Extension for flushing connection port 600 / 800

Описание серии

Серия

Удлинитель подсоединения для промывки, Port 600/800

პროდუქტი

PDF: Extension for flushing connection port 600 / 800

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები