Jätevesi

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Vahva kumppani tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään jätevesitekniikkaan

Pumppuja ja pumppujärjestelmiä koskevat vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti etenkin puhdistamattoman jäteveden pumppauksen osalta. Tämä johtuu ennen kaikkea kaupungistumisesta ja vedenpuutteesta eri puolilla maailmaa. Uusia tuotteita koskevat vaatimukset muuttuvat, jäteveden kiintoainepitoisuus kasvaa ja vesi viipyy aiempaa pidempään jätevesiverkostossa. Tämän vuoksi ylläpitäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota pumpun elinkaarikustannuksiin hankinnasta ja huollosta aina mahdollisiin käyttökatkoksiin ja korjauksiin asti.

Meillä on vuosien kokemus jätevesitekniikan projekteista, minkä ansiosta voimme kehittää sujuvia prosesseja ja luotettavia järjestelmäratkaisuja. Olipa kyse (jäte-)veden pumppauksesta, sekoituksesta, ilmauksesta, suodatuksesta tai desinfioinnista, laajasta tuote- ja järjestelmävalikoimastamme löydät käyttövarman ja energiatehokkaan ratkaisun kaikkiin tilanteisiin. Wilo tarjoaa vaatimusten, virtaaman ja nostokorkeuden mukaan sopivat pumput kaikille pumpattaville aineille, kuten jätevedelle, lietteelle, lietevedelle sekä hankaaville ja jopa kuitupitoisille aineille. Kiinnitämme ratkaisuissamme erityistä huomiota mahdollisimman vähäiseen kulumiseen ja osien kestävyyteen.

Tehokkaat ratkaisumme takaavat puhtaan omatunnon

Maailman kaikki kiinteistöt ja kotitaloudet tuottavat jätevettä, joka on poistettava luotettavasti, jotta voidaan täyttää hygieniamääräykset ja välttää hajuhaitat. Siksi kaikkialla, missä jätevettä ei saada ongelmitta ohjattua alaspäin viettäviä putkia pitkin viemärijärjestelmään, on käytettävä tehokasta kiinteistötekniikkaa. Tulevissa tekniikoissa ja jätevesikonsepteissa on otettava huomioon seuraavat tiivistetyt periaatteet:

  • Haitallisten aineiden minimointi jätevedessä
  • Jäteveden ohentumisen (suotovesi) vähentäminen
  • Jäteveden osavirtojen selvittäminen (sadevesi, harmaavesi, jätevesi)
  • Jäteveden käsittelyn jäämien vähentäminen
  • Jäteveden osavirtojen hyödyntäminen (harmaavesi, virtsa ym.)