Rmot Top-S

Описание серии

Оснащение/функция

Для насосов Wilo-TOP-S/-SD/-SV в случае замены

  • Функциональный блок с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Серия

Rmot Top-S

პროდუქტი

PDF: Rmot Top-S

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები