ბრემერჰავენის კლინიკა

ენერგიის არადროული მოხმარება.

1976 წელს, გახსნის დღიდან ბრემერჰავენის კლინიკა მისი 710 საწოლით ყველაზე თანამედროვეა მისი სახეობით ბრემენის მიწაზე. საწყისი პოზიციისაგან განსხვავებით, შენობის ტექნიკური მონაცემები დროის შესაბამისი აღარ იყო. 2004 წელს პირველადი ენერგიის ხარჯებმა 2,4 მილიონი ევრო შეადგინა. ყველაზე მნიშვნელოვანი პაციენტებისათვის საავადმყოფოში არის და დარჩება კომპეტენტური ექიმები დაუახლესი სამედიცინო ტექნიკის გამოყენება. დიახ, სამედიცინო სისტემა და პაციენტთა სწრაფი განკურნება ფუნქციონირებს მხოლოდ სანდო და ოპტიმირებული საოჯახო ტექნიკის მეშვეობით.

Wilo-Energy Solutions-ით ასევე საოჯახო ტექნიკაში, ყველაზე თანამედროვე მდგომარეობით.

ბრემერის Energie-Konsens ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან დამცავ სააგენტოსთან შეთანხმებით დაკვეთა ენერგეტიკული სანირებისათვის გადაეცა Siemens-Division Building Technologies-ს. რის შემდეგაც შედგენილ იქნა ენერგოდამზოგველი Contracting-პროექტი თორმეტ წელზე მეტი ხანგრძლივობით.შედეგად, სულ 120 გადანაცვლებული ღონისძიების მეშვეობით მოხდა ჯერ კიდევ ფუნქციონალური, თუმცა არარეგულირებული ტუმბოების Wilo-Stratos მაღალი წარმადობის ტუმბების ნაცვლად პროაქტიული ჩანაცვლება.ამრიგად, კლინიკაში მიმართულების ხაზები მოწყობილია დანასდგარების ხარისხის, გარემოპირობების, ასევე ხარჯების ხანგრძლივი დაზოგვისა და ენერგიის ოპტიმიზაციის გათვალისწინებით.

შედეგი, რომელიც სახეზეა: სულ წელიწადში იზოგება 50 MWh ელ. ენერგია.

პროაქტიული ტუმბოების გაცვლა-გამოცვლით ენერგომოხმარება შესაძლოა შემცირდეს 31 %-ზე მეტად. გაცვლის შემდეგ ყოველწლიურად დაახლოებით 50 MWh ელ. ენერგია იზოგება მაღალი წარმადობის ტუმბოების გამოყენებით.

შედეგად, ღონისძიებების მეშვეობით განისაზღვრება უზრუნველყოფის უსაფრთხოება, ჰიგიენურ უსაფრთხოება ჰიგიენის უახლესი ნორმებითა და პაციენტებისათვის მეტი კომფორტის შექმნა. ამავდროულად, ტუმბოები მნიშვნელოვნად ამცირებს ენერგომოხმარებას. Wilo-ს მაღალი წარმადობის ტუმბოებში ჩადებული ინვესტიცია მოკლე დროში ბრუნდება უკან.

გამოსცადეთ მეტი Wilo-Energy Solutions-ში

იურგენ ბროიერ, ბრემერჰავენის კლინიკის ტექნიკური ხელმძღვანელი.

მონაცემები და ფაქტები
ობიექი ბრემერჰავენ-რაინკენჰაიდეს კლინიკა, გერმანია
დასრულების
2016
დაგეგმარება Siemens Building Technologies
დამონტაჟებული პროდუქტები Wilo-Stratos