Rmot Yonos MAXO/-D

Описание серии

Оснащение/функция

Для насосов Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D в случае замены

  • Функциональный блок с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Серия

Rmot Yonos MAXO/-D

პროდუქტი

PDF: Rmot Yonos MAXO/-D

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები