Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1

Tietolehti

Hydrauliset tiedot
 • Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI)
  0.4
 • Suurin sallittu käyttöpaine PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar 120 °C:seen saakka, 13 bar 140 °C:seen saakka
 • Aineen min. lämpötila Tmin
  -20 °C
 • Aineen maks. lämpötila Tmax
  140 °C
 • Ympäristölämpötila min. Tmin
  0 °C
 • Maks. ympäristölämpötila Tmax
  40 °C
Moottorin tiedot
 • Verkkoliitäntä
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Moottorin energiatehokkuusluokka
  IE5
 • Moottorin nimellisteho P2
  22,00 kW
 • Nimellisvirta IN
  38,70 A
 • Nimelliskierrosluku n
  2900 (1/min)
 • Kierrosluku maks. nmax
  2900 (1/min)
 • Tehon kulutus P1 max
  23200,0 W
 • Häiriösäteily
  EN 61800-3
 • Häiriönsieto
  EN 61800-3
 • Eristysluokka
  F
 • Kotelointiluokka moottori
  IP55
 • Moottorinsuoja
Materiaalit
 • Pumpun pesä
  5.1301/EN-GJL-250, KTL-pinnoitettu
 • Juoksupyörä
  Cast iron
 • Akseli
  ruostumaton teräs
 • Akselin tiiviste
  AQ1EGG
Sallitut nesteet (muut nesteet tilauksesta)
 • Lämmitysvesi (VDI 2035:n mukaan)
  kyllä
 • Lämmönsiirtoöljy
  Erikoismalli lisähintaan
 • Jäähdytys- ja kylmävesi
  kyllä
 • Vesi-glykoli-seokset (20 – 40 til.-% glykoli ja aineen lämpötila ≤ 40 °C)
  kyllä
Asennusmitat
 • Imupuolella putkiliitäntä
  DN 80
 • Painepuolella putkiliitäntä
  DN 65
Tietoja tilausten tekemisestä
 • Valmiste
  Wilo
 • Tuotekuvaus
  Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1
 • EAN-numero
  4048482857008
 • Tuotenumero
  2196367
 • Nettopaino n. m
  168 kg
 • Bruttopaino n. m
  191,0 kg
 • Pituusmitta pakkauksen kanssa
  1200 mm
 • Korkeusmitta pakkauksen kanssa
  711 mm
 • Leveysmitta pakkauksen kanssa
  800 mm
 • Pakkausominaisuus
  Kuljetuspakkaus
 • Pakkaustapa
  Eurolava
 • Vähimmäistilausmäärä
  1

Erittelyteksti

High efficiency -lohkopumppu EC-moottorilla energiatehokkuusluokassa IE5 IEC 60034-30-2:n mukaisesti ja elektronisella tehon mukautuksella kuivamoottoripumppurakenteena. Pumppu yksivaiheisena matalapaine-keskipakopumppuna laippaliitännällä ja liukurengastiivisteellä. Stratos GIGA B on tarkoitettu etupäässä ilman hiovia aineita olevan lämmitysveden (VDI 2035 mukaan), kylmän veden ja vesi-gylkoli-liuosten pumppaukseen lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Rakenne:

 • Yksivaiheinen matalapaine-keskipakopumppu yksiosaisella akselilla varustettuna jalalla pumpun pesässä
 • Laippa- ja kotelomitat EN 733 mukaan
 • Laippa PN 16 - porattu normin EN 1092-2 mukaan
 • Paineenmittausliitännät (R 1/8) asennetulle paine-eroanturille (malli ...-R1 ilman paine-eroanturia)
 • Pumpun pesä ja moottorilaippa vakiona kataforeesipinnoitteella
 • Liukurengastiiviste vedenkuljetukseen Tmax. = +140 °C. T ≤ +40 °C saakka on tilavuusprosentin 20 % - 40 % glykolisekoitus sallittua. Vesi-/glykoliseoksissa, joiden glykoliosuus on >40 % - enint. 50 til.-% ja aineen lämpötila > + 40 °C ... enint. +120 °C tai muissa vedestä poikkeavissa aineissa on varustettava vaihtoehtoinen liukurengastiviiste.
 • Liitäntäjännitteet 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Lisävarusteet:

 • Kannattimet perustakiinnitykseen
 • Eropaineanturisarjat 0 – 10 V pumpuille mallissa ...-R1
 • IR-monitori
 • IR-tikku
 • IF-moduuli PLR
 • IF-moduuli LON
 • IF-moduuli Modbus
 • IF-moduuli BACnet
 • IF-moduuli CAN

Vakiovarustus:

 • Vihreä painike -toimintataso:
  • Pumppu päälle/pois
  • Säätötavan valinta: Δp-c (paine-ero vakio), Δp-v (paine-ero muuttuva), PID-säätö, n-constant (säädin)
  • Asetusarvon tai kierrosluvun säätö
  • Kaikkien käyttöparametrien konfigurointi
  • Vian kuittaus
 • Näyttö pumpputiedoille:
  • Säätötapa
  • Asetusarvo (esim. paine-ero tai kierrosluku)
  • Vikailmoitukset ja varoitukset
  • Tosiarvot (esim. tehonkulutus, anturin tosiarvo)
  • käyttötiedot (esim. käyttötunnit, energiankulutus)
  • tilatiedot (esim. SSM- ja SBM-releen tila)
  • laitetiedot (esim. pumpun nimi)
  • Käyttötapa (vain Y-putkisovelluksessa: pää-/varapumppukäyttö, rinnakkaiskäyttö)

