Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Erityiset ominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Tukevarakenteinen järjestelmä, jossa jaloteräksiset sarjan Helix VE korkeapaine-keskipakopumput ja integroidut taajuusmuuttajat
 • Erittäin suuri säätöalue 25–60 Hz (maks.)
 • Painehäviöoptimoitu kokonaislaitteisto
 • Integroitu kuivakäynnin tunnistus, johon kuuluu automaattinen poiskytkentä moottorin säätöelektroniikan avulla
 • Erittäin hyvä säädettävyys käytettävän SCe-säätölaitteen ansiosta, LC-näyttö, yksinkertainen navigointi ja säätäminen kiertosäätimellä

Mallisarjan kuvaus

Rakenne

Korkea hyötysuhde, kytkentävalmis vesihuoltolaitteisto (normaalisti imevä). 2 - 4 rinnakkain kytkettyä, pystysuoraan sijoitettua jaloteräksestä valmistettua Helix VE -sarjan korkeapaine-keskipakopumppua kuivamoottorimallina, jokaisella pumpulla on integroituna ilmajäähdytetty taajuusmuuttaja, mukana Smart Controller SCe.

Käyttökohteet

 • Täysautomaattinen vesihuolto ja paineenkorotus asuin-, toimisto- ja hallintorakennuksia varten sekä hotelleihin, sairaaloihin, tavarataloihin ja teollisuuden järjestelmiin
 • Käyttöveden, muun kuin juotavaksi tarkoitetun käyttöveden, jäähdytysveden, sammutusveden (lukuunottamatta normin DIN 14462 mukaisia sammutuslaitteita ja paikallisten paloviranomaisten luvalla) tai muiden käyttövesien pumppaamiseen, jotka eivät vahingoita rakenneosia kemiallisesti tai mekaanisesti eivätkä sisällä hankaavia tai pitkäkuituisia ainesosia.

Tyyppiavain

Esim.: Wilo-SiBoost-Smart 4Helix VE 1004
SiBoostJärjestelmä paineen korottamiseen teollisuusympäristössä
SmartSäätölaite Smart Controller SCe taajuusmuuttajalla varustettuihin pumppuihin
4Pumppujen määrä
Helix VEPumppusarja
10Peruskuormapumpun nimellisvirtaama [m3/h]
04Peruskuormapumpun vaihemäärä

Tekniset tiedot

 • Verkkoliitäntä 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Pumpattavan aineen maksimilämpötila +50 °C (valinnaisesti +70 °C)
 • Ympäristön lämpötila maks. + 40 °C
 • Käyttöpaine 16 bar (valinnaisesti 25 bar)
 • Tulopaine 10 bar
 • Liitäntöjen nimelliskoot loppupainepuolella R 1½" - DN 200
 • Liitäntöjen nimelliskoot tulovirtauksen puolella R 1½"- DN 200
 • Kierroslukualue 1500-3770 1/min
 • Suojaluokka: IP 54 (säätölaite SCe)
 • Verkonpuoleinen suojaus A, AC 3 moottorin tehoa vastaavasti ja paikallisen sähköntoimittajan määräysten mukaan
 • Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet pyynnöstä):
  • Käyttövesi ja lämmitetty käyttövesi
  • Jäähdytysvesi
  • Sammutusvesi
  Pumpattavia aineita koskeva huomautus: Sallittuja aineita ovat yleisesti vesityypit, jotka eivät vahingoita kemiallisesti eivätkä mekaanisesti käytettyjä materiaaleja eivätkä sisällä kuluttavia tai pitkäkuituisia aineksia. Järjestelmä vastaa standardin DIN 1988 (EN 806) vaatimuksia.

Varustelu/toiminto

 • 2-4 pumppua mallisarjojen Helix VE 2 - Helix VE 52 järjestelmää kohti, IE4-mukainen normimoottori ja portaaton säätökäyttö integroidulla taajuusmuuttajalla jokaisessa pumpussa
 • Automaattinen pumppujen ohjaus laitteen Smart Controller SCe avulla
 • Nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat korroosionkestäviä
 • Perusrunko galvanoitua terästä korkeussäädettävin tärinänvaimentimin runkoäänien eristämiseksi
 • Sulkuventtiili jokaisen pumpun imu- ja painepuolella
 • Takaiskuventtiili jokaisen pumpun painepuolella
 • Kalvopaineastia 8 l, PN16, painepuoli
 • Paineanturi, painepuoli
 • Painemittari, painepuoli
 • Valinnaisena varusteena kuivakäyntisuoja ja painemittari imupuolella

Kuvaus/rakenne

 • Perusrunko: sinkitty teräs, korkeussuunnassa säädettävät tärinänvaimentimet runkoäänien eristämistä varten sekä integroidut nostolaitteet; muut mallit pyynnöstä
 • Suojaputkisto: Koko putkisto jaloterästä, sopii liitettäväksi kaikkiin tavanomaisesti käytettyihin putkimateriaaleihin; putkisto suunnitellaan paineenkorotusaseman hydraulisen kokonaistehon mukaan
 • Pumput: Käytetään 2 - 4 mallisarjoihin Helix VE 2 - V 52 kuuluvaa pumppua, rinnankytkentä. Pumppumoottoriin asennetut ilmajäähdytteiset taajuusmuuttajat mahdollistavat kaikkien näihin mallisarjoihin kuuluvien pumppujen portaattoman säätökäytön välillä 25 Hz – maks. 60 Hz. Kaikki pumpattavan aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat jaloterästä mallisarjoissa Helix V 2 - V 16 tai jaloterästä/kataforeesimaalattua valurautaa mallisarjoissa Helix V 22 - Helix V 52; muita malleja pyynnöstä. KTW/WRAS/ACS-hyväksyntä kaikille aineen kanssa kosketuksiin joutuville osille
 • Armatuurit: Pumpussa on imu- ja painepuolella vakiovarustuksena sulkulaitteisto sekä DVGW‐tarkastusmerkit sekä painepuolella takaiskuventtiili, joka on DVGW/KTW‐hyväksytty
 • Kalvopainesäiliö: 8 l/PN16 loppupainepuolella, kalvo butyylikumia, DVGW/KTW-hyväksynnällä, hyväksytty elintarvikekäyttöön; tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten varustettu sulkukuulahanalla, tyhjennyksellä ja läpivirtausliittimillä, joilla on DVGW/KTW-hyväksyntä standardin DIN 4807 mukaisesti
 • Paineanturi: 4 - 20 mA, painepuolella, keskussäätimen Comfort Controller SC ohjaamiseen
 • Painenäyttö: Painemittari (ø 63 mm) painepuolella; loppupaineen näyttö lisäksi digitaalisesti Smart Controller SC -säätimen aakkosnumeerisessa LCD-näytössä
 • Säätölaite/säädin: Järjestelmässä on vakiovarusteena säädin Smart Controller SC.

Materiaalit

Helix VE 2 - Helix VE 16

 • Juoksupyörät, ohjauspyörät, vaihekammiot jaloterästä 1.4307
 • Pumpun pesä jaloterästä 1.4301
 • Akseli jaloterästä 1.4057
 • 1.4404 akselin suojaholkki
 • O-rengastiivisteet materiaalista EPDM (FKM-tiiviste kyselyn perusteella)
 • Putkisto jaloterästä 1.4301

Helix VE 22 - Helix VE 52

 • Juoksupyörät, ohjauspyörät, vaihekammiot jaloterästä 1.4307
 • Pumpun pesä kataforeesimaalattua valurautaa EN-GJL 250
 • Akseli jaloterästä 1.4057
 • 1.4404 akselin suojaholkki
 • O-rengastiivisteet materiaalista EPDM (FKM-tiiviste kyselyn perusteella)
 • Putkisto jaloterästä 1.4301

Toimituksen sisältö

 • Tehtaalla asennettu, kytkentävalmis, toiminta- ja tiiviystarkastettu paineenkorotusasema
 • Pakkaus
 • Asennus- ja käyttöohje

Lisävarusteet

Muut verkkoliitännät tilauksesta

Suunnitteluohjeita

Tulopaine

Järjestelmän mitoituksessa on otettava huomioon maks. tulopaine (ks. Tekniset tiedot). Suurin sallittu tulopaine lasketaan järjestelmän maksimikäyttöpaineesta vähennettynä pumpun maksiminostokorkeudella kun Q = 0

Paineenalennusventtiili

Jokaiseen pumppuun integroitu käyntinopeussäätö kompensoi tulopaineen vaihtelut, jos paineenvaihtelu ei ole asetuspaineen ja peruskuormapumpun nollanostokorkeuden välistä eroa suurempi minimikäyntinopeudella (20 Hz- tai 25 Hz-käytössä). Jos paineenvaihtelu on tätä suurempi, aseman eteen on asennettava paineenalennusventtiili.

Virtaama

Enintään 240 m3/h (66 l/s) laitteiston kokoonpano DIN 1988 (EN 806) mukaan; varapumpulla enintään 320 m3/h (88 l/s), jolloin varapumppua käytetään lisäksi huippukuormakoneikkona

Vikavirtasuojakytkin

Asennettaessa vikavirtasuojakytkimiä taajuusmuuttajien yhteyteen on otettava huomioon, että vain yleisvirran tunnistavaa DIN/VDE 0664 mukaista vikavirtasuojakytkintä saa käyttää.

Kuivakäyntisuoja Wilo-WMS

Käytettävässä mallisarjan Helix VE pumpussa on jo valmiina pumppua suojaava integroitu kuivakäynnin tunnistustoiminto. Kuitenkin on asennettava kuivakäyntisuoja, jos paineenkorotusasemat on liitetty suoraan yleiseen vesijohtoverkkoon; näin estetään tulopaineen mahdollinen laskeminen syöttöjohdossa alle 1,0 bar. Tilattava mukana suoraan paineenkorotusaseman tilauksen yhteydessä. Wilo asentaa tällöin WMS:n paineenkorotusasemaan, johdottaa laitteen ja testaa toiminnan lopputarkastuksen yhteydessä.

Standardit/määräykset

Koko järjestelmä on seuraavien vaatimusten mukainen:

 • DIN 1988 osa 5
 • DIN 1988 osa 6* (**)

*Normin DIN 1988 (EN 806) ja vesilaitoksen ohjeita on noudatettava. Sähköisten osien osalta asema täyttää seuraavat vaatimukset:

 • VDE 0100 osa 430/osa 540
 • VDE 0110 osa 1/osa 2
 • VDE 0660 osa 101/osa 107 ja
 • DIN 40719/IEC 754

Paineenkorotusaseman käytön yhteydessä on aina noudatettava standardin DIN 1988 (EN 806) asettamia vaatimuksia.(**)Ei koske standardin DIN 14462 mukaisia palonsammutuslaitteistoja. Tiedustele tätä erikseen.

Kokonaistunnuskenttä

Ominaiskäyrät

Lataukset

General overview

Edition 2017
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 72

PDF (46 MB)

Lataa

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Article Number 2535460
Edition 2013-03
Versionumero 02
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 48

PDF (2 MB)

Lataa

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1508
Versionumero 03
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 45

PDF (3 MB)

Lataa

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Versionumero 05
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 44

PDF (9 MB)

Lataa

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Versionumero 04
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 40

PDF (8 MB)

Lataa

Tuote

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna