäistilausmäärä
  1
 • Määrä kuormalavaa kohden
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Versionumero 09
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 15

PDF (4 MB)

Lataa

Wilo-CC-järjestelmä

Article Number 2063144
Edition 1811
Versionumero 05
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 44

PDF (3 MB)

Lataa

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1010
Versionumero 04
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 32

PDF (3 MB)

Lataa

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2535456
Edition 1707
Versionumero 01
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 1197

PDF (144 MB)

Lataa

PDF: Comfort CO-5 Helix V 5205/K/CC

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna