Raakaveden otto

Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Ratkaisu kaivoihin ja pintavesiin

Kaikkialla, missä tarvitaan suuria vesimääriä, on syytä harkita myös pintavesien hyödyntämistä. Järvien ja jokien matalakaivojen avulla vesi voidaan pumpata ja ohjata eteenpäin esimerkiksi vedenpuhdistusta varten.

Kaivojen perustaminen ja ylläpitäminen on merkittävä kustannustekijä vesihuollossa. Niiden yhteydessä on tärkeää tuntea geohydrologia, veden laatu, kaivomallit ja -materiaalit sekä kaivon virtausolosuhteet. Oman kaivon tai porareiän myötä et ole riippuvainen kalliista kunnallisvedestä ja rajallisesta sadevesivarannosta. Wilon luotettavat ja helppokäyttöiset uppopumput mahdollistavat pohjaveden pumppauksen ja suurten alojen kastelun.

Luotettava ratkaisu kaikille virtaamille

Kunnallinen vesihuolto ja teollisuusyritykset tarvitsevat päivittäin suuria vesimääriä. Tulevaisuuden vesihuollon varmistamisessa tarvitaan tehokkaita menetelmiä ja uusia vesilähteitä, kuten suolasta puhdistettu merivesi tai akviferit (pohjavesiputket). Vedensaantia järvistä, patoaltaista, joista ja meristä on jo tähän mennessä onnistuttu kehittämään pitkälle niin ekologisesti kuin taloudellisesti. Kaivoihin liittyy suuri säästöpotentiaali, jos pumppu sijoitetaan optimaalisesti. Wilo-uppopumput voidaan mukauttaa tarkasti kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin. Asennussyvyys ja kaivon tuottoisuus määrittävät osaltaan, mikä pumppu kohteeseen valitaan. Valittavalla pumpulla on saavutettava optimaalinen hyötysuhde energiakustannusten minimoimiseksi, ja sen materiaalien on taattava pumpulle pitkä huoltovapaa käyttöikä. Lisäksi juoksupyörän läpimitan tarkka sorvaus mahdollistaa haluttujen virtaamien täsmällisen määrityksen. Näin ratkaisusta saadaan varmasti taloudellinen. Saavutamme parhaat hyötysuhteet ja erinomaisen käyttövarmuuden jopa patoaltaiden kaltaisissa kohteissa, joissa vedenpinnan korkeus vaihtelee. Syövyttäviä ja hankaavia aineksia sisältävän veden ottoon tarkoitetuissa pumpuissa käytetään kestäviä materiaaleja, kuten duplexterästä, ja Ceram- tai Ceram CT -pinnoitusta. Ne kestävät syövyttävien aineiden vaikutuksen ja takaavat pumpulle pitkän käyttöiän.