რკინიგზის სადგური “Praterstern” დღეში დაახლოებით 100.000 მგზავრით წარმოადგენს განსაკუთრებით ხშირი გამოყენების საკვანძო სატრანსპორტო პუნქტს. (ფოტო: ავსტრიის რკინიგზა/რობერტ დეოპიტო)

ვენის ჩრდილოეთ რკინიგზის სადგური ახორციელებს მისი ამწე-დანადგარების ონლაინ-კონტროლს

სულ 25.000 უძრავი ქონებით, 5.000 შენობითა და 1.000-ზე მეტი რკინიგზის სადგურით და მწარმოებლით ავსტრიის რკინიგზის სადგურები (ÖBB) მიეკუთვნებიან ალპური რესპუბლიკის უძრავი ქონების მფლობელებს. დაახლოებით 760 კარგად ნასწავლი კადრი უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების მზაობას დღე-ღამის განმავლობაში. ნევრალგიური წყალგადინების უზრუნველყოფის მხარდასაჭერად რკინიგზის სადგურებში მოქმედებს სერვისები, რომლებიცვენის ჩრდილოეთ რკინიგზის სადგურზე “Praterstern“ წარმატებით ფუნქციონირებს. როგორც ელ. ტუმბოები, ასევე ქსელთან დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა ნაწარმოებია Wilo-ში. 2008 წელს სრულად გადაკეთებული კომპლექსი მგზავრებს სთავაზობს სასიამოვნო გარემოს, რომელიც ასევე მოიაზრებს სანიტარულ მიმართულებებს. მაქსიმალური ეფექტურობისათვის, საწარმო უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციისათვის ავსტრიის რკინიგზამ გადაწყვიტა ახალი ამწე-დანადგარის “EMUport”-ს შეძენა Wilo-საგან.

გაიგეთ მეტი

რკინიგზის სადგურის ტუალეტები - განსაკუთრებული მოთხოვნა<

“მიმღები სისტემები, დამლაგებლები და მეთვალყურე პერსონალი ინარჩუნებს სანიტარული დანადგარების გარე ხარისხს, თუმცა, ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ფუნქციონირება”, აცხადებს ანდრეას კოუფალი, ავსტრიის რკინიგზის ვენის ტექნიკური მენეჯერი. და ამრიგად, ხშირი მოხმარების საჯარო სანიტარულ ტერიტორიაზე მათი ფუნქციონირება ყოველთვის მარტივი არ არის: ტუალეტებში მომხმარებლებმა უკვე გამოიყენეს დივერსული საგნები, რამას შესაძლოა შეაფერხოს გამდინარე ტუმბების ფუნქციონირება. შესაბამისად წარმოიშვა არასასიამოვნო შედეგები შემდეგი ვიზიტორებისათვის. “ჩვენ წარსულში კვირაში რამოდენიმე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება მოგვიწია, რათა ელ. ტუმბოები გაგვეთავისუფლებინა მყარი ნარჩენებისაგან”, აცხადებს კოუფალი.

მყარი ნარჩენების მოშორება ელ. ტუმბოების დასაცავად

Wilo-ს ამწე დანადგარმა “EMUport” უზრუნველყო საცობების სიხშირის მკვეთრი აღმოფხვრა. ვინაიდან ვენის ახალ აშენებულ რკინიგზის ძირითად სადგურებზე 21 “EMUports” დანადგარი უზრუნველყოფს გამდინარე წყლების გადინებას. “გამოცდილებებზე დაყრდნობით, რკინიგზის სადგურზე ‘Praterstern’ გადავწყვიტეთ მყარი ნივთიერებების ზემოხსენებული სისტემის დამონტაჟება”, აღნიშნავს კოუფალი.

მყარი ნივთიერებების გაყოფის Wilo-ს პრინციპით ხდება გამდინარე წყლების ჩადინება ავზებში, სადაც ცხაურებში უკან ბრუნდება მყარი ნივთიერებები. წინასწარ გასუფთავებულ კანალიზაციაში გამდინარე წყლები გაედინება ჰორიზონტალურ ტუმბოებში და ხვდება რეზერვუარებში. როგორც კი მიიღწევა წინასწარ დეფინირებული ავსების მდგომარეობა, ელ. ტუმბო ახდენს გამდინარე წყლების ტრანსპორტირებას რეზერვუარიდან უკან, მყარი ნივთიერებების ავზში. აქედან მყარი ნივთიერებები წნევის მილგაყვანილობის მეშვეობით ჩაედინება არხის ქსელში. დანადგარს გააჩნია ორი მყარი ნივთიერების გამყოფი კამერა და ელ. ტუმბო. ისინი მონაცვლეობით გაედინება მუდმივი ფუნქციონირების შეფერხების ან ტექ. დათვალიერების დროს, ისე რომ უზრუნველყოფილია გამდინარე წყლების მაქსიმალურად შეუფერხებელი გადინება.

გაიგეთ მეტი

ფუნქციონირების რეგულარული შემოწმება და პროფილაქტიკური რემონტი უზრუნველყოფს ფუნქციონირების ხანგრძლივობას

მყარი ნივთიერებების მოცილებისას გვერდზე გადაიდება ელ, ტუმბოს ჰიდრავლიკის საცობის წარმომქმნელი მაღალი პოტენციალის მქონე მასალები, თუმცა ამწე-დანადგარის ელ. ტუმბოები საჭიროებს რეგულარულ ტექ. დათვალიერებას და რემონტს. ამასთან, DIN EN 12056-4 ნორმაში მოცემულია კონკრეტული ინტერვალები და ღონისძიებები. სამეწარმეო გამოყენებისას დანადგარი ტექნიკურად უნდა შემოწმდეს ყოველ სამ თვეში, კომპეტენტური პერსონალის მიერ. გარდა ამისა ამწე-დანადგარი თვეში ერთხელ უნდა შემოწმდეს ექსპლუატატორის მიერ, წარმოების შესაძლებლობის მინიმუმ გადართვის ორი ციკლის დაკვირვებით.

ავსტრიის რკინიგზის ბევრ უძრავ ქონებაში ეს სამუშაოს კოლოსალურ ხარჯს წარმოადგენს. “აღნიშნულის გათვალისწინებით, ისეთი ინტენსიური გამოყენებისას, როგორც რკინიგზის სადგურზე ყოველთვიურად აღინიშნება დაზიანების რამოდენიმე შემთხვევა”, ცხადებს ანდრეას კოუფალი, ნარჩენების აღმოფხვრის მიზნითსანიტარული დანადგარების არასწორი გამოყენება. ამრიგად, “WiloCare”-კონცეპტი ორ საყრდენზე დგას: ნორმირებული რემონტი, DIN EN 12056-4 შესაბამისად, ასევე დანადგარების კონტროლით პრევენცია რეალურ დროში. ამასთან, ამწე-დანადგარი მოეწყობა დამატებითი სენსორიკით, რაც საკომუნიკაციო ბოქსის მეშვეობით დანადგარის პარამეტრებს უგზავნის Wilo Cloud-ს. “მონაცემთა უსაფრთხოების მიზნით, ჩვენ ვმუშაობთ საკუთარი სისტემის შესაბამისად, აცხადებს ნიკო კოსლინგი დეტალურად. “რეალურ დროში ხდება ყველა მნიშვნელოვანი საწარმო პარამეტრის ანალიზი. თუ, მოხდა ელ. ტუმბოს საწყისი ფუნქციონირების უჩვეულო მატება, Wilo-სერვისის ტექნიკოსები პრობლემას ბლოკავენ უკვე მონაცემთა საერთო მდგომარეობის შესაბამისად და ადგილზევე აღმოფხვრიან მას, სანამ დანადგარი ექსპლუატაციიდან გამოვა.”არჩეული სერვისის პაკეტის მოცულობის შესაბამისად დაიანგარიშება სამუშაო ღონისძიებები, გარდა შეთანხმებული პაუშალური თანხების მწკრივისა ან მათ უშუალოდ მოიცავს სერვისის-ჯამი. “გარდა ტექნიკური გამართულობისა, რომელსაც უზრუნველყოფს ყოველთვიური მოხსენება სტატუსის შესახებ, ასევე განისაზღვრება ხარჯების სიზუსტე”, დამატებით ეკონომიურ უპირატესობას ხედავს ანდრეას კოუფალი, პასუხისმგებელი ექსპლუატატორი. ამასთან, ხდება არსებული პერსონალის განთავისუფლება.

“ფუნქციონირების რეგულარული კონტროლი და პროფილაქტიკური რემონტი მნიშვნელოვანია ფუნქციონირების ხანგრძლივობისათვის”, აცხადებს ტომას ჰუბერი, შპს WILO Pumpen Österreich-ს სერვისის ხელმძღვანელი. “თუ, აღნიშნული სამუშაოები ხანმოკლე იქნება”, აღნიშნავს ჰუბერი პრაქტიკაში, “ელ. ტუმბოები დიდხანს არ გაძლებს და ხანგრძლივობის ციკლის ფაქტობრივი ხარჯები მწარმოებლისაგან დამოუკიდებლად გაიზრდება.”

(2016_05_20 Steuerung Hebeanlage) Die Hebeanlage ist sowohl an das Kanalnetz angeschlossen – ca sechs Meter unter der Rückstauebene – als auch an das Datennetz. Die Online-Überwachung durch den Service „WiloCare“ erhöht die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlage beträchtlich. (Foto: ÖBB/ Andreas Coufal)

ამწე-დანადგარი მიერთებულია როგორც არხის ქსელზე - გამდინარე წყლების მაქსიმალური დონიდან დაახლოებით ექვს მეტრზე - ასევე მონაცემთა ქსელზე. ონლაინ-კონტროლი “WiloCare”-ის სერვისით მნიშვნელოვნად ზრდის წარმოების უსაფრთხოებას და დანადგარების ფუნქციონირების ხანგრძლივობას. (ფოტო: ავსტრიის რკინიგზა/ ანდრეას კოუფალ)

დიგიტალიზაცია უზრუნველყოფს ინსპექციას

‘EMUports’-ის გამოყენებით მყარი ნივთიერებების მოშორება სერვისის გამოყენების შედეგად დაახლოებით 50 პროცენტით შემცირდა. “WiloCare”-ს მეშვეობით კონტროლით, მნიშვნელოვანი დარღვევები აღარ წარმოიქმნება, ვინაიდან აღნიშნული სერვისით ხდება საწარმო პარამეტრების ოპტიმიზაცია და ამრიგად დარღვევების პოტენციური წყაროები შესაძლოა აღმოიფხვრას. სხვა მხრივ რეგულარულად განხორციელებული ტექ. დათვალიერება Wilo-ს სპეციალიზირებული ტექნიკოსების მიერ და ავსტრიის რკინიგზის თანამშრომელთა მყარი ნივთიერებების გამყოფი ავზების დროული კონტროლი წარმოადგენს უსაფრთხო წარმოების საფუძველს.ვენის ჩრდილოეთ რკინიგზისათვის და პრატერის პუბლიკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა ფუნქციონირების უნარსა და სანიტარული დანადგარების სისუფთავის უზრუნველყოფაში, ტრანსპორტის საკვანძო პუნქტის სურათის შემდგომი “კეთილმოწყობა” დღეში დაახლოებით 100.000 მგზავრით.

Checkliste Wilo Care

‘WiloCare’

მომსახურების სამი შემოთავაზებული პაკეტი მიმართულია ელ. ტუმბოების “მგრძნობიარე” გამოყენებაზე - აგრეთვე შემადგენლობაში. წნევის მოსამატებელი და გამდინარე წყლების დანადგარები წარმოადგენს საჩვენებლ ნიმუშებს იმისათვის, რომ დანაკარგი ნებისმიერ შემთხვევაში იწვევს უზრუნველყოფისა და ნარჩენთა უტილიზაციის დეფიციტს, რის შედეგადაც ხშირად წარმოიქმნება შერემონტების გაზრდილი ხარჯები. ელექტრო ტუმბოების ფუნქციონირების ტექნიკური და ეკონომიური უზრუნველყოფა წარმოადგენს გამართული სერვისის მიზანს, კერძოდ როგორც ახალი დანადგარებისათვის, ასევე დანადგართა შემადგენელი ნაწილებისათვის.

გაიგეთ მეტი.
მონაცემები და ფაქტები

პროექტი
Nordbahnhof Praterstern
Wien
Österreich
დასრულება 2016
მწარმოებელი Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
Nordbahnstraße 50
Wien
Österreich
www.oebb-immobilien.at
დამონტაჟებული პროდუქტები Wilo-EMUport CORE