Kastelu

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Maataloudessa veden taloudellinen käyttö on perusedellytys tuotettaessa luonnollisia elintarvikkeita jatkuvasti muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Muuttuva ilmasto vaikuttaa tuotantoon merkittävästi useilla alueilla eri puolilla maailmaa. Siitä syystä kastelu on tärkeä tekijä sadon varmistamiseksi. Myös muut olosuhdetekijät, kuten liian vähäinen sademäärä tai suuret vaihtelut sademäärässä, ovat syynä siihen, että tarvitaan kastelua tasapainottamaan luonnollisen sademäärän epäsäännöllisyyttä. Kastelun avulla on mahdollista muuttaa suuriakin kuivia ja viljelemättömiä aloja hyödyllisiksi ja tuottaviksi alueiksi. Siksi keinotekoista kastelua käytetään yli 150 miljoonalla viljelyhehtaarilla ympäri maailmaa.

Nykyaikaisia kastelujärjestelmiä maatalouden käyttöön

Peltojen nykyaikaiset kastelujärjestelmät tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja varmistaa juuriston riittävä vedensaanti. Veden tarve vaihtelee merkittävästi viljeltävän kasvin, maaperän laadun ja ilmaston mukaan.

Käyttökohteet kaupallisessa maataloudessa

Jotta varmistetaan riittävä kastelu kaikille kasveille, tarvitaan erilaisia pumppu- ja kastelujärjestelmiä.

Kasteluveden saanti ja tehokas ohjaaminen pelloille on tärkeää etenkin kuivilla alueilla. Wilolla on tarvittava tietotaito, ja se tarjoaa juuri oikeat teknologiaratkaisut. Esimerkiksi Wilon porakaivopumput ja turbiinit huolehtivat siitä, että vettä saadaan käyttöön maaperästä tai vesiputkesta ja varmistetaan näin riittävä veden saanti.

Kaikilla maanviljelijöillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia veden pumppaamiseen. Siksi Wilo on kehittänyt pumppuja, jotka mahdollistavat pumpun sijaintikohdan valitsemisen vapaasti. Pumppu voidaan esimerkiksi asettaa kätevästi kellukkeen varaan, jolloin vettä voidaan pumpata helposti joesta tai järvestä.

Wilon kuivamoottoripumput ovat osoittaneet toimivuutensa käytännössä. Niiden avulla voidaan pumpata tarvittava vesimäärä täysin riippumatta kulloisestakin vedenkorkeudesta, ja vesi voidaan siirtää täsmälleen sinne, missä sitä tarvitaan.

Laajoilla tasaisilla alueilla ei usein ole varman syötön edellyttämää vedenpainetta – varsinkaan silloin, kun vedenkorkeus vaihtelee. Näissä kohteissa voidaan käyttää Wilon tehokkaita paineenkorotusasemia. Niiden avulla voidaan varmistaa oikea vedenpaine, jolloin peltokasvit saavat riittävästi kastelua. Näin käytössä on vakiopaineinen syöttö myös silloin, kun vedenkorkeus vaihtelee – ja kaikki tämä mahdollisimman energiatehokkaasti.