ეფექტურობა გამწმნენდ დანადგარში დამატებით გაიზარდა.

კომუნალური გამწმენდი დანადგარი AWZI ნიდერლანდების ქალაქ ალმერეში კანალიზაციას უზრუნველყოფს დაახლოებით 190.000 მაცხოვრებელისათვის. მიზანი მდგომარეობდა თანამედროვე წყლის ძრავის-შემრევი დანადგარის დახმარებით, ბიოლოგიურ დსუფთავების ფაზაში დანადგარის წარმოების ეფექტურ უზრუნველყოფაში. Wilo Try & Buy სერვისის წყალობით, არა მხოლოდ სანდო დანადგარის წარმოების ნომრები იყო გარანტირებული, არამედ გაცვლის განათება და ხარჯები.

ხანგრძლივი ექსპლუატაციისას სანდოობა და ეფექტურობა მარტივ წინაპირობას წარმოადგენს

ახალი Wilo-წყლის ძრავი-შემრევი დანადგარი, მისი მაღალ კოეფიციანტიანი ძრავის ტექნოლოგიის მეშვეობით ამცირებს დანადგარის ენერგიის ხარჯებს და ამავდროულად უზრუნველყოფს წარმოებისათვის უსაფრთხო ხანგრძლივ ფუნქციონირებას მისგან წარმოქმნილ ნივთიერებაში. იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახეეს მთლიან ავზში შერევის საჭირო შედეგის მიღება, გამოყენებული შემრევი ხელსაწყოების განთავსება და პოზიციონირება ოპტიმალურად უნდა მიესადაგებოდეს ერთმანეთს.

„Try & Buy“ – გადაწყვიტეთ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით

დიდი მოცულობის ინვესტიცია კარგად უნდა იქნას მოფიქრებული. სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად Wilo - Try & Buy-თან ერთად გვთავაზობს წინასწარ პრაქტიკულ ტესტს: ამასთან, ალმერში დამონტაჟდა ორი წყლის ძრავი-შემრევი დანადგარი სამი თვის ვადით და ყოველ ნახევარ თვეში ხდებოდა დანადგარების კონტროლი. ამრიგად, ადაპტაცია მოკლე დროში მოხდა. მიზანი მდგომარეობდა იმაში, რომ კლიენტებს გაადვილებოდათ პროდუქტის ტესტირება ყოველდღიურობაში, გულსა და თირკმელზე. ვინაიდან ზუსტად მგრძნობიარე ადგილებში, როგორიცაა დასუფთავების დანადგარები გამოიყენება მხოლოდ ის პროდუქტები, რომლებიც ასი პროცენტითაა აპრობირებული.

შედეგი - სრული კმაყოფილება კლიენტების მხრიდან

ორივე გამოყენებული წყლის ძრავი და შემრევი დანადგარი, შემოწმების ფარგლებში არ გვიჩვენებს საცობების წარმოქმნის საფრთხეს ან ტექნიკის ფუნქციონირების შეფერხებას. ასევე მიღწეულ იქნა ეფექტურობის გაზრდის დასახული მიზანი: პირველი შემოწმების ფარგლებში Wilo-პროდუქტმა სულ 0,9 კვ დანაზოგი მოიტანა. 365 დღიანი ხანგრძლივი წარმოებისას იზოგება 876 ევრო თითოეულ შემრევ დანადგარზე წელიწადში. ამ შემთხვევაში, ყოველწლიურად 1.752 ევრომდე იზოგება.

“კლიენტი სრულად იყო დარწმუნებული ჩვენი პროდუქტის ვარგისიანობაში. ‚Try & Buy‘ -სთან დაკავშირებით ინვესტირება გამართლებულია,” მოხარულია რონ უილენბროკი, კომუნალური და ინდუსტრიული წყლის მეურნეობის ბიზნეს მენეჯერი და ხაზს უსვამს მის პოზიტიურ მსვლელობას.

“Try & Buy-ით მარტივად მოხვდებით უსაფრთხო მხარეს.” ბ-ნი ბარტ ვან დერ შტოეპ

ზუსტად ანალოგიურად გამოიყურება ალმერეს კლიენტთა მდგომარეობა:

“მიწოდებული ამრევი ხელსაწყოები ფუნქციონირებს ჩვენი სურვილისამებრ და ჩვენს მოლოდინს აჭარბებს. ასევე წინასწარი” აცხადებს ბარტ ვან დერ შტოეპი, გამწმენდი დანადგარების ექსპლუატატორი.

წყალგამძლე ძრავის ამრევი დანადგარები გამოიყენება 365 დღე წელიწადში, დღე და ღამე - სადაც სახეზე გვაქვს პროდუქტის დასაშვებობა, რასაც ფონად გასდევს ეფექტური წარმოება. კანალიზაციის სფეროში სამომავლოდ დაუყოვნებლივ საჭიროა ინვესტიცია არსებული დანადგარების გაძლიერებისათვის, რათა მომხმარებელს შევთავაზოთ ყველაზე საუკეთესო დასუფთავების საშუალება ამავდროულად ენერგიის დაბალი ხარჯებით.

‚Try & Buy‘-სერვისით კლიენტები ახდენენ პროდუქტის ტესტირებას ექვს თვემდე და შეუძლიათ გადაწყვეტილება მიიღონ ინვესტიციის რისკის გარეშე.

მონაცემები და ფაქტები
პროექტი
Kommunale Kläranlage AWZI
Almere
Niederlande
დასრულება 2015
დამონტაჟებული პროდუქტები
Wilo-EMU TR 212