Rmot Top-Z

Описание серии

Оснащение/функция

Для насосов Wilo-TOP-Z/-ZV в случае замены

  • Функциональный блок с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Серия

Rmot Top-Z

პროდუქტი

PDF: Rmot Top-Z

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები