Jäteveden käsittely

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Vesivarannot käyttöön uudella tavalla

Ilmastonmuutoksen myötä alhainen energiankulutus on keskeinen puheenaihe markkinoilla. Kunnallisten ja yksityisten toimittajien kustannuspaineet kasvavat. Haasteet lisääntyvät. Haasteita ovat muun muassa jäteveden kiintoainepitoisuuden kasvu, lisääntyvä sääntely ja tiukentuva lainsäädäntö. Tässä kokonaisuudessa Wilo on kumppani, johon voit luottaa täysin kaikilla osa-alueilla. Vesi on arvokas luonnonvara, jonka säästäminen on nykyään lähes itsestäänselvyys, mutta säästämisestä seuraa toisaalta kiinteiden aineiden lisääntyminen jätevedessä. Tämä tekee raakaveden pumppauksesta haastavampaa. Wilo yhdistetään kaikkialla maailmassa ensiluokkaiseen saksalaiseen insinööriperinteeseen. Teknisen suorituskykynsä ja tehokkuutensa ansiosta Wilon pumput ja järjestelmät ovat edelläkävijöitä kunnallisessa jäteveden käsittelyssä. Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen säilyttämisen kannalta on tärkeää huolehtia jäteveden asianmukaisesta käsittelystä.

Älykkäät ratkaisut jäteveden käsittelyn kiertokulkuun

Asiantuntijamme tukevat sinua henkilökohtaisesti kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta aina käyttöönottoon ja huoltoon asti. Wilon järjestelmät ja tuoteratkaisut ovat edelläkävijöitä teknisen suorituskyvyn, kustannustehokkuuden, luotettavuuden ja kestävyyden suhteen.

Tarjoamme ratkaisuja

  • sadevesialtaisiin
  • tulovirtauspumppaamoihin
  • mekaaniseen puhdistukseen ja esiselkeytykseen
  • biologiseen puhdistukseen
  • biologiseen MBBR-puhdistukseen
  • jälkiselkeytykseen, poistopumppaukseen ja lietteenkäsittelyyn