Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Erityiset ominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Lujatekoinen järjestelmä standardin DIN 1988 (EN 806) mukaan
 • Erittäin tehokas pumppuhydrauliikka
 • Painehäviöoptimoitu kokonaislaitteisto
 • 2 - 6 rinnakkain kytkettyä, pystysuuntaista, mallisarjaan Helix V kuuluvaa jaloteräksistä korkeapaine-keskipakopumppua
 • Komfort-ohjaus-/säätölaite CC laajennetuilla toiminnoilla, mikrotietokoneohjauksella ja kosketusnäytöllä, ilman taajuusmuuttajaa tai sen kanssa peruskuormapumpun portaattomaan säätöön

Mallisarjan kuvaus

Rakenne

Korkean hyötysuhteen kytkentävalmis vedensiirtoasema (normaalisti imevä), sisältää 2 - 6 rinnakain kytkettyä pystyasentoista, jaloteräksestä valmistettua sarjan Helix V korkeapaine-keskipakopumppua (kuivamoottorimalli),. Comfort Controller SC -säätimen (saatavana taajuusmuuttajalla varustettuna tai ilman taajuusmuuttajaa).

Käyttökohteet

 • Täysautomaattinen vesihuolto ja paineenkorotus asuin-, toimisto- ja hallintorakennuksia varten sekä hotelleihin, sairaaloihin, tavarataloihin ja teollisuuden järjestelmiin
 • Käyttöveden, muun kuin juotavaksi tarkoitetun käyttöveden, jäähdytysveden, sammutusveden (lukuunottamatta normin DIN 14462 mukaisia sammutuslaitteita ja paikallisten paloviranomaisten luvalla) tai muiden käyttövesien pumppaamiseen, jotka eivät vahingoita rakenneosia kemiallisesti tai mekaanisesti eivätkä sisällä hankaavia tai pitkäkuituisia ainesosia.

Tyyppiavain

Esim.: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Kompakti paineenkorotusasema
RVastaavan peruskuormapumpun säätäminen säätölaitteen sisältämällä taajuusmuuttajalla
4Pumppujen määrä
Helix VPumppusarja
22Peruskuormapumpun nimellisvirtaama [m3/h]
03Peruskuormapumpun vaihemäärä
1Pumpun sorvattujen juoksupyörien lukumäärä
KLiukurengastiivistekasetti
CCSäädinyksikkö; CC = Comfort-Controller

Tekniset tiedot

 • Verkkoliitäntä 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Pumpattavan aineen maksimilämpötila 50 °C (valinnaisesti 70 °C)
 • Käyttöpaine 16 bar (25 bar valinnaisesti)
 • Tulopaine 10 bar
 • Liitäntöjen nimelliskoot loppupainepuolella R 1½" - DN 200
 • Liitäntöjen nimelliskoot tulovirtauksen puolella R 1½"- DN 200
 • Nimelliskierrosluku 2850 1/min
 • Kotelointiluokka IP 54 (säätölaite CC)
 • Verkonpuoleinen suojaus AC3 moottorin tehoa vastaavasti ja paikallisen sähköntoimittajan määräysten mukaan.
 • Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet pyynnöstä):
  • Käyttövesi ja lämmitetty käyttövesi
  • Jäähdytysvesi
  • Sammutusvesi
  Pumpattavia aineita koskeva huomautus: Sallittuja aineita ovat yleisesti vesityypit, jotka eivät vahingoita kemiallisesti eivätkä mekaanisesti käytettyjä materiaaleja eivätkä sisällä kuluttavia tai pitkäkuituisia aineksia.

Varustelu/toiminto

 • 2-6 pumppua/järjestelmä mallisarjoissa Helix V 4 - Helix V 52 yhdessä IE2-normimoottorin sekä 7,5 kW:n ja suuremman IE3-normimoottorin kanssa (valinnaisesti pienempään moottoritehoon)
 • Automaattinen pumppujen ohjaus Comfort Controller CC:llä. COR-järjestelmät on lisäksi varustettu kytkentäkaapissa olevalla taajuusmuuttajalla.
 • Nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat korroosionkestäviä
 • Perusrunko galvanoitua terästä korkeussäädettävin tärinänvaimentimin runkoäänien eristämiseksi
 • Putkisto jaloterästä 1.4571
 • Sulkuvaruste jokaisen pumpun imu- ja painepuolella
 • Takaiskuventtiili jokaisen pumpun painepuolella
 • Kalvopaineastia 8 l, PN16, painepuoli
 • Paineanturi, painepuoli
 • Painemittari, painepuoli
 • Optiona kuivakäyntisuoja painemittarilla, imupuoli

Kuvaus/rakenne

 • Perusrunko: sinkitty teräs, korkeussuunnassa säädettävät tärinänvaimentimet runkoäänien eristämistä varten; muut mallit pyynnöstä
 • Putkisto: koko putkisto jaloterästä, sopii liitettäväksi kaikkiin käytettyihin putkimateriaaleihin; putkisto suunnitellaan paineenkorotusaseman hydraulisen kokonaistehon mukaan
 • Pumput: 2–6 rinnan kytkettyä pumppua sarjoista Helix V 4 – Helix V 52; kaikki aineen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat jaloterästä; muut mallit pyynnöstä. KTW/WRAS/ACS-hyväksyntä kaikille aineen kanssa kosketuksiin joutuville osille
 • Varusteet: pumpussa on imu- ja painepuolella sulkulaitteisto tai sulkuläppä sekä DVGW‐tarkastusmerkit sekä painepuolella takaiskuventtiili, joka on DVGW/KTW‐hyväksytty
 • Kalvopainesäiliö: 8 l/PN16 loppupainepuolella, kalvo butyylikumia, DVGW/KTW-hyväksynnällä, hyväksytty elintarvikekäyttöön, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten varustettu tyhjennys- ja läpivirtauslaitteilla, joilla on DVGW/KTW-hyväksyntä standardin DIN 4807 mukaisesti
 • Paineanturi: 4 - 20 mA, loppupainepuolella, Comfort Controller CC:n ohjausta varten
 • Painenäyttö: Painemittari (ø 63 mm) loppupainepuolella; loppupaineen näyttö lisäksi digitaalisesti Comfort‐Controller-säätimen aakkosnumeerisessa kosketusnäytössä
 • Säätölaite/säädin: Laitteistossa on vakiovarusteena Comfort‐säädin CC; COR lisäksi taajuusmuuttajan kanssa

Materiaalit

Helix V 4 - Helix V 16

 • Juoksupyörät, ohjauspyörät, vaihekammiot jaloterästä 1.4307
 • Pumpun pesä jaloterästä 1.4301
 • Akseli jaloterästä 1.4057
 • 1.4404 akselin suojaholkki
 • O-rengastiivisteet materiaalista EPDM (FKM-tiiviste kyselyn perusteella)
 • Putkisto jaloterästä 1.4571

Helix V 22 - Helix V 52

 • Juoksupyörät, ohjauspyörät, vaihekammiot jaloterästä 1.4307
 • Pumpun pesä jaloterästä 1.4308
 • Akseli jaloterästä 1.4057
 • 1.4404 akselin suojaholkki
 • O-rengastiivisteet materiaalista EPDM (FKM-tiiviste kyselyn perusteella)
 • Putkisto jaloterästä 1.4571

Toimituksen sisältö

 • Tehtaalla asennettu, toiminta- ja tiiviystarkastettu, liitäntävalmis paineenkorotusasema
 • Pakkaus
 • Asennus- ja käyttöohje

Lisävarusteet

 • Tehtaalla asennettu, kytkentävalmis, toiminta- ja tiiviystarkastettu paineenkorotusasema
 • Pakkaus
 • Asennus- ja käyttöohje
 • Asiakkaan asennettavaksi tarkoitetut kuljetussilmukat

Suunnitteluohjeita

Paineenalennusventtiili

Jos tulopaine on liian korkea tai voimakkaasti vaihteleva, tulee asentaa paineenalennin, joka pitää vähimmäistulopaineen vakiona. Sallittu tulopaineen vaihtelu maks. 1,0 bar.

Virtaama

Virtaamaan 400 m3/h (111 l/s) saakka järjestelmän mitoitus DIN 1988 (EN 806) mukaan; varapumpulla 480 m3/h (133 l/s) saakka käytettäessä varapumppua toisena huippukuormakoneikkona.

Tulopaine

Järjestelmän mitoituksen yhteydessä on otettava huomioon maksimaalinen. tulopaine. Suurin tulopaine lasketaan vähentämällä järjestelmän maks. käyttöpaineesta pumpun maks. nostokorkeus, kun Q = 0.

Kuivakäyntisuoja (WMS)

Normin DIN 1988 (EN 806) mukaisesti on asennettava kuivakäyntisuoja, jos paineenkorotusasemat on liitetty suoraan yleiseen vesijohtoverkkoon. tämä estää tulopaineen mahdollisen putoamisen syöttölinjassa alle 1,0 baariin. Tämä varuste on syytä tilata samanaikaisesti paineenkorotusaseman kanssa. Wilo asentaa tällöin WMS:n paineenkorotusasemaan, kytkee sen ja varmistaa toiminnan muun loppukoestuksen yhteydessä.

Vikavirtasuojakytkin

Asennettaessa vikavirtasuojakytkimiä taajuusmuuttajien yhteyteen on otettava huomioon, että vain kaikki virrat tunnistavaa standardien DIN/VDE 0664 mukaista vikavirtasuojakytkintä saa käyttää.

Standardit/määräykset

Koko järjestelmä on seuraavien vaatimusten mukainen:

 • DIN 1988 osa 5
 • DIN 1988 osa 6* (**)

*DIN 1988:n (EN 806) ja vesilaitoksen ohjeita on noudatettava. Sähköisten osien osalta asema täyttää seuraavat vaatimukset:

 • VDE 0100 osa 430/osa 540
 • VDE 0110 osa 1/osa 2
 • VDE 0660 osa 101 / osa 107 ja
 • DIN 40719/IEC 754

Paineenkorotusaseman asennuksen ja käytön yhteydessä tulee aina noudattaa standardin DIN 1988 (EN 806) asettamia vaatimuksia.

(**)Ei koske normin DIN14462 mukaisia palonsammutuslaitteistoja. Pyydämme tekemään erillisen kyselyn!

Kokonaistunnuskenttä

Ominaiskäyrät

---- sisältäen varapumpun

Lataukset

General overview

Edition 2017
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 72

PDF (46 MB)

Lataa

Wilo-CC-järjestelmä

Article Number 2063144
Edition 0306
Versionumero 01
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 25

PDF (1 MB)

Lataa

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Versionumero 09
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 15

PDF (4 MB)

Lataa

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Versionumero 08
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 17

PDF (5 MB)

Lataa

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Article Number 2063145
Edition 1007
Versionumero 03
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 30

PDF (3 MB)

Lataa

Tuote

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna