Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Wilo-Sub TWU 3 HS

Erityiset ominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Jatkuva, säädettävä paine ulkoisen taajuusmuuttajan ansiosta integroidulla ohjauksella (TWU 3 HS-ECP)
 • Helppo asennus, ilman asiakkaan hankittavia lisäantureita paineensäätöön (TWU 3 HS-ECP)
 • Suuri pumppausteho integroidun taajuusmuuttajan ansiosta kiinteällä moottorin kierrosluvulla 8400 r/min (TWU 3 HS-I)
 • Kaivon poraus- ja asennuskustannusten väheneminen pienemmän halkaisija ja pienemmän rakennetilavuuden ansiosta
 • Laajat valvonta- ja suojatoiminnot absoluuttista käyttövarmuutta varten

Mallisarjan kuvaus

Rakenne

Monijaksoinen, taajuussäädetty 3"-uppomoottoripumppu suojusmallina pysty- tai vaakasuoraan asennukseen

Käyttökohteet

 • Vesihuoltoon porakaivoista, kaivoista ja säiliöistä
 • Kotiltalouksien vesihuoltoon, sadetus- ja kastelukäyttöön
 • Ilman pitkäkuituisia ja hankaavia aineita olevan veden pumppaukseen

Tyyppiavain

esim.Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP
TWUUppomoottoripumppu
3Hydrauliikan halkaisija tuumina ["]
03Nimellisvirtaama [m3/h]
05Hydrauliikan vaiheluku
HSHigh Speed -malli
ETaajuusmuuttajan malli
E = ulkoinen taajuusmuuttaja
I = sisäinen taajuusmuuttaja
CPSäätötoiminto
CP = vakiopainesäätö
ilan = kiinteiä kierrosluku korkeintaan 8400 1/min

Tekniset tiedot

Uppopumppu:

 • Syöttöjännite:
  HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (liitäntä taajuusmuuttajalla 1-vaihevirtaverkkoon)
  HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (suora liitäntä 1-vaihevirtaverkkoon)
 • Käyttötapa upotettuna: S1
 • Aineen lämpötila: 3 - 35 °C
 • Vähimmäisvirtaus moottorissa: 0,08 m/s
 • Maks. hiekkapitoisuus: 50 g/m3
 • Maks. käynnistyksiä: 30 /h
 • Maksimiupotussyvyys: 150 m
 • Suojaluokka: IP58
 • Paineliitäntä: Rp 1/Rp 1¼

Taajuusmuuttaja mallille "HS-E…":

 • Verkkoliitäntä: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Lähtö: 3~230 V/maks.140 Hz/maks.2,2 kW
 • Aineen lämpötila: 3 - 50 °C
 • Maks. paine: 8 bar
 • Suojaluokka: IPX5
 • Liitäntä: G 1¼

Varustelu/toiminto

 • Monijaksoinen uppomoottoripumppu radiaalisilla juoksupyörillä
 • Integroitu takaiskuventtiili
 • Sisältää taajuusmuuttajan (HS-E…: ulkoinen, HS-I…: integroitu
 • Terminen moottorinsuoja integroitu taajuusmuuttajaan

Materiaalit

 • Hydrauliikkakotelo: Jaloterästä 1.4301
 • Juoksupyörät: polykarbonaatti
 • Akseli hydrauliikka: jaloteräs 1.4104
 • Moottorin runko: Jaloterästä 1.4301
 • Moottorin akseli: jaloteräs 1.4305

Kuvaus/rakenne

Uppomoottoripumppu pysty- tai vaakasuoraan asennukseen.

Hydrauliikka

Monijaksoinen uppomoottoripumppu, osarakenteiset aksiaaliset juoksupyörät. Integroitu takaiskuventtiili. Kaikki nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat osat ovat ruostumattomista materiaaleista.

Moottori

Korrosiovapaa asynkronimoottori liitettäväksi toimitukseen kuuluvaan taajuusmuuttajaan (HS-E…) tai suoraan liitäntään verkkovirtaan (HS-I…). Uudelleenkäämitettävä, öljyllä täytett moottori itsevoitelevilla laakereilla, suunniteltu suurille kierrosluvuille enintään 8400 1/min.

Taajuusmuuntaja

Ulkoinen tai moottoriin integroitu taajuusmuuttaja käyttää pumppua maks. 8400 1/min kierrosluvulla, sisältäen seuraavat toiminnot:

 • pehmeäkäynnistys
 • ali- ja ylijännitesuoja ja oikosulkusuoja
 • terminen moottorin ja taajuusmuuttajan ylikuormitussuoja

Ulkoisella taajuusmuuttajalla varustetulla mallilla "HS-E…“on lisäksi seuraavat ominaisuudet:

 • Säätötoiminto "CP": Vakiopaine
 • Jatkuvien uudeelleenkäynnistysten välttäminen (tahdistus ) tiiviyden valvonnalla
 • Kuivakäyntisuoja automaattisella resetoinnilla
 • Kiertosuunnan vaihto
 • Maks. virran ja ohjepaineen säätö
 • Paineennäyttö näyttöruudussa
 • Valodiodit osoittavat säädöt, käyttötilat ja vikailmoitukset tai ne voidaan katsoa näyttöruudusta

Taajuusmuuttaja on aina sijoitettava niin, että se on kuljettavan nesteen ulkopuolella ja on suojattu vuodoilta!

Säätötoiminto "CP": Vakiopaine

Kun käytetään taajuusmuuttajaa, yksikön kierrosluku mukautuu automaattisesti vallitsevaan vedentarpeeseen. Siten uppopumpun välittämä paine on aina vakio.

Jäähdytys

Moottorin jäähdytys tapahtuu pumpattavan aineen avulla. Moottoria täytyy aina käyttää upotettuna. Pumpattavan aineen maks. lämpötilan ja vähimmäisvirtausnopeuden raja-arvoja täytyy noudattaa.

Pystysuorassa asennuksessa pitää kaivon halkaisijasta riippuen käyttää jäähdytysvaippaa. Vaakasuorassa asennuksessa pitää aina käyttää jäähdytysvaippaa.

Ulkoisen taajuusmuuttajan jäähdytys tapahtuu myös kuljetettavan nesteen välityksellä. Sitä varten pitää taajuusmuuttaja asentaa suoraan putkeen nesteen ulkopuolelle (siten että se ei voi joutua veden peittoon).

Selostus

 • Näillä yksiköillä imukäyttö ei ole mahdollista!
 • Yksikön täytyy olla käytön aikana täydellisesti veden peitossa!
 • Asennukseen tarvitaan kaikille tyypeille lukuun ottamatta tyyppiä TWU 3-05..HS-ECP-B adapteria Rp 1, G 1¼. Asiakkaan on hankittava se!

Toimituksen sisältö

 • Hydrauliikka + moottori valmiiksi asennettu
 • Taajuusmuuttaja
 • 1,75 m:n liitäntäkaapeli käyttövesihyväksynnällä (halkaisija: 4x1,5 mm2)
 • Asennus- ja käyttöohje

Lisävarusteet

 • Kaapelien erikoispituudet erillisen tiedustelun perusteella

Kokonaistunnuskenttä

Ominaiskäyrät

Tuote

Rakenne

NEMA-liitäntä

Normitettu liitäntä

-

Integroitu takaiskuventtiili

ilman takaiskuventtiiliä

-

1-vaihemoottori

3-vaihemoottori

-

Suora käynnistys

Tähti-kolmio-käynnistys

-

Taajuusmuuttajakäyttö

Moottori valetulla staattorilla

-

Uudelleen käämitettävä moottori

Moottorin täyttö öljy

Moottorin täyttö vesi-glykoli

-

Moottorin täyttö käyttövesi

-

Hydrauliikka/moottori esiasennettu

Käyttö

Asennus vaakasuoraan

Asennus pystysuoraan

Varustelu/toiminto

Moottorilämpötilan säätö PT100

-

Moottorin lämpötilan säätö PTC

-

Kondensaattorikotelo 1~230 V

-

Kuivakäyntisuoja

-

Integroitu salamasuoja

-

Lisätarvikkeet

laakerikannattimet vaakasuoraan asennukseen

-

Jäähdytysvaippa

optio

Takaiskuventtiili

-

Painevaippa

-

Materials

Pumpun pesä

Jaloteräs

Pumpun pesä (erikoismalli)

Juoksupyörä

Muovi

Juoksupyörä (erikoismalli)

Moottorin kotelo

Jaloteräs

Moottorin kotelo (erikoismalli)

Lataukset

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Article Number 6080452
Edition 1608
Versionumero 01
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 11

PDF (514 kB)

Lataa

General overview

Edition 2017
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 72

PDF (46 MB)

Lataa

Wilo-Sub TWU 3-...HS

Article Number 6063546
Edition 1405
Versionumero 01
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 138

PDF (11 MB)

Lataa

Tuote

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Konfiguracija

Sivuvalinta

Sivuformaatti

Valinnainen tieto

Voit antaa ylätunnisterivillä näkyvät henkilökohtaiset tietosi.

Tallenna