ენერგეტიკული მოთხოვნის გაზრდის ეფეტური გადაწყვეტები

ენერგია წარმოადგენს სიცოცხლის ძირითად ერთეულს. ის სჭირდება ხალხს, ცხოველებს და მცენარეებს, რომლებიც მას გამოიყენებენ. აქედან გამომდინარე, ენერგიაზე მოთხოვნა მსოფლიოში გამუდმებით და სწრაფად იზრდება. ამიტომაც ტექნოლოგიური პროგრესის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა ენერგიის უფრო ეფექტურად გამოყენება და წარმოება. ანპარის ელექტროსადგური ინდოეთში არის ერთ ერთი ყველაზე უახლესი და უდიდესი ქვანახშირის ელექტროსადგური აზიის კონტინენტზე. დაგეგმვისა და დაკომპლექტებისას მნიშვნელოვან როლს ასრულება არა მხოლოდ ეკონომიკური ეფექტურობა, არამედ ეკოლოგიური ბალანსი.

მოთხოვნაზე ორიენტირებული ტუმბოს განვითარება საგანგებო საჭიროებისთვის

ამ 1.200 მეგავატიანი სადგურის გამაგრილებელი წყლის დიდი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით, Wilo-მ შეიმუშავა საკუთარი ტუმბოს ტიპი ვერტიკალურ-მილიანი საკანალიზაციო ტუმბოთი. საერთო სირთულის ხუთი ასეთი გიგანტური ტუმბოები გამოიყენება გამაგრილებელი წყლით ამოსაქაჩად. ამოცანა მოიცავს ნედლეულის, სამრეწველო და გამაგრილებელი, ასევე სარწყავი და სადრენაჟო წყლის მოპოვებას და ტრანსპორტირებას, ასევე წყალდიდობისგან დაცვის გარანტიას. თითოეულ ტუმბოს გააჩნია 3.400 კვტ გამტარობის სიმძლავრე და უზრუნველყოფს 35.600 მ³ წყლის მიწოდებას საათში. ეს არის ყველაზე დიდი გამაგრილებელი წყლის ტუმბო, რომელიც შექმნილა სამხრეთ აზიაში, ენერგეტიკულ სექტორში.

დაახლოებით 90% ჰიდრავლიკური ეფექტურობა

მთელი სისტემა განკუთვნილია სპეციფიკური მოთხოვნებისა და წყლის დიდი მოცულობისთვის. უახლესი მასალებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით მიღწეულ იქნა ტუმბოებთან დაახლოებით 90 პროცენტიანი ჰიდრავლიკური მარგი ქმედების უმაღლესი კოეფიციენტი.მაღალეფექტური ჰიდრავლიკის სფეროში Wilo-ს მრავალწლიანი გამოცდილების წყალობით, ენერგოდაზოგვის პოტენციალის სიმძლავრის ეს დიაპაზონი ძალიან მაღალია და ენერგიის ხარჯების უზარმაზარ შემცირებას იწვევს.

მონაცემები და ფაქტები
პროექტი Energiewirtschaft - Kraftwerk Anpara
Anpara
Indien
დასრულება 2014
დამონტაჟებული პროდუქტები Wilo-Vertical turbine