RMOT Stratos MAXO

Описание серии

Оснащение/функция

Для насосов Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-D в случае замены

  • Функциональный блок с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Серия

RMOT Stratos MAXO

პროდუქტი

PDF: RMOT Stratos MAXO

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები