Kuivatus

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Kaikkialla, missä ihmiset asuvat rakennuksissa, syntyy jätevettä, joka voidaan luokitella harmaa- tai sadevedeksi. Harmaavesi johdetaan yleensä suoraan viemärijärjestelmään ja käsitellään sen jälkeen vedenpuhdistamossa, mistä se päätyy lopulta uudelleen osaksi veden kiertokulkua. Sadevesi voidaan sen sijaan joko erotella erillisviemäröinnin avulla tai johtaa sekaviemärin kautta pois yhdessä harmaaveden kanssa. Rakennuttajia ja ylläpitäjiä kehotetaan aina suunnittelemaan vedenpoisto ammattilaisen kanssa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Jotta tyhjennysjärjestelmä on jatkuvasti toimintakunnossa, pitää yksittäisiä osia, kuten viemäripumppuasemaa, padotusvarmistuksia ja putkia, huoltaa ja puhdistaa säännöllisin väliajoin. Kellarin tulviessa rankkasateen seurauksena ongelmana on useimmiten vedenpoistopaikkojen puuttuva sulkulaite. Merkittävä osa rakennusten kiinteistä jätevesijohdoista ei ole tiiviitä tai ne ovat menettäneet tiiviytensä ajan kanssa, ja siksi on suositeltavaa tehdä säännöllisesti tiiviyskokeita, jotta viemäripumppuasema ei pumppaa jätevettä muuraukseen ja aiheuta näin suuria vahinkoja. Ensiluokkaisten pumppujärjestelmien laatuvalmistajana tunnettu Wilo auttaa sinua mielellään, kun haluat asiakaslähtöistä palvelua ja tarvitset kokonaisvaltaisen järjestelmäratkaisun.

Tonttien ja rakennusten vedenpoisto

Useimmille meistä kitkattomasti toimiva vedenpoisto on itsestäänselvyys. Rakennusten ja tonttien toimivien tyhjennysjärjestelmien merkitys paljastuu usein vasta silloin, kun ne eivät enää kuljeta vettä pois oikealla tavalla.

Tyhjennysjärjestelmien ongelmat johtuvat useimmiten vahingoittuneista tai haljenneista putkista, jolloin jätevesi ja irronnut maa-aines voivat päätyä pohjaveteen. Tämä johtaa likaantumiseen, mikä puolestaan aiheuttaa valtavia kustannuksia vedenpuhdistamoille, kun pumppuja käytetään pidempiä aikoja. Maa-aineksen merkittävä irtoaminen ja huuhtoutuminen pois katujen alta aiheuttaa usein vahinkoa läheiselle infrastruktuurille. Tästä syystä tonttien omistajia velvoitetaan pitämään tyhjennysjärjestelmä määräysten mukaisessa toimintakunnossa. Meiltä löytyy tarvittava osaaminen, kun tarvitset ylläpitoon tai huoltoon liittyviä neuvoja.

Tyhjennysjärjestelmien käyttökohteet

Tyhjennysjärjestelmiä käytetään niin yksityisissä kotitalouksissa, tonteilla kuin julkisissa tiloissa. Wilo-likavesipumppuja on käytetty jo vuosia pohja- ja maanrakennuksessa, talonrakennuksessa, piha- ja maisemarakennuksessa sekä urheilutiloissa hyvällä menestyksellä. Lisäksi pumppujamme käytetään vedenottoon järvistä ja joista, kuivana pitämiseen ja erilaisissa vedenpoistojärjestelmissä.

Entwässerung Regenwasserentsorgung