Водозабор

გადაწყვეტა ჭებისა და ზედაპირული წყლებისთვის

ყველგან, სადაც დიდი ოდენობის წყლის საჭიროებაა, ხშირად საჭირო ხდება მისი ამოღება ზედაპირული წყლებიდან. ტბებსა და მდინარეებზე ზედაპირული ჭაბურღილების გამოყენებით ხდება წყლის მოპოვება და გადამისამართება, მაგ. წყლის გასაწმენდად.

ჭების შექმნა და მართვა ღირებულების მნიშვნელოვანი ფაქტორია წყალმომარაგებაში. ფართო ცოდნა გეოჰიდროლოგიაში, წყლის ხარისხში, გაფართოების ვარიანტები და მასალები, ასევე ნაკადების ურთიერთქმედება ჭასთან. საკუთარი ჭა თუ ჭაბურღილი თქვენ გაძლევთ დამოუკიდებლობას ძვირადღირებული სასმელი წყლისა და მხოლოდ შეზღუდულად ხელმისაწვდომი წვიმის წყლისაგან. გრუნტის წყლის გადმოტუმბვისას და ფართო ზედაპირების ირიგაციისას თქვენ გეხმარებათ Wilo-წყალქვეშა ტუმბოები საიმედოდ და მარტივად.

საიმედო გადაწყვეტები ყველა სიდიდის ნაკადის მოცულობებისთვის

მუნიციპალური პროვაიდერი ასევე მრეწველობა ყოველდღიურად საჭიროებენ დიდი რაოდენობით წყალს. ეფექტური მეთოდები და ახალი წყაროების აღმოჩენა, როგორებიცაა ზღვის წყლის გამტკნარება თუ წყლიანი ჰორიზონტები (მიწისქვეშა წყლების გაყვანილობა) არის შესაძლო ვარიანტები სამომავლო მიწოდების უზრუნველსაყოფად. ტბებიდან, წყალსაცავებიდან, მდინარეებიდან და ზღვებიდან წყლის მოსაპოვებლად უკვე დღეს ეკოლოგიურად და ეკონომიურად მაღალი სტანდარტებია დადგენილი. ჭაბურღილს გააჩნია დაზოგვის დიდი პოტენციალი, როდესაც ტუმბო თავის ოპტიმალურ ზღვარზე მუშაობს. Wilo-ს წყალქვეშამოტორიან ტუმბოებს შეუძლიათ ზუსტად მოერგონ სამუშაო პირობებს. სამონტაჟო სიღრმე და ჭის ნაყოფიერება განსაზღვრავენ, თუ რომელი ტუმბო უნდა იქნას გამოყენებული. შერჩევის კრიტერიუმები წარმოადგენს მაქსიმალურ ეფექტურობას ენერგეტიკული ხარჯების მინიმალიზაციისა და შესაფერისი მასალების გამოყენებისთვის, რათა მოხდეს ტუმბოს ხანგრძლივი ექსპლუატაცია შერემონტების საჭიროების გარეშე. გარდა ამისა, გარდა ამისა იმპელერის დიამეტრის ზუსტი ბრუნი სასურველი გამომუშავების ზუსტი განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ეს გაძლევთ ეკონომიური გადაწყვეტის გარანტიას. თავად წყლის ცვალებად დონეებსაც კი, მაგალითად კაშხლებში, ჩვენ ვუმკლავდებით მაქსიმალური ეფექტურობით და მაღალი საიმედოობით. წყლიდან კოროზიული და აბრაზიული ინგრედიენტების მოსაცილებლად ჩვენ ვიყენებთ მდგრად მასალებს, როგორიცაა Duplex და საიზოლაციო საფარს, როგორიცაა Ceram ან Ceram CT. ისინი აკავებენ აგრესიული გარემოს თავდასხმას და უზრუნველყოფენ ტუმბოს ხანგრძლივ ექსპლუატაციას.