ჰამბურგის შენობების ახალი მშენებლობა ქალაქის განვითარებისა და გარემოს შესაბამისად (BSU):

გეოთერმის გამოყენება თერმოაქტიური საფარით და ჭკვიანურად მოფიქრებული ვენტილაციის სისტემები თვალშისაცემ ჭრელ ფასადებზე ის არის, რაც ღირსშესანიშნავია ჰამბურგში არსებული შენობების ქალაქის განვითარებისა და გარემოს თვალსაზრისით. გარემოპირობებისთვის შესაბამისი სითბური, სიგრილისა და წყალმომარაგებისას, მაღალი ეფექტურობის Wilo-ტუმბოების ტექნიკა მთავარ როლს ასრულებს.გეოინფორმაციისა და აზომვების საწარმოში (LGV) დასაქმებულია დაახლოებით 1.500 ადამიანი ბრუტო-სართულზე, დაახლოებით 61.000 მ-ზე2.შენობის მრავალწევრიანი კომპლექსი არამხოლოდ ოპტიკურ დამაჯერებლობას იძლევა. ის ასევე აკმაყოფილებს მაღალ ეკოლოგიურ მოთხოვნებს და ითვლება, როგორც ყველაზე ენერგოეფექტური ბიურო გერმანიაში. რის შემდეგაც მოხდა გვერდითი შენობის შეფასება, როგორც “ჰამბურგის საერთაშორისო სამშენებლო გამოფენა” და მიიღო გერმანიის საზოგადოების ოქროს სერტიფიკატი გამძლე მშენებლობისათვის (DGNB).“შენობის მაღალ სტანდარტს შეესაბამება ყოვლისმომცველი ენერგოკონცეფცია, რომელიც შედგება განახლებადი ენერგიების მოქმედი შერწყმისა და პასიური საშინაო კრიტერიუმების შედეგობრივი შესრულებისაგან”, აცხადებს აქსელ ჰუპფელდი, შპს Obermeyer Planen + Beraten -ს პროექტის ხელმძღვანელი. პირველი წლიური ენერგომოთხოვნა 58,13 kWh/m2a ექვემდებარება მშენებელის საწყის დირექტივებს დაშეადგენს 70 kWh/m2a. გათბობის მოთხოვნა მოთხოვნილ მაქსიმალურ ზღვარზე შეადგენს 15 kWh/m2a და შეესაბამება პასიურ საშინაო სტანდარტებს.

ქალაქის განვითარებისა და გარემოს დაცვის დაწესებულება (BSU) მიეკუთვნება გერმანიის სამმართველო ენერგოეფექტურ შენობებს.

გეოთერმი, როგორც გამძლე ენერგოკონცეფციის ბაზა

როგორც რეგენერაციული ენერგიის წყაროს გეოთერმი წარმოადგენს კონცეპტის ბაზას, რომელიც თერმოაქტიური საფარით ოთახის ტემპერატურას შეესაბამება. გამათბობელ-გამაგრილებელი სისტემების კლიმატის შესაბამისი ფუნქციონირებისათვის, ასევე სანიტარული მიდამოების გამართული წყალმომარაგებისათვის ზრუნავს მაღალი ეფექტურობის Wilo-ტუმბოების ტექნიკა.შენობა შედგება სულ 1.640 ბოძისაგან, რომელთა სიგრძეა 19 მეტრი. აქედან ნახევარი გამოიყენება მიწის სითბოს მისაღებად (წყაროს ტემპერატურა: 13 °C წლის განმავლობაში). ორი Sole/წყლის თბო ტუმბო ხელსაყრელს ხდის შენობის მომარაგებას თბილი წყლით, რომლის ტემპერატურაა 50 °C.ძირითადი დატვირთვა თბო-ელ. ტუმბოებზე მოდის. მისი წარმოება ხდება ჰამბურგის ეკო ელ. ნაკადით, რაც ხელსაყრელს ხდის ავტონომიურ სითბურ დატვირთვას. ამრიგად, თბო-ტუმბოები და ავტონომიური გათბობა უზრუნველყოფს შენობის გათბობის დატვირთვას მაშინაც კი, როდესაც გარე ტემპერატურა მინუს 12 °C. გარდა ამისა, ბივალენტური კონცეპტი შესაძლებელს ხდის კვების მიწოდებას ავტონომიური გათბობით, თუ გეოთერმული ველი მწყობრიდან გამოვიდა ან საჭიროა მისი მომარაგება. “ჩვენ ვზრუნავთ გეოთერმული ველის შესაძლო განტვირთვისათვის, სადაც სითბოს გამოყენება ზამთარში შენობიდან მიღებული სითბოს გაცემით ხდება ზაფხულზე”, განმარტავს იორნ დელიკატი, პროექტზე პასუხისმგებელი დამგეგმავი ობერმაიერში.

ორსაფეხურიანი გაგრილება ზაფხულის თვეებში

გაგრილება ერთის მხრივ შედგება ორი ჭერში დამაგრებული უკუგამაგრილებელი ხელსაწყოს, ხოლო მეორეს მხრივ გეოთერმული ველით, თუ გარე ჰაერის ტემპერატურა უკუგაგრილების შესაძლებლობას აღარ იძლევა.გათბობისა და გაგრილების სანდო და ეკონომიური წარმოებისათვის ზრუნავს ელექტრონულად რეგულირებული Wilo-Inline-ტუმბოები, გრილ მხარეს დამაგრებულია CronoTwin-DL-E ტიპის ორმაგი ტუმბოები, ასევე VeroLine-IP-E Inline-ტუმბოები, თბო-ტუმბოების გათბობის მხარეს, ასევე უკუგამაგრილებელის Glykol-მიმოქცევაში. მშრალი ცირკულაციის ტუმბოების ინტეგრირებული ელექტრონული ფუნქციონირება უზრუნველყოფს მაღალ ენერგოეფექტურობას.

თერმოაქტიური საფარი გათბობისა და გაგრილებისათვის

ოთახის ტემპერატურა რეგულირდება ორი ბუფერულ მეხსიერებით, რომლის მოცულობაცაა 5.000 ლიტრი. აქედან ქვეგანაწილება ხდება სხვადასხვა შენობებზე, ცალკე გათბობისა და გაგრილების ველებში, თერმოაქტიული საფარისათვის, რომლის საერთო ფართია 22.000 მ2.ხუთსართულიანი შენობის ნაწილის სისტემის ტემპერატურა 49 °C/28 °C (გათბობა), ასევე 14 °C/22 °C (გაგრილება), სადაც VeroLine-IP-E Inline-ტუმბოები მათ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. მაღალი შენობის თერმოაქტიური საფარი წინა და უკანა ტემპერატურის საპირისპიროდ 32 °C/28 °C (გათბობა) და 18 °C/22 °C (გაგრილება) შეადგენს. შედეგად წარმოიქმნება კონსტანტური ∆T - 4 K, ისე, რომ ორივე შემთხვევაში საჭიროა ანალოგიური მასიური ელ. ნაკადი და ტუმბოების ტექნიკის სხვა საჭირო საწარმო გარსაცმი. ორი Wilo-Stratos მაღალი ეფექტურობის ტუმბო უზრუნველყოფს მაქსიმალურ მოთხოვნად ენერგიას დაახლოებით 30 მ3/h ოდენობით.რამოდენიმე ადგილას, თერმოაქტიური საფარის გარეშე გამოიყენება კონვექტორები, იატაკის გათბობა და სტატიკური გათბობის მილები. ზამთარში უნდა მოხდეს ასევე გარე ჰაეის გათბობისათვის ცენტრალური ვენტილაციის დანადგარის გათბობის რეგისტრაციის უზრუნველყოფა. სხვა გათბობის ადგილებში მუშაობს შვიდი Wilo-Stratos მაღალი ეფექტურობის ტუმბო, რომელთა EC-ძრავები არეგულირებს ბრუნვის საჭირო რაოდენობას მოთხოვნისამებრ და უზრუნველყოფს სითბოსა და სიგრილის ენერგოეფექტურ განაწილებას. განსაკუთრებით ნაწილობრივი დატვირთვის ტერიტორიაზე, რომელიც 94 % -მდე საწარმო დროს მოიხმარს, მიიღწევა არარეგულირებადი ტუმბოების ფუნქციონირება, რაც წარმოქმნის ენერგიის მკვეთრ ვარდნას.

გეოთერმი ორი წყლის-თბო ტუმბოთი წარმოადგენს ენერგომომარაგების ცენტრალურ ელემენტს.

წვიმის წყლის გამოყენება ამცირებს სასმელი წყლის მოთხოვნას

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ასევე ეკოლოგიურად და ეკონომიურად გამართლებულია. ჰამბურგის დირექტივების თანახმად, საჯარო მშენებლობისათვის დაინსტალირდა სუფთა ცივი წყლის ქსელი, რომელიც განსაკუთრებულ შემთხვევებში დეცენტრულ თბილ წყალს აწარმოებს. წნევის მოსამატებელი დანადგარის Wilo-Comfort-Vario უზრუნველყოფს მაღალი შენობების სასმელი წყლით მომარაგებას. სასმელი წყლის მოხმარების შემცირების მიზნით, გამოიყენება ასევე ჭერში ჩამოსული წვიმის წყალი, რომელიც სუფთავდება მბრუნავი ბარაბნის მქონე ფილტრში, გროვდება ცისტერნაში და საბოლოოდ წნევის მოსამატებელი დანადგარის დახმარებით მიეწოდება ცალკე ნაცრისფერი წყლის ქსელს. წვიმის წყალი გამოიყენება შენობის ყველა ნაწილში ტუალეტებისათვის. ამრიგად, კომპლექსის გამდინარე წყლებისა და დაბინძურებული წყლების მენეჯმენტი უზრუნველყოფილია. ამასთან გამოიყენება Wilo-ს სხვადასხვა საკანალიზაციო-ძრავიანი ტუმბოები და ამწე-დანადგარები, რათა უკუსვლის მიდამოშიც მოხდეს გამდინარე წყლების ჰამბურგის დანადგარებში გადამისამართება.

დიპლომირებული ინჟინრები, როგორც ძირითადი ელემენტები უზრუნველყოფენ ვენტილაციის კონცეპტს, ასევე საცხოვრებელი პირობების მაღალი ხარისხისათვის.

კომფორტული ოთახის ტემპერატურა მაღალი ენერგოეფექტურობით

“მრავალმხრივი ღონისძიებების ოპტიმალური შერწყმა BSU-ადგილსამყოფელს ენერგოეფექტურს ხდის გერმანიის სამმართველო შენობათა შორის. დაახლოებით 1,5 წლის შემდეგ გამოყენება გვიჩვენებს, რომ მოთხოვნილი კომფორტი და ტემპერატურული მაჩვენებლები მთელი წლის განმავლობაში შენარჩუნებულია”, აცხადებს დელიკატი. “მოწესრიგებული რეგულირების დახმარებით, წელიწადის ცივ დროებში ოთახის კონსტანტური ტემპერატურაა 21 °C. ზაფხულში ტემპერატურა დასეტყვილ ტერიტორიაზე რჩება დაახლოებით 25 °C.”შენობის ენერგოდამზოგველი პოტენციალის ოპტიმიზაციაში მონაწილეობას იღებენ ასევე პროექტზე პასუხისმგებელი პირები. ისინი მაგალითად მოიცავენ რეკომენდაციებს სავენტილაციო სარქველებთან სწორი მიდგომის შესახებ. ჰამბურგ-ჰარბურგის TU -სთან დაკავშირებული ენერგომონიტორინგი დამატებით გვაწვდის შენობაზე ორიენტირებული გამოყენების შესახებ ინფორმაციას და ახდენს მომხმარებელთა მგრძნობელობის დეფინიციას. “პირველი შედეგები გვიჩვენებს, რომ ენერგომოთხოვნილება აშკარად დამოკიდებულია ბუნებრივ პროგნოზებზე. რაც ადასტურებს ჩვენს გამოცდილებას, ვინაიდან ჩვენ აქამდე ვაგროვებდით სამუშაოს შესრულებაზე დაკვირვებების შედეგებს”, აცხადებს ჰუპფელდი.

მონაცემები და ფაქტები
პროექტი Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)
Hamburg
Deutschland
დასრულება 2013
მწარმოებელი Sprinkenhof GmbH
ტექნიკური გეგმარება Sauerbruch Hutton/ Innius RR GmbH
კონსტრუქცია Obermeyer Planen + Beraten GmbH
დამონტაჟებული პროდუქტები Wilo-Stratos
Wilo-CronoTwin-DL-E Inline-Doppelpumpen
Wilo-CronoLine-IL-E Inline-Pumpen
Wilo-VeroLine-IP-E Inline-Pumpen
Wilo-Comfort-Vario Druckerhöhungsanlagen
Wilo-DrainLift M Abwasser-Hebeanlagen
Wilo-Drain TM Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain STS 40 Abwasser-Tauchmotorpumpen
Wilo-Drain TP Abwasser-Tauchmotorpumpen