წინასწარ გათვალისწინებული დაგეგმარება მზარდი ტურიზმისათვის

თუ რამდენად გარანტირებული და ხანგრძლივია სამომავლოდ გადაწყვეტილება მოფიქრებული საკანალიზაციო სისტემისშესახებ, გვიჩვენებს უზედომის გაერთიანების კუნძული. უკვე 18 წელია კომპეტენტური მიზნობრივი გაერთიანებისათვის ნათელი გახდა, რომ კუნძულის მონაცემებსა და მზარდ პოპულარობასთან ერთად ტურისტებში დიდად მოთხოვნადია საკანალიზაციო სისტემა.პომერშენის ყურეში, ბალტიის ზღვის სამხრეთით განთავსებული კუნძული უზედომი 445 მ² და სიდიდით მეორეა გერმანიის კუნძულებს შორის. წელიწადში საშუალოდ 1.900 მზიან საათზე მეტით უზედომი რეგულარულად წარმოადგენს გერმანიის მზით მდიდარ მხარეს, რითაც ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტ ტურისტს იზიდავს კუნძულზე.

ინდივიდუალური გამოსავალი სეზონური მოთხოვნებისათვის

წყლით მომარაგებისა და საკანალიზაციო უზრუნველყოფის მიზნობრივი გაერთიანება უარს ამბობს ზაფხულის თვეებში მოსახლეობის რაოდენობის გასამმაგებაზე და ამით 70 %-მდე მეტი გამდინარე წყლების წარმოშობაზე. ამრიგად, კუნძულის პასუხისმგებელი პირებისათვის ყოველი დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ღონისძიება ყოველთვის სეზონური მოთხოვნის მიხედვით უნდა დაიანგარიშებოდეს. აქვე აღსანიშნავისა ისიც, რომ გამდინარე წყლების რაოდენობა ასევე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებულია მაცხოვრებელთა და ტურისტთა გამოყენების სახეობებზე. როგორც კანალიზაცია, ასევე ელ. ტუმბოები ყოველთვის გამდინარე წყლების მაქსიმალურ მოცულობაზე და ამასთან მოჭარბებულ მყარ ნივთიერებებზე უნდა იყოს გათვლილი. Wilo-სთან, როგორც სისტემურ პარტნიორთან ერთად არჩევანი მოთხოვნად ეკონომიურ გამოსავალზე შეჩერდა, რაც წნევით გადინებაზეა გათვლილი. კომპლექსური საკანალიზაციო სისტემა გერმანულ მხარეს შედგება Wilo-ელ. ტუმბოების 13 სადგურისაგან, რომელსაც გააჩნია წარმოებისათვის უსაფრთხო მყარი ნივთიერებების გამყოფი სისტემა. ამომრთველი ტუმბოების ყველა სადგური ზუსტად უნდა იყოს დაგეგმილი და აგებული გადინების პროგნოზირებადი ოდენობისა და სიღრმისათვის.

მანფრედ შულტც, კუნძულ უზედომის წყლისა და გამდინარე წყლების მიზნობრივი ფედერაცია: “Wilo- ჩვენთვის ზუსტად სწორი გადაწყვეტილება.”

18 წელი შეუფერხებლად - დამარწმუნებელი არგუმენტი

ყველაფერი ერთად უზრუნველყოფს გამდინარე წყლების სანდო ტრანსპორტირებას - ისე რომ დანადგარის მიზნობრივი დაგეგმარების შედეგი სხვადასხვა შესაგროვებელ პუნქტებზე ხანგრძლივი აზომვებისას უნდა განხორციელდეს. ამ თვალსაზრისით მიზნობრივი გაერთიანება იღებს მიმართულებებს დანადგარის საჭირო წარმადობის დაანგარიშებისათვის -როგორც საშუალო წყლის მოხმარება ერთ ადამიანზე და მასთან დაკავშირებული გადინების ოდენობები. “Wilo-სთან ერთად ჩვენ განზრახ ავირჩიეთ ცნობილი პარტნიორი წარმოებისათვის უსაფრთხო მყარი ნივთიერებების გამყოფი სისტემისათვის. ამასთან, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, ვინმეს არჩევა, ვინც ინდივიდუალურად ახორციელებს დიდი საკანალიზაციო-Know-how-ის დანადგარების დაგეგმარებას და მათ ზუსტ განსაზღვრას ჩვენი კუნძულის სპეციალურ საკანალიზაციო სტრუქტურაზე. პრაქტიკაში ის ზუსტად ჩვენი წარმოდგენის შესაბამისად ფუნქციონირებს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მყარი ნივთიერებების გაყოფა უზედომში 18 წელია აბსოლუტურად შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ეს ჩვენთვის ეკონომიურია და დაგეგმარებას რასაკვირველია ძალიან უსაფრთხოს ხდის”, ამბობს მანფრედ შულტცი, კუნძულ უზედომის წყლისა და გამდინარე წყლების მიზნობრივი ფედერაცია.

მონაცემები და ფაქტები
პროექტი Abwassersystem auf Usedom
Insel Usedom
Deutschland
დასრულება 2014
მწარმოებელი Zweckverband Wasser/Abwasser
Zum Achterwasser 6
Ückeritz
დამონტაჟებული პროდუქტები Wilo-EMUport CORE

Wilo-Produkte

Wilo-EMUport CORE