Lisätoiminnot:

 • Analogiset rajapinnat 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, integroitu kaksoispumppujen hallinta käyttöön Y-putkessa, kaksi konfiguroitavaa ilmoitusrelettä käyttö- ja häiriöilmoituksille, konfiguroitava toiminta vikojen yhteydessä lämmitys- ja ilmastointisovelluksille, pumpun käsittelyn esto, integroitu moottorin täyssuoja (PTC) laukaisuelektroniikalla, vakiovarusteena kondenssiveden poistoaukot moottorikotelossa (toimitettaessa suljettu), infrapuna-rajapinta langattomaan tiedonvaihtoon käyttö- ja huoltolaitteiden Wilo-IR-monitorin ja Wilo-IR-tikun kanssa, pistokepaikka Wilo IF-moduuleille Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON kiinteistöautomaatioon yhdistämistä varten.
Käyttötiedot
 • Aine
  Water
 • aineen lämpötila T
  -20 °C
 • ympäristölämpötila T
  0 °C
 • Suurin sallittu käyttöpaine PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar 120 °C:seen saakka, 13 bar 140 °C:seen saakka
 • Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI)
  0.4
Moottorin tiedot
 • Moottorin energiatehokkuusluokka
  IE5
 • Häiriösäteily
  EN 61800-3
 • Häiriönsieto
  EN 61800-3
 • Verkkoliitäntä
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nimellisteho P2
  22000,0 W
 • Kierrosluku maks. nmax
  2900 (1/min)
 • Nimellisvirta IN
  38,70 A
 • Eristysluokka
  F
 • Kotelointiluokka moottori
  IP55
 • Moottorinsuoja
Materiaalit
 • Pumpun pesä
  5.1301/EN-GJL-250, KTL-pinnoitettu
 • Juoksupyörä
  Cast iron
 • Akseli
  ruostumaton teräs
 • Akselin tiiviste
  AQ1EGG
Asennusmitat
 • Imupuolella putkiliitäntä
  DN 80
 • Painepuolella putkiliitäntä
  DN 65
Tietoja tilausten tekemisestä
 • Valmiste
  Wilo
 • Tuotekuvaus
  Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1
 • Nettopaino n. m
  168 kg
 • Tuotenumero
  2196367

Mitat ja mittapiirrokset

Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1

Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1
Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1

Ominaiskäyrät

Wilo-Stratos GIGA B 65/4-56/22

Wilo-Stratos GIGA B 65/4-56/22
Wilo-Stratos GIGA B 65/4-56/22

Liitinkaavio

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Verkkoliitäntä: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Suojajohdinliitäntä
DDG :Paine-eroanturin liitäntä
In1 (1):Tulon tosiarvo 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Maadoitusliitäntä In1 ja In2
+ 24 V (3):Tasajännitelähtö ulkoista laitetta/anturia varten Kuormitus maks. 60 mA
In2:Tulon asetusarvo 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, rajapinta kaksoispumppujen hallintajärjestelmälle
Ext. off:Ohjaustulo ”Etusija POIS”Ulkoisen, potentiaalivapaan koskettimen kautta pumppu voidaan kytkeä päälle ja pois päältä (24 V DC/10 mA).
SBM:*Potentiaalivapaa koottu käytön ilmoitus (vaihtokosketin VDI 3814)
SSM:*Potentiaalivapaa koontihäiriösignaali (vaihtokosketin VDI 3814)
aux:Ulkoinen pumpunvaihto (vain kaksoispumppu-käytössä), Pumpun vaihto voidaan suorittaa ulkoisen, potentiaalivapaan koskettimen kautta (24 V DC/10 mA).
DIP-kytkin:1: Käyttö‐ (O) ja huoltomoduksen (S) vaihtokytkentä2: Valikko eston aktivoinille/deaktivoinnille
Optio:IF-moduulit kiinteistöautomaatioon yhdistämistä varten

* SBM- ja SSM-koskettimien kuormitettavuus:

min.: 12 V DC/10 mA

maks.: 250 V AC/1 A

IL-E

Tilaustiedot

Tietoja tilausten tekemisestä
 • Valmiste
  Wilo
 • Tuotekuvaus
  Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1
 • EAN-numero
  4048482857008
 • Tuotenumero
  2196367
 • Bruttopaino n. m
  191,0 kg
 • Nettopaino n. m
  168 kg
 • Kokonaispituus L
  876,0 mm
 • Korkeus ilman pakkausta H
  567 mm
 • Väri
  vihreä/hopea
 • Pakkausominaisuus
  Kuljetuspakkaus
 • Pakkaustapa
  Eurolava
 • Määrä/kerros
  1
 • Leveys ilman pakkausta L
  360,0 mm
 • Vähimmäistilausmäärä
  1
 • Määrä kuormalavaa kohden
  1
 • Saatavuus markkinoilla
  2019-03-01
 • Date of introduction
  2019-03-01

Downloads

Wilo-Stratos GIGA B (11-22Kw)

Tuotenumero 2192492
Painos 2020-04
Versionumero 03
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 260

PDF (29 MB)

Lataa

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Tuotenumero 2209010
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 44

PDF (6 MB)

Lataa

PDF: Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna