Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Wilo-Stratos MAXO-Z

Erityiset ominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Intuitiivinen käyttö Setup Guiden avustaman säädön avulla yhdistettynä uuteen näyttöön ja vihreä painike-teknologialla varustettuun käyttöpainikkeeseen.
 • Paras juomavesihygienia ja energiatehokkuus uuden, inovatiivisen ja älykkään T-const.-säätötoiminnon avulla.
 • Ihanteellinen hygienian tukeminen termisen desinfioinnin tunnistuksen avulla.
 • Uusimmat viestintärajapinnat (esim. Bluetooth), joiden avulla voi luoda yhteyden mobiilipäätelaitteisiin, ja suora pumppuverkotus useiden pumppujen ohjaukseen tarkoitetun Wilo Netin avulla.
 • Paras elektrinen asennusmukavuus selkeän ja suuren liitäntätilan ansiosta sekä optimoidun Wilo-Connectorin avulla.

Mallisarjan kuvaus

Rakenne

Älykäs märkämoottori-kiertopumppu ruuvi- tai laippaliitännällä, EC-moottorilla ja integroidulla elektronisella tehonsäädöllä

Käyttökohteet

Kaikki käyttöveden kiertojärjestelmät, kaikki vesilämmitysjärjestelmät, ilmastointi, suljetut jäähdytyspiirit, teollisuuden kiertojärjestelmät

Tyyppiavain

Esimerkki:Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8
Stratos MAXOHigh efficiency -pumppu (kierreliitäntä- tai laippapumppu), elektronisesti säädelty
ZPeruskuormapumppu käyttöveden kiertoon
40/Liitännän nimelliskoko
0,5-8Nimellisnostokorkeus [m]

Varustelu/toiminto

Käyttöalueet

Pumppu mahdollistaa tarkan säätötavan asetuksen avulla laitekohtaisen käytön (esim. jäähdytin, lattialämmitys, kattojäähdytys) ja laitteen parhaan tehokkuuden.

Lämmitys

 • Jäähdytin
 • Lattialämmitys
 • Kattolämmitys
 • Ilmanlämmitin
 • Hydraulinen pehmeys
 • lämmönvaihdin

Jäähdytys

 • Kattojäähdytys
 • Lattiajäähdytys
 • Ilmastointilaite
 • Hydraulinen pehmeys
 • lämmönvaihdin

Lämmitys ja jäähdytys yhdistetty

 • Automaattinen virrankatkaisu

Valitun käytön mukaisesti käytössä ovat seuraavat säätötavat:

Säätötavat

 • Vakiokierrosluku (manuaalinen säätökäyttö)
 • Δp-c vakiona pysyvälle paine-erolle
 • Δp-v muuttuvalle paine-erolle
 • Dynamic Adapt plus jatkuvaan (dynaamiseen) virtaaman mukautukseen senhetkisen tarpeen mukaan
 • T-const. jatkuvaan lämpötilansäätöön
 • ΔT lämpötilaeron säätöön
 • Vakio-Q vakiovirtaaman säätöön
 • Multi-Flow Adaptation: Yhteenlaskettu virtaama tarpeenmukaisen syötön vesipumpusta lämmityspiirin jakajien sekundääripumppuihin
 • Käyttäjäkohtainen PID-säädin

Valinnaiset toiminnot

 • Q-Limitmaks. maksimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • Q-Limitmin. minimaalisen virtaaman rajoitukseen
 • No-Flow Stop (nollavirtauksen deaktivointi)
 • Automaattinen pudotustoiminto
 • Heikoimman pisteen säätö (Δp-c-säätö todellisen arvon ulkoisella anturilla)
 • Termisen desinfioinnin tunnistus
 • Δp-v-ominaiskäyrän muuttuva jäykkyys

Manuaalinen säätö

 • Käyttöalueen valinta Setup Guide -oppaan avulla
 • Asiaan kuuluvien käyttöparametrien säätö
 • Nimellistoimintapiste: lasketun toimintapisteen suora syöttö arvolla Δp-v
 • Tilan ja historian (virtaama, lämpötila, sähk. kulutus, nostokorkeus, virhenäytöt, vianetsintänäytöt) näyttö
 • Energiamäärälaskennan säätäminen ja palauttaminen (lämmitys ja jäähdytys)
 • Pumpun ilmaustoiminto
 • Näppäinlukko asetusten lukitsemiseksi
 • Toiminto palauttamiseen tehdasasetuksiin tai tallennettuun parametriin
 • Analogisten tulojen konfigurointi/parametrointi
 • Binääritulojen konfigurointi/parametrointi
 • Relelähtöjen konfigurointi/parametrointi

Automaattiset toiminnot

 • Tarpeen mukaan optimoitu tehon mukautus energiatehokkaaseen käyttöön käyttötavasta riippuen
 • Automaattinen pudotustoiminto
 • Automaattinen deaktivointi nollavirtauksen havaitsemisen jälkeen (No-Flow Stop)
 • Automaattinen suojaustoiminto
 • Pehmeäkäynnistys
 • Automaattiset virheenkorjausrutiinit (automaattinen uudelleenkäynnistys)
 • Automaattinen virrankatkaisu lämmitys-/jäähdytyskäyttö
 • Moottorin täyssuoja integroidulla laukaisuelektroniikalla

Ulkoiset ohjaustulot ja niiden toiminnot

2x analoginen tulo:

 • Signaalityypit: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Käyttökohteet: Asetusarvon etäsäätö jokaiselle käyttötavalle, anturitulot lämpötilalle, paine-erolle tai vapaa anturi käyttäjän määrittelmään PID-käyttöön

2x digitaalinen tulo:

 • Potentiaalivapaille ohjaustuloille tai kytkimille
 • Parametroitavat toiminnot:
  • ulk. POIS
  • ulk. MIN
  • ulk. MAKS
  • MANUAALINEN (GLT-POIS)
  • Näppäinlukko
  • Virrankatkaisu lämmitys-/jäähdytyskäyttö

Wilo Net kaksoispumppujen hallintaan kahdelle vakiopumpulle, useampien pumppujen yhdistelmille ja pumppujen etäsäätöön

Ilmoitus- ja näyttötoiminnot

 • Näytön tila käyttönäyttö:
  • Asetusarvo
  • nostokorkeuden tosiarvo
  • Todellinen virtaama
  • Lämmitys- ja jäähdytysmäärien laskuri
  • Sähköinen käyttö
  • Lämpötilat
 • Tilan näyttö LED: Virheetön käyttö (vihreä LED), pumppuviestintä (sininen LED)
 • Näytön tila vianetsintänäyttö (näytön väri punainen):
  • Vikakoodit ja vian kuvaus kokotekstinä
  • Sijoitustoimenpiteet
 • Yleishälytys SSM (potentiaalivapaa vaihtokontakti)
 • Koottu käytön ilmoitus SBM (potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)

Tiedonsiirto

 • Bluetooth-rajapinta langattomaan tiedonsiirtoon ja pumppujen etäkäyttöön älypuhelimella tai tabletilla.
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta Modbus RTU kiinteistöautomaatioon liitäntään väyläjärjestelmän RS485 avulla (Wilo-CIF-moduuli Modbus RTU mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta BACnet MS/TP liitettäväksi kiinteistöautomaatioon väyläjärjestelmällä RS485 (Wilo-CIF-moduuli BACnet MS/TP mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen CANopen-rajapinta kiinteistöautomaatioon liitäntää varten CANopen-väyläjärjestelmän avulla (Wilo-CIF-moduuli CANopen mahdollinen).
 • Sarjamuotoinen, digitaalinen rajapinta LON TP/FT-10 liitettäväksi kiinteistöautomaatioon GA väyläjärjestelmällä LONWorks (Wilo-CIF-moduuli LON TP/FT-10 mahdollinen).
 • Digitaalinen PLR-sarjaliitäntä kiinteistöautomaatioon liittämistä varten merkkikohtaisen kytkinmoduulin avulla (Wilo-CIF-moduuli PLR mahdollinen).

Varustelu

 • Laipallisissa pumpuissa: Laippamallit
  • Vakiorakenne pumpuille DN 32 – DN 65: Kombilaippa PN 6/10 (laippa PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 6 ja PN 16
  • Vakiorakenne pumpuille DN 80 / DN 100: Laippa PN 6 (PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 6
  • Erikoismalli pumpuille DN 32 – DN 100: Laippa PN 16 (EN 1092-2 mukaan) vastalaipalle PN 16,
 • Lukemattomia integroituja viestintärajapintoja ja valinnainen CIF-moduuliliitäntäpaikka
 • 5 kaapeliläpivientiä viestintärajapintojen liitäntään
 • Bluetooth-rajapinta
 • Korkearesoluutioinen grafiikkanäyttö, vihreä nuppi ja 2 painiketta
 • Käyttäjäystävällinen liitäntätila
 • Integroitu virtaama- ja lämpötila-anturi
 • Lämpöeristevaippa vakiovarusteena lämmityskäyttöä varten
 • Pikasähköliitäntä optimoidulla Wilo-Connectorilla virtalähteelle

Materiaalit

 • Pumpun pesä jaloterästä
 • Lämpöeriste: polypropyleeni
 • Juoksupyörä: muovi
 • Akseli: jaloteräs
 • Laakerit: hiiltä

Toimituksen sisältö

 • Pumppu
 • Optimoitu Wilo-Connector
 • 2 x kaapeliläpivienti M16 x 1,5
 • Aluslevyt laipparuuveja varten (liitännän nimelliskoot DN 32 ‐ DN 65)
 • Sis. tiivisteet kierreliitännässä
 • Lämpöeriste
 • Asennus- ja käyttöohje

Lisävarusteet

 • Erikoismallit käyttöpaineelle PN 16

Lisävarusteet

 • Liittimet kierreliitännässä
 • Vastalaipat (DN 32 – DN 100)
 • Soviteliitokset
 • Eristys jäähdytyskäytössä
 • PT1000-anturit
 • Paine-eroanturi
 • Wilo-CIF-moduuli: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Erikoismallit

Noudata käyttövesiasetusta koskevia paikallisia ohjeita!

Kokonaistunnuskenttä

Ominaiskäyrät

Lataukset

General overview

Edition 2017
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 72

PDF (46 MB)

Lataa

PDF: Wilo-Stratos MAXO-Z

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna