Throttle shut-off valve

Описание серии

Применение

Дроссельный запорный клапан используется в целях проверки и технического обслуживания, а также для смены работы насосов в случае ремонта.

Серия

Дроссельный запорный клапан

პროდუქტი

PDF: Throttle shut-off valve

კონფიგურაცია

გვერდი შერჩევა

გვერდი ზომა

პირობითი ინფორმაცია

თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც გსურთ გამოჩნდეს სათაურში.

ჩამოტვირთვები