Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Wilo-SiFire EN Nordic

Erityiset ominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Normin EN 12845 mukaan mitoitettu ja painehäviöoptimoitu järjestelmä, jossa sähkö- tai deiselmoottori, jockey-pumppu järjestelmän paineen ylläpitämiseksi
 • Joustava, moduulirakenteinen ja vakaa rakenne turvalliseen kuljetukseen ja helppoon asennukseen
 • Ohitusputken tilavuusvirta pumpun suojaamiseksi välikekytkimellä helppoa huoltoa varten
 • Korkealaatuinen SC-Fire-ohjaus valmistelee BACnet- ja Modbus- kiinteistöautomaatiointegrointiin
 • Erityinen pohjan runko värinöiden pitämiseksi pieninä, kaapeli rakenteeseen asennettuna; siten maksimaalinen luotettavuus ja käyttöikä

Mallisarjan kuvaus

Rakenne

Paineenkorotusasemat sammutusvesihuoltoon standardin EN 12845 mukaan.

Niihin kuuluu mallista riippuen 1 tai 2 pumppua vaakasuoralla perusrungolla – EN 733 – välikekytkimellä, sähkö- tai dieselmoottorilla ja monijaksoisella, sähköisellä, pystyrakenteisella Jockey-pumpulla.

Käyttökohteet

Täysautomaattinen sammutusjärjestelmien vesihuolto sprinklerijärjestelmällä asuin-, toimisto-, hallinto- ja teollisuusrakennuksille sekä hotelleille, sairaaloille ja tavarataloille.

Tyyppiavain

Esimerkki:Wilo-SiFire EN 40/200-180-7.5/10.5/0.55 EDJ
SiFireKompakti paineenkorotusasema sammutuslaitteistoille
ENEN 12845 mukaan
40/200Pääpumpun tyyppi
180Pääpumpun juoksupyörän todellinen halkaisija
7.5Sähkömoottorin teho [kW]
10.5Dieselmoottorin teho [kW]
0,55Jockey-pumpun moottorin teho [kW]
EDJKokoonpano
ESähköpumppu
DDieselpumppu
JJockey-pumppu

Tekniset tiedot

 • Verkkoliitäntä 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz dieselpumpun ohjauspaneelille)
 • IE2-vastaavat vakiomoottorit, dieselmoottori suoraruiskutuksella tai turbodieselmoottori ilma- tai vesijäähdytteisenä
 • Ympäristölämpötila maks. +4 °C ... +40 °C (+10 °C ... +40 °C, kun asennettuna on dieselpumppu)
 • Pumpattavan aineen lämpötila maks. +40°C
 • Maks. käyttöpaine 10 bar tai 16 bar
 • Maks. tulopaine 6 bar
 • Virtaama 10 m³/h - 750 m³/h
 • Maks. nostokorkeus 128 m
 • Nimelliskoot painepuolella DN 65 - DN 250
 • Nimelliskoot tulopuolella DN 50 - DN 200
 • Kytkentäkaapin suojaluokka IP54
 • Pää-/varapumppu vaakasuoralla perusrungolla EN 733 mukaan
 • Epoksihartsilla lakatut putket ja hydrauliliitännät
 • Sallitut pumpattavat aineet:
  • ei syövyttävä, puhdas vesi
  • Sammutusvesi
  Pumpattavia aineita koskeva huomautus: Sallittuja aineita ovat yleisesti vesi, joka ei vaikuta kemiallisesti eikä mekaanisesti käytettyihin materiaaleihin eikä sisällä kuluttavia tai pitkäkuituisia kiintoaineita. Järjestelmä vastaa normia EN 12845

Varustelu/toiminto

 • 1 tai 2 pumppua vaakasuoralla perusrungolla sarjoista 32-200 - 150-315, IE2-vastaavalla vakiomoottorilla tai dieselmoottorilla
 • Suoraan pääpumppukoteloon asennettu kalvo, jotta ylikuumeneminen nollanostokorkeudella voidaan välttää.
 • Sarjan MVIL-1 tai MVI-1 Jockey-pumppu painekytkimellä ja pystysuoralla painesäiliöllä 20 l, PN16
 • Yksi kytkentäkaappi pumppua kohti, kiinnitettynä vankkaan pidikerakenteeseen. Malli SC Fire E sähkömoottorille ja D dieselmoottorille, molemmissa Smart Controller, sekä J Jockey-pumpulle
 • Perusrunko sähkösinkittyä terästä korkeussäädettävällä pidikkeella poistojakajalle
 • Suojaputkisto terästä; lakattu epoksihartsilla. Jakaja laipoilla
 • Sulkuläppä turvalukituksella painepuolella jokaisessa pumpussa
 • Takaiskuventtiili jokaisen pumpun painepuolella
 • Yksi piiri kaksoispainekytkimellä, painemittarilla, takaiskuventtiilillä, venttiilillä pää- ja varapumpulle automaattiseen käynnistykseen
 • Konsentrisella kartiolla pää- ja varapumpun painepuolella, kierrosluvun rajoittamiseen normin EN 12845 vaatimien parametrien mukaisesti
 • Liitäntä DN2" pumppujen tulovirtaussäiliölle
 • Painemittaus painepuolella
 • Vain dieselmoottorilla varustetulle mallille:
  • Tärinänvaimennusholkki pumpun painepuolella
  • Tärinänvaimennin pumpun perusrungon alla
  • Polttonestesäiliö täyttömäärän anturilla ja riittävällä tilavuudella kuuden tunnin autonomista käyttöä varten
  • 2 tai 4 akkua perusrungossa ja akkulaturi SC Fire ‑kytkentäkaapissa
 • Lisävarusteet pyynnöstä:
  • Vaakasuora tulovirtaussäiliö 500 l, uimuriventtiilillä ja painekytkimellä LL-hälytystä varten (veden vähyys)
  • Virtausmittari: Sarja imupuolen eksentriseen kartioon, kokonaisuus perhosläpällä ja käsivivulla tai käsipyörällä
  • Tyhjiömittari venttiilillä
  • Venttiilit sähkökoskettimella
  • Tärinänvaimennushylss jakajaa varten
  • Poistettu ohjauspaneeli vaiheiden A ja B hälytysten välittämiseen
  • Tiheysmittari paristolle
  • Varaosasarja dieselmoottorille
  • Äänenvaimennin (30 dBA) dieselmoottorille
  • Hydraulinen lämmönvaihdin dieselmoottorille
  Pumpattavia aineita koskeva huomautus: Sallittuja aineita ovat yleisesti vesi, joka ei vaikuta kemiallisesti eikä mekaanisesti käytettyihin materiaaleihin eikä sisällä kuluttavia tai pitkäkuituisia kiintoaineita. Järjestelmä vastaa normia EN 12845

Kuvaus/rakenne

 • Perusrunko: Valmistettu profiileista sähkösinkittyä terästä pidikkeillä kytkentäkaappeja ja poistojakajaa varten. Alaosassa erityiset suorakulmaiset reiät trukille sekä integroidut koukut nostohihnoille. Yläosassa sivuprofiilit joka sivulla, jotta järjestelmän jäykkyyttä voidaan vahvistaa liikutettaessa ja nostettaessa.
 • Muovisuojus takaosassa, jotta venttiiliasento ja painemittari tulee näkyviin.
 • Putkisto: Täydellinen suojaputkisto laipoilla epoksihartsilla lakattua terästä, soveltuu kaikkien tavanomaisten putkimateriaalien liitäntään; suojaputkiston mitoituksen täytyy vastata paineenkorotusaseman hydraulista kokonaistehoa
 • Pumput: 1 tai 2 pumppua vaakasuoralla perusrungolla – EN 733 – välikekytkimellä, sähkö- tai dieselmoottorilla.
 • Takaa ulosvedettävä malli, jotta pumpun sisäosiin pääsee helposti käsiksi ilman, että moottoria tai putkia tarvitsee liikuttaa.
 • Armatuurit: Pääpumput on painepuolella varustettu yhdellä sulku- ja yhdellä takaiskuventtiilillä, molemmat epoksihartsilla lakattu ja mukautettu laippaliitäntään.
 • Kalvopainesäiliö: Kalvopaineastia 20 l/PN16, Jockey-pumpun painepuolella, tyhjennystulpilla.
 • Tankki: Polttoainetankki on epoksihartsilla lakattua metallia, ja se on sijoitettu kytkentäkaapin pidikkeen taakse
 • Anturit ja näyttö: 2 painekytkintä, 2/16 bar/pumppu, loppupainepuoli, pumppukäynnistyksen aktivointiin SCFire-ohjaus- ja säätöyksikön kautta. Loppupainepuolen painemittari (∅ 63 mm) on takaseinän keskiosassa.
 • Ohjaus- ja säätöyksikkö: Järjestelmä on vakiona varustettu erillisellä kytkin-/ohjauslaitteella (SC Fire) sähkö- tai dieselmoottoria varten ja ohjauksella Jockey-pumppua varten.

Materiaalit

Pumpulle vaakasuoralla peruskehyksellä

 • Juoksupyörät jaloterästä AISI 316/ 1.4401
 • Pumpun pesä valurautaa EN-GJL-250
 • Akseli jaloterästä AISI 431/ 1.4057
 • Kiinteät vastarenkaat pronssia

Jockey-pumpulle

 • Juoksupyörät jaloterästä AISI 304/ 1.4301
 • Pumpun pesä valurautaa EN-GJL-250 (jaloterästä AISI304/1.4301 laitteelle MVI)
 • Akseli jaloterästä AISI 304/ 1.4301
 • O-rengastiivisteet EPDM:stä

Toimituksen sisältö

 • Tehtaalla asennettu, liitäntävalmis paineenkorotusasema, joka on toiminta- ja tiiviystarkastettu
 • Pakkaus
 • Asennus- ja käyttöohje
 • Tarvittavat lisävarusteet pyynnöstä

Suunnitteluohjeita

Tulopaine

Järjestelmäkonfiguraation suunnittelussa on otettava huomioon maksimaalinen tulopaine (katso Tekniset tiedot). Maksimaalinen sallittu tulopaine on ero järjestelmän maksimaalisesta käyttöpaineesta vähennettynä summalla, joka vastaa pumpun maksimaalista nostokorkeutta, kun Q = 0. Sprinklerijärjestelmissä EN 12845 mukaan saa veden paine olla enintään 12 bar. Sprinklerijärjestelmissä erittäin voimakkaalla nousulla, kun korkeusero korkeimman ja matalimman sprinklerin välillä on yli 45 m, voi veden paine pumpun ulostulossa tai putkissa olla yli 12 bar, jos kaikki laitteistokomponentit on mitoitettu tälle painetasolle.

Paineenkorotuspumpun asennus imuolosuhteiden vallitessa.

Jokaiselle pääpumpulle vaaditaan asennettavaksi tulovirtaussäiliö liitännällä paineputkeen pumpun kautta.

Virtaama

Enintään 750 m³/h (208 l/s) järjestelmäkonfiguraatio/pääpumppu.

Käyttö

Palonsammutusyksikön käyttölogiikka perustuu painekytkimien sarjaohjauskalibrointiin pumpun käynnistämiseksi.

Jockey-pumppu käynnistetään ja pysäytetään painekytkimellä automaattisesti. Se on suunniteltu siten, että yksittäisiin sprinklereihin ei syötetä ainetta ja painetta. Tällä tavalla estetään pääpumpun käynnistyminen, ja järjestelmä jää paineenalaiseksi. Vesivaatimuksen aiheuttaman alemman painearvon johdosta, jota Jockey-pumpulla ei tasoiteta, käynnistetään pää- ja varapumput peräjälkeen. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti, manuaalinen pysäyttäminen ohjauspaneelin etupuolella olevalla kytkimellä on mahdollista.

Kokonaistunnuskenttä

Ominaiskäyrät

Lataukset

General overview

Edition 2017
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 72

PDF (46 MB)

Lataa

Wilo-SiFire EN Nordic

Article Number 4210261
Edition 1604
Versionumero 01
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 38

PDF (6 MB)

Lataa

Wilo-SiFire EN

Sivujen lukumäärä 35

PDF (7 MB)

Lataa

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Versionumero 03
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 13

PDF (1 MB)

Lataa

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Sivujen lukumäärä 10

PDF (852 kB)

Lataa

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Versionumero 02
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 31

PDF (2 MB)

Lataa

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Versionumero 02
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 33

PDF (2 MB)

Lataa

Tuote

PDF: Wilo-SiFire EN Nordic

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna