მსოფლიოს მასშტაბით პირველი სემიცენტრალი უზრუნველყოფისა და უტილიზაციის სისტემა სამომავლოდ მეტროპოლისათვის

მეგა ქალაქები, წყლის მცირე რაოდენობა და ჰაერის დაბინძურება - აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად სამომავლოდ საჭიროა ინოვაციური გამოსავალის პოვნა. ამგვარ სამომავლო გამოსავალს გვთავაზობს უზრუნველყოფისა და უტილიზაციის ინოვაციური ცენტრი SEMIZENTRAL ჩინურ Qingdao-ში. უზრუნველყოფისა და უტილიზაციის ცენტრი გაიხსნა 2014 წელს ადრე გაზაფხულზე, მსოფლიო ბაღების გამოფენის ფარგლებში. მსოფლიოს მასშტაბით ის სემიცენტრული, ინტეგრირებული ინფრასტრუქტურული პირველი ეტალონური დანადგარია და უზრუნველყოფს 12.000 ადამიანს.

SEMIZENTRAL წარმოადგენს დარმშტადტის ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ჩინეთის ტონგიჯ შანხაის უნივერსიტეტის პროექტს. Wilo წარმოადგენდა ელ. ტუმბოებისა და ტუმბოების სისტემის სპეციალისტს პროექტის დაგეგმარებასა და რეალიზებაში და შენობათა ტექნიკისა და წყლის ეკონომიკის სფეროებიდან ელ. ტუმბოების სისტემას აწოდებდა მზა სპექტრს. პროექტი 2015 წელს GreenTec Awards-ით მიეკუთვნება “ურბანიზაციის” კატეგორიას, ევროპაში ყველაზე ცნობილი გარემოსა და ეკონომიკის ფასებით.

ქუინგდაო - მეტროპოლი მეგასითის გზაზე

ჩინეთის საპორტო ქალაქი ქინგადო, შანგდონგის პროვინციაში, ჩინეთის აღმოსავლეთით წყლის ნაკლებობას განიცდის მრავალი წელია. რის გამოც გაიზარდა მოსახლეობა. მთლიანი მეტროპოლის რეგიონის მაცხოვრებელთა რაოდენობა თითქმის რვა მილიონამდე გაიზარდა. Quingdao წარმოადგენს დიდ ქალაქს და კიდევ იზრდება. დიდი დასახლების განვითარების ხარჯთაღრიცხვისა და რეგიონის წყლითა და ელ. ენერგიით მომარაგებისათვის საჭირო გახდა ახალი გზის გაყვანა.

სემიცენტრალი - მოქნილი საშუამავლო გზა

“სემიცენტრალი” - ეს არის მოქნილი ინფრასტრუქტურული ერთეული სამომავლო ქალაქებისათვის, შუამავალი გზა გამდინარე წყლების დეცენტრალურ და ცენტრალურ დამუშავებაში.ქალაქის ყველა ახალ ნაწილში წარმოიქმნება საჭირო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამას საჭიროებს. წყლის ნაცვლად, დიდი სისტემის დახმარებით, ხანგრძლივი დროით განაწილება ზრდის სემიცენტრალს დიდ ქალაქებში. მსოფლიოს პირველი სემიცენტრალური უზრუნველყოფისა და უტილიზაციის სისტემა ახდენს გამდინარე წყლებისა და ორგანული ნარჩენების ენერგიის ინტეგრაციას მოდულარული ხსნარის კონცეპტში.სამომავლო გამოყენების ინფრასტრუქტურული გამოყენება ამცირებს როგორც ცოცხალი წყლის მოთხოვნილებას, ასევე გამდინარე წყლების მოხმარებას წყალშემკრებ ავზში, სულ 30-40 პროცენტამდე. გამოსაყენებელი წყალი უშუალოდ გადასამუშავებლად არ იგზავნება, არამედ ხდება მისი შემდგომი გამოყენება. ასე გამოიყენება მაგალითად შხაპის გამდინარე წყალი ტუალეტის ჩასარეცხად.ამისათვის საჭირო ენერგია თავად იწარმოება, როდესაც ნარჩენი გამდინარე წყლების ნალექი და სახლის ბიო-ნარჩენები ინტეგრირებულ ბიო-გაზის დანადგარში იგზავნება. ამასთან Wilo-მაღალი ეფექტურობის ელ. ტუმბოები უზრუნველყოფენ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას პროექტის პილოტურ დანადგარში. ისინი გვეხმარებიან გამდინარე წყლებისა და ორგანული ნარჩენებისაგან გამოსაყენებელი წყლისა და ენერგიის წარმოებაში. აქედან წარმოებული სითბო გამოიყენება გათბობისათვის. ასე მუშაობს უზრუნველყოფისა და უტილიზაციის ცენტრი, ენერგიაზე დამოუკიდებლად და კლიმატის შესაბამისად.საერთო ჯამში გამოიყენება სულ 56 მაღალ კოეფიციანტიანი წყლის ძრავის შემრევი, ელ. ტუმბოები, ასევე წნევის მოსამატებელი დანადგარები და ცეცხლმაქრი სისტემები. ადაპტირებადი, რესურსების შესაბამისი წყლის ინფრასტრუქტურა მოსახერხებელია და მისი ურბანული გარემოს მეშვეობით შეუძლია მასთან ერთად გაიზარდოს. ამრიგად ცენტრი ნებისმიერ დროს “იმდენად დიდია, რამდენადაც საჭიროა და იმდენად პატარა, რამდენადაც შესაძლებელია”.

მონაცემები და ფაქტები
პროექტი
Semizentral
Qingdao
China