Yhteystiedot

+358 (0) 207 401 540

Tillinmäentie 1A
02330 Esbo, Finland

Ma-Pe 07:00-16:00

Comfort CO-6 Helix V 5204/K/CC | Wilo

Todellinen tuote voi poiketa valokuvasta

Comfort CO-6 Helix V 5204/K/CC

Tekniset tiedot
Erittelyteksti

Kompakti paineenkorotusasema standardien DIN 1988 ja DIN EN 806 mukaan, välittömään tai välilliseen liitäntään. Se muodostuu normaalisti imevistä, rinnakkain kytketyistä, pystyasenteisista jaloteräksestä valmistetuista suurpaine-keskipakopumpuista kuivamoottoriversiona. Liitäntävalmis jaloteräsputkistolla perusrunkoon asennettuna, sis. ohjaus-/säätölaite, jossa kaikki vaadittavat mittaus- ja säätölaitteet.

Täysautomaattiseen vesihuoltoon ja paineenkorotukseen asuin-, toimisto- ja hallintorakennuksissa sekä hotelleihin, sairaaloihin, tavarataloihin ja teollisuuden järjestelmiin.

Käyttöveden, muun kuin juotavaksi tarkoitetun käyttöveden, jäähdytysveden, sammutusveden (lukuunottamatta normin DIN 14462 mukaisia sammutuslaitteita ja paikallisten paloviranomaisten luvalla) tai muiden käyttövesien pumppaamiseen, jotka eivät vahingoita rakenneosia kemiallisesti tai mekaanisesti eivätkä sisällä hankaavia tai pitkäkuituisia ainesosia.

Erityisominaisuudet/tuoteominaisuudet

 • Lujatekoinen järjestelmä vastaa kaikkia normin DIN 1988 (EN 806) vaatimuksia
 • Pumppujen WRAS/KTW/ACS-hyväksyntä kaikille aineen kanssa kosketuksiin joutuville osille (EPDM-malli)
 • Korkean hyötysuhteen pumppuhydrauliikka mallisarjassa Helix V yhdessä 0,75 kW:n ja suuremman IE3-normimoottorin kanssa (valinnaisesti pienempään moottoritehoon)
 • Pyörimissuunnasta riippumaton pumppujen liukurengastiiviste kasettiversiona helppoa huoltoa varten
 • Joustava tiivistelaipan muotoilu mahdollistaa suoran pääsyn liukurengastiivisteeseen
 • Välikekytkin liukurengastiivisteen vaihtamiseen moottoria irrottamatta (alkaen 7,5 kW)
 • Painehäviöoptimoitu kokonaisjärjestelmän hydrauliikka
 • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat rakenneosat ovat korroosionkestäviä
 • Comfort ohjaus-/säätölaite CC, laajennetuilla toiminnoilla, muistiohjelmoitavalla tietokoneohjauksella ja grafiikkakykyisellä kosketusnäytöllä
 • Tehtaalla tehty tarkastus ja esisäätö optimaaliseen työalueeseen (sisältäen standardiin EN10204 - 3.1 perustuvan luovutustarkastustodistuksen)

Varustelu/toiminto

 • Jaloteräksestä valmistetut mallisarjan Helix V suurpaine-keskipakopumput
 • Perusrunko elektrolyyttisesti galvanoitua terästä korkeussäädettävin tärinänvaimentimin runkoäänien eristämiseksi
 • Sulkuvaruste jokaisen pumpun imu- ja painepuolella
 • Takaiskuventtiili jokaisen pumpun painepuolella
 • Kalvopaineastia 8 l, PN 16 ml. läpivirtausventtiili DIN 4807 mukaan, painepuoli
 • Paineanturi (4–20 mA), painepuoli
 • Painemittari, painepuoli
 • Automaattinen pumppuohjaus täysin sähköisellä

Comfort Controller (CC) teräslevykotelossa RAL 7035 -rakenne, kotelointiluokka IP54, johon kuuluvat sisäinen ohjausjännitteen syöttö, CPU, analogiset ja digitaaliset tulo- ja lähtömoduulit.

Käyttö/näyttö

 • Korkean resoluution kosketusnäyttö, jossa on värillinen esitys käyttötilojen käyttö/häiriö/kuitattu häiriö ilmoittamista varten sekä symboli- ja selkokieliseen valikko-ohjaukseen kahdeksalla kielellä
 • Valikko-ohjaus selkokielisenä ja symboliesityksenä
 • Perusteellinen kuvaruutuohje ja käyttäjätuki
 • Käyttöönottoavustaja
 • Lokikirjanpito CSV-viennillä
 • 3 käyttäjätasoa, valikkokielen, salasanojen, käyttöparametrien, säädinparametrien näyttö ja asetukset
 • Tehtaalla valmiiksi asetetut parametrit yksinkertaista käyttöönottoa varten
 • Vakiona on säädettävissä kolme asetusarvoa, asetusarvot 2 ja 3 aktivoitavissa koskettimen tai ajan avulla, ulkoinen asetusarvon määritys 0/4-20mA -signaalilla
 • Pumpun tilan ja paineen tosiarvon näyttö
 • Lukittava pääkytkin
 • Käyttö varapumpulla/ilman sitä valittavissa
 • Käyttötuntilaskuri/pumppu
 • Kokonaislaitteiston käyttötuntilaskuri
 • Toimintajaksolaskuri/pumppu
 • Kokonaislaitteiston toimintajaksolaskuri
 • Häiriömuisti viimeiselle 35 häiriölle aikaleimalla reaaliaikakellon avulla

Säätö

 • Täysautomaattinen säätö 1–6 säätämättömälle pumpulle asetus-/tosiarvovertailun avulla
 • Päiväkellokytkin esim. 2. tai 3. asetusarvolle
 • Automaattinen, kuormantunnistava 1 - n huippukuormapumpun (-pumppujen) lisäkytkentä riippuen säätösuureesta paine - vakio, p-c
 • Pumppujen käyttötapa vapaasti valittavissa (käsikäyttö, pois, automaattikäyttö)
 • Käsi-0-automatiikka-kytkin: Jokaisen pumpun käyttötavan valinta ja manuaalinen käyttö säädinhäiriön sattuessa "Käsi" (vara-/koekäyttö verkossa, moottorinsuoja olemassa), "O" (pumppu pois päältä - ohjauksen suorittama päällekytkentä ei mahdollista) ja "Auto" (ohjaus vapauttanut pumpun automaattikäyttöön).
 • Automaattinen, säädettävä pumpunvaihto
 • Pumpunvaihto toimintarajan optimoinnin kautta käyttötuntien mukaan
  • Vaihtoehtoisesti: Jaksoittainen pumpunvaihto säädetyn ajan jälkeen käyttötunteja huomioon ottamatta
  • Vaihtoehtoisesti pulssin kautta: Peruskuormapumppu vaihdetaan jokaisen uuden käskysignaalin yhteydessä käyttötunteja huomioon ottamatta
  • Vaihtoehtoisesti pumpun esivalinnalla: Pumppu voidaan määritellä pysyväksi peruskuormapumpuksi. Kaikki huippukuormapumput vaihdetaan käyntiaikaoptimoinnin mukaan
 • Automaattinen, säädettävä pumpun koekäyttö (pumpun irtiravistus)
  • Aktivoitavissa/deaktivoitavissa
  • Aika kahden koekäytön välillä vapaasti ohjelmoitavissa
 • Sulkuajat vapaasti ohjelmoitavissa

Valvonta

 • Järjestelmän tosiarvon ilmoitus analogisignaalilla 0-10 V ulkoiselle mittaus-/näyttömahdollisuudelle, 10 V vastaa anturin loppuarvoa
 • Anturiosuuden johdinkatkoksien valvonta
 • Moottorinsuojakytkin-kontaktoriyhdistelmä (5,5 kW:sta alkaen terminen ylikuormitusrele)
 • Käyttöpumpun häiriön yhteydessä automaattinen vaihtokytkentä varapumpulle
 • Järjestelmän maksimi- ja minimiarvojen valvonta säädettävillä viiveajoilla ja rajoilla
 • Järjestelmän maksimi- ja minimivarojen valvonta säädettävällä erottuvalla ajan näytöllä
 • Nollavirtaamatesti järjestelmän poiskytkennälle, kun vedenottoa ei tapahdu (parametrit säädettävissä)
 • Putken täyttötoiminto tyhjien putkien täyttämistä varten (kulutusverkon ensitäyttö)
 • Kuivakäyntisuoja koskettimella esim. uimurikytkimille tai painekytkimille

Rajapinnat

 • Potentiaalivapaat koskettimet yksittäiskäyttöilmoituksille ja yleishälytyksille SBM/SSM
 • Logiikan kääntö SBM ja SSM mahdollinen
 • Koskettimet ulkoisia järjestelmiä varten PÄÄLLE/POIS-kytkentä ja kuivakäyntisuoja
 • Ulkoinen päälle/pois-kytkentä koskettimella järjestelmän automaattikäytön deaktivointia varten
 • Tulot käämityksen suojakoskettimen (WSK) liitännälle
 • ModBus TCP
 • Kaukokäyttö VNC:n kautta

Valinnaiset lisävarusteet (asennus tehtaalla tai jälkeen päin teknisen selvityksen jälkeen)

 • Signaalinmuunnin 0/2–10 V tai 0/4–20 mA
 • Mittausrele PTC-moottorinsuojalle
 • Yksittäiskäyttöilmoitus ja häiriöilmoitus
 • Ohjausmoduuli DDC (ulkoinen pumpunvaihto, ulkoinen pumpun koekäyttö, ulkoinen kuittaus, ulkoinen huippukuormapumppujen päälle-/poiskytkentä)
 • Puskuroitu verkkolaite
 • Redundantti anturi
 • Liitäntä kiinteistöhallintajärjestelmiin VDI 3814 mukaan

Suositellut lisävarusteet (tilattava erikseen)

 • Valinnainen sarja WMS kuivakäyntisuojaan
 • Joustavat liitosjohdot tai kompensaattorit
 • Säiliö järjestelmäerotukseen
 • Kalvopaisuntasäiliö
 • Kierrekorkit järjestelmissä, joissa on kierteinen kokoomaputkisto

Väyläjärjestelmät (lisävarusteena)

 • BACnet, ProfiBus, LON-väylä, CAN-väylä, Modbus RTU, verkkopalvelin (Ethernet), GSM-modeemi
 • Etätiedonsiirto GPRS-modeemilla mahdollista

Muita tiedustelun perusteella

Noudatetut standardit

 • Käyttövesiasennusten tekniset säännöt (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Kalvopaineastiat/kalvopaisuntasäiliöt DIN 4807
 • Elektroniikkalaitteiden käyttö tehosähkösennuksissa EN 50178
 • Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto EN 60204-1
 • Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus EN 60335-1
 • Pienjännitekojeistot EN 60439-1/61439-1
 • EMC Häiriönsieto teollisuusympäristöissä EN 61000-6-2
 • EMC häiriösäteily kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden sekä pienyritysten ympäristöissä, EN 61000-6-3
Käyttötiedot
Pumppujen määrä 6
aineen lämpötila T 3 °C
ympäristölämpötila T 5 °C
Suurin sallittu käyttöpaine PN 16 bar
Imuputken paine 10 bar
Moottorin tiedot
Verkkoliitäntä 3~400 V, 50 Hz
Moottorin nimellisteho P2 15 kW
Nimellisvirta IN 26,7 A
Nimelliskierrosluku n 2900 1/min
Eristysluokka F
Kotelointiluokka moottori IP54
Säätölaitteen kotelointiluokka IP54
Materiaalit
Pumpun pesä Ruostumaton teräs
Juoksupyörä Ruostumaton teräs
Akseli Ruostumaton teräs
Akselin tiiviste Q1BE3GG
Tiivisteen materiaali FKM
Suojaputkiston materiaali Ruostumaton teräs
Asennusmitat
Imupuolella putkiliitäntä DNs DN 200
Painepuolen putkiliitäntä DNd DN 200
Tietoja tilausten tekemisestä
Valmiste Wilo
Tuotekuvaus Comfort CO-6 Helix V 5204/K/CC
Nettopaino n. m 1834 kg
Tuotenumero 2530704
Lataukset

Asennus- ja käyttöohje

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Tuotenumero 4120943
Painos 1603
Sivuformaatti A4
Sivujen lukumäärä 15
PDF (4 MB)

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Tuotenumero 2535456
Painos 1707
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 1197
PDF (137 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Tuotenumero 2552577
Painos 2020-12
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 26
PDF (2 MB)

REACH-sertifikaatti (asiakirjat)

REACH regulation

Painos 2021-10
Sivuformaatti 209.9 x 297.0 mm
Sivujen lukumäärä 2
PDF (162 KB)
BIM/CAD

CO-6Helix V5204/K/CC-02

DWG (25 MB)

CO-6HELIX V5204/K/CC-02

STP (40 MB)

CO-6HELIX V5204/K/CC-02

DWG (301 KB)

CO-6HELIX V5204/K/CC-02

DWG (417 KB)

CO-6HELIX V5204/K/CC-02

DWG (69 KB)