Rmot Yonos MAXO/-D

Описание серии

Оснащение/функция

Для насосов Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D в случае замены

  • Функциональный блок с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Серия

Rmot Yonos MAXO/-D

Загрузки

Wilo-Yonos MAXO/-D

Артикульный номер 2175507
Выпуск 2018-03
Формат страницы 209.9 x 297.0 mm
Кол-во страниц 20

Wilo-Yonos MAXO/-D

Артикульный номер 2172447
Выпуск 2018-03
Номер версии 02
Формат страницы 630.1 x 148.2 mm
Кол-во страниц 104

პროდუქტი

PDF: Rmot Yonos MAXO/-D

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები