Maatalousliiketoiminta

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 08:00-16:00

Riittävä kastelu kaikille kasveille

Kasteluveden saanti ja tehokas ohjaaminen pelloille on tärkeää etenkin kuivilla alueilla. Meillä on tarjota tähän soveltuvat tekniikat. Esimerkiksi Wilon porakaivopumput ja turbiinit huolehtivat siitä, että vesi saadaan ulos maaperästä tai vesiputkesta. Niiden avulla voidaan varmistaa asianmukainen veden syöttö.

Kaikilla maanviljelijöillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia veden pumppaamiseen. Siksi Wilo on kehittänyt pumppuja, jotka mahdollistavat pumpun sijaintikohdan valitsemisen vapaasti. Pumppu voidaan esimerkiksi asettaa kätevästi kellukkeen varaan, jolloin vettä voidaan pumpata helposti joesta tai järvestä. Wilon kuivamoottoripumput ovat osoittaneet toimivuutensa käytännössä. Niiden avulla tarvittava vesimäärä voidaan pumpata täysin riippumatta kulloisestakin vedenkorkeudesta, ja vesi voidaan siirtää täsmälleen sinne, missä sitä tarvitaan.

Tasaisilla alueilla ei usein ole varman syötön edellyttämää vedenpainetta, ja vaihteleva vedenkorkeus vielä pahentaa ongelmaa. Näissä kohteissa voidaan käyttää Wilon tehokkaita paineenkorotusjärjestelmiä. Niiden avulla voit varmistaa oikean vedenpaineen, jolloin peltokasvit saavat riittävästi kastelua. Syöttöpaine pysyy vakiona myös vedenpinnan korkeuden vaihdellessa, ja kaikki tämä tapahtuu vielä mahdollisimman energiatehokkaasti